Josef Toman, strategický analytik - (r)evoluce 2018

 

 

 

JosefToman.cz

 

sponzoruje NarodniInstitut.cz - think tank pro nápravu státu, kultury, školství a vytvoření maximální prosperity

home

 

(r)evoluce 2018

home - nová revoluce
náprava kolonie ČR
2x vyšší platy,důch.
legální evoluce 2018
rychlá náprava státu
průběh (r)evoluce

 

VIDEA,kontakt,odkazy

 

různé

jak funguje svět - Czexit

ortomolekulární medicína

 

volby 2018

Josef Toman - stratég
shrnutí - program
2x vyšší pl.,důch. pokr.
ČR a islám za 1-28 let
95% pozitivních reakcí
média mlčí o mých 60%
zabránili mi kandidovat
více informací, i o mně

 

 

volby 2013

proč je ničena ČR
5x lepší život v ČR
kryptofašistická ČR
Čes. banánová rep.
prezidents. kampaň
otázky a odpovědi
ENGLISH Book2020

     

 

 

Doporučeno: SOS.cz

 

   

(r)evoluce 2018

aneb dluhy se platit nemusí, ale dvojnásobné platy a důchody ano

Autor: Josef Toman, Ph.D., strategický analytik, působil na California Institute of Technology, odkud pochází 37 laureátů Nebelovy ceny, v ČR vedl American Institute, zaměřený na výuku ekonomie a strategie.

 

Dluhy na západě, na rozdíl od kolonie ČR, se platit nemusí

Ve 20 letech jsem emigroval do USA, kde jsem nejprve asi rok a půl pracoval, potom byl přijat na California Polytechnic University, kde jsem pokračoval ve VŠ studiích. Předtím jsem měl autonehodu a dlužil jsem za ni 4.200 USD, což tehdy byly velké peníze, které jsem neměl. Šel jsem za advokátem. Ten se mě zeptal, kolik mám v hotovosti. Napočítal jsem 350 USD. On zavolal advokátní kancelář, zastupující protistranu a jejich pojišťovnu. Řekl jim, že jsem student a více nemám. Oni to vzali a dluh 4.200 USD byl vymazán.

Později jsem přerušil studium a po několika měsících jsem měl začít splácet půjčky na školu, které jsem si vzal. Přišel jsem tehdy o práci a splátky by mě zatěžovaly. Opět jsem šel za advokátem. Ten mi poradil, ať se odstěhuji a nenechávám na poště zprávu o změně adresy. Jelikož byly půjčky pojištěny státem, během několika let mi jeden rok sebrali malou částku z přeplatku daní, který mi měl ten rok finanční úřad vrátit, jinak jsem nic platit nemusel. Známá doktorka mi tehdy nabídla, že mi dá potvrzení, že jsem vážně nemocný, takže to nebudu muset splácet, že dluh bude vymazán. Já ale nemocný nebyl, a jelikož jsem na tom byl finančně dobře, chtěl jsem dluh splatit, ale mezitím mi přišel dopis, že jelikož již prošlo několik let od splatnosti, dluh se automaticky promlčuje.

Kamarádka mi vyprávěla o své kamarádce, která když potřebovala peníze, dala někomu všechny kreditní karty, ten z nich vybral peníze a koupil za ně pro ni zboží až do limitu a ona potom obvolala všechny věřitele, že karty ztratila. Platit nemusela nic.

Proč se v USA dluhy nemusí platit? Když peníze nemáte, platit dluh nemusíte. Z pěti důvodů:

·         Věřitel je za půjčku spoluodpovědný, protože si má ověřit, jestli budete schopen peníze splácet.

·         Když se dostanete do nějaké svízelné situace, věřitel od vás v takové situaci nic vymáhat nemůže. Je kryt úroky, které platí ti, kteří splácet dluh mohou a ty úroky jsou, či by měly být tak velké, že pokryjí ztráty z nezaplacených dluhů.

·         Dlužník v USA, na rozdíl od ČR, je chráněn řadou bankrotních zákonů, které mu dovolují se splácení dluhu plně vyhnout, i když to má tu nevýhodu, že potom tomu, kdo vyhlásí bankrot, po řadu let nebudou chtít půjčit peníze.

·         Půjčené peníze jsou z velké části jenom virtuální. Banky totiž tvoří virtuální peníze, což jim zákon umožňuje, i když asi 3% peněz, s kterými obchodují, skutečně mají.

·         Jestli v USA dlužíte 1.000 dolarů a věřitel se s vámi soudí, vysoudí 1.000 USD, ne více, nikdo od vás nemůže vyžadovat 10x vyšší částku jako v ČR, protože vysouzená částka nikdy neroste, naopak. Inkasní agentura, abyste nevyhlásil bankrot, běžně vezme jenom třetinu té částky, neboli 333 USD a dluh vám vymaže. O těch 333 USD se potom podělí s věřitelem.

Nikdy jsem v USA nepoznal nikoho, kdo by měl exekuci, ani jsem o nikom takovém neslyšel.

Co to vše znamená pro banky? V době ekonomické recese jich řada krachuje. Když je ekonomika dobrá, mají velké zisky, protože vydělávají na penězích, které jsou podloženy pouze asi 3% částkou. Když banka zkrachuje a nemá na vyplacení peněz, vyplatí je státní pojišťovna. Stát totiž může vytvořit virtuálních peněz, kolik chce.

V kolonii ČR je situace jiná. Během minulé recese měly banky na západ od nás velké ztráty. U nás měly velké zisky. Protože máme genocidní exekuční zákony, které jsou mimo jiné z velké části zodpovědné za to, že u nás umírají lidé se základním vzděláním o 18 let dříve než vysokoškoláci. Na Slovensku to je asi o 7 let dříve, v jiných evropských zemích jen o 4 roky dříve, apod. (Zdroj: OECD, Health at a Glance 2015.) To znamená, že statisíce našich občanů umírá značně předčasně a většina z nich se asi ani nedožije důchodu. Je to nový Holocaust, o kterém média, podobně jako za Hitlera, mlčí.

 

Nikde na světě nejsou exekuční zákony jako u nás.

Oni se na ně vymlouvají, i když je sami zavedli, a tvrdí, že dluhy se platit musí. Ne takové dluhy, jaké se tvoří v ČR! Ty se platit nemusí! Jejich vymáhání je nelegální či nelegitimní z následujících 5 důvodů:

·        České genocidní exekuční zákony byly zavedené za vlády Zemana. Zákony samotné, či jak jsou uplatňované, jsou v rozporu s ústavním pořádkem, jehož součástí jsou ratifikované mezinárodní smlouvy o lidských právech z roku 1976, které jsou stále platné a jsou součástí sbírky zákonů ČR (120/1976 Sb) a ústavního pořádku. Kde zaručují vyšší práva, stojí nad Ústavou. Ta pochází z roku 1993 a měla tato práva obsahovat, ale aby bylo lidem zamlčeno, že ta práva mají, byla z Ústavy vynechána. Přesto stále platí a mimo jiné zaručují právo na práci, právo na byt, apod. Nikdo vám nesmí vlézt do bytu, nikdo se s vámi nemůže soudit aniž vám doručí žalobu... V USA či jiném západním státě nestačí vyvěsit na úřední desce, že vás soudí, musí vás nejprve nalézt a žalobu doručit. U nás to stačí vystavit na úřední desce. Je to genocidní paskvil zvaný fikce doručení, zavedený bývalým ministrem nespravedlnosti Jiřím Pospíšilem. Soudy to přitom často vůbec nevyvěšují, či to nevyvěšují tak, aby to bylo na úřední desce dohledatelné, jak to vyžaduje zákon. Orgány činné v trestním řízení i Ministerstvo nespravedlnosti o tom ví a ignorují to, čímž pomáhají ožebračit náš národ a zvýhodnit především cizí banky a exekutory, často bývalé estebáky, udavače, či jiný póvl. Jelikož dnes již není dohledatelné, zda soud řádně vyvěšoval jednotlivé žaloby, předvolání, rozsudky, apod., či jestli tak nečinil, či co ještě nedělal správně, je nutno exekuce anulovat.

·         Splácet dluhy ani legitimně nejde, protože nás stát okrádá. Platy a důchody jsou v ČR poloviční, než jaké odpovídají stavu naší ekonomiky. Hrubý domácí produkt (HDP) je 5 bilionů Kč ročně. Plus dalších nějakých 1,5 bilionů je nelegální a podobná ekonomika, včetně šedé a černé. To znamená, že v ČR přibude za rok přibližně 6,5 bilionů Kč. Z toho jenom 1,7 bilionů jde na platy a důchody. Měla by to být dvojnásobná částka. Ovšem namísto našich kapes ty biliony odchází do Německa, daňových rájů, do kapes politiků ve formě úplatků, do kapes bývalých estebáků, z kterých se stali velkopodnikatelé, atd. Ta poloviční částka, kterou naši zaměstnanci a důchodci dostávají, je v rozporu s výše uvedenými mezinárodními smlouvami. Je tudíž v rozporu s ústavním pořádkem.

·        Exekuce, jak u nás probíhají, či jak jsou dlužné částky navyšovány, odporují dobrým mravům, jsou tedy nezákonné.

·         Režim, který nám vládne, je nelegitimní a moci se uchopil nelegálně, vlastizrádně, když rozdělil Československo bez referenda, které vyžadovala Ústava. Legitimita takového režimu je stejná jako legitimita vlády za Hitlerova protektorátu, tedy žádná. Tento nelegitimní režim potom schválil nelegitimní exekuční zákony, nejhorší na světě, a sebe za své vlastizrady pojistil tím, že si v rozporu s ústavním pořádkem odhlasoval nejvyšší imunitu ve světě.

·         Náš stát je zločinecký, kryje jak justiční tak policejní mafii, s maximální podporou veřejnoprávních a jiných médií. Co se dostane napovrch je jenom maličká kapička korupce a státních zločinů, které ve skutečnosti probíhají.

 

Jak to napravit?

Ve volbách to nejde. Média nikdy nedají prostor, či řádný prostor, skutečné pronárodní straně či politikům. Máme sice pseudovlastence jako Zemana a Babiše, kteří ale ve skutečnosti jenom chrání ty zločince, kteří jsou za všechno zodpovědní a ke kterým, jsem přesvědčen, sami patří. Aby byl zvolen za prezidenta jeden z jejich lidí, pojistili se tím, že kandidát musí mít 50.000 platných podpisů voličů. V Rakousku stačí 6.000.

Tuhle nešťastnou situaci je možno napravit ve velké demonstraci, ke které by se přidala police, jako se tomu stalo na Islandu. S policisty jsme mluvili. Přidali by se! V té demonstraci se musí udělat ohromný nátlak na vládu, aby se začaly dodržovat zákony a ústavní pořádek! Nic více není v tomto stádiu nutné. Musíme trvat n tom, aby se zavedly silné protikorupční mechanismy, zavřely tunely a ukončil přísun levné cizí pracovní síly, což umožní rychlé navýšení všech platů a důchodů o přibližně 6.000 Kč, později jejich zdvojnásobení.

Nevěřte lžím, že náš stát má nedostatek české pracovní síly, proto potřebujeme pracovní sílu cizí. Zde jsou některá fakta:

    ·         V televizi, myslím že na Jílkové, byl Vietnamec, který si stěžoval na to, že nemohl najít české zaměstnance, proto musel importovat cizince. Jaký přínos má takový podnik pro náš stát a národ? Absolutně žádný!

    ·         V ČR oficiálně pracují jenom 4 miliony lidí. To je 37% populace. Zbytek nepracuje nebo se kvůli genocidním exekučním zákonům pohybuje v šedé ekonomice. Ta je oficiálně 600 miliard ročně! Z těch 4 milionů, kteří pracují, polovina otročí a jako kdysi otroci, i tito zaměstnanci mají pouze na střechu nad hlavou, ošacení a jídlo. Na rozdíl od otroků, kteří to měli zaručené, naši otroci nikdy neví, kdy mohou přijít o práci a tím i o zbytek svých otrockých "výhod". Ostatní zaměstnanci mají vyšší platy, ale přejeďme hranice na západ a tam lidé vydělávají o dalších 300 až 400% více. Přitom je EU federace a EU zákony stojí nad našimi. Bohužel ne proto, aby nás chránily, ale aby nás otročily. 

Cizí pracovní síla našemu národu nic nepřináší, má přínos pouze pro majitele firem, většinou cizince, ne pro zbytek populace, kterému škodí mimo jiné tím, že podnikatelé nemusí soutěžit o českou pracovní sílu a tudíž jí mohou platit stejný pakatel jako Rumunům, rumunským Romům, Bulharům, Mongolům a Ukrajincům. Jestli se bez cizí pracovní síly jisté firmy složí, je to pouze jejich problém. Cizí pracovní sílu je třeba vyhostit. Potom se začnou okamžitě automaticky navyšovat všechny platy. Přitom nějaké firmy sice zkrachují, ale jiné se o jejich zaměstnance poperou, takže mezi Čechy vyšší nezaměstnanost nebude, pouze markantně narostou mzdy. 

Velká většina firem, včetně např. obchodů, restaurací, pekáren, opraven, ordinací, velkoobchodů., atd., které nejsou zaměřeny na export a jejichž zaměstnanci nejsou především levná cizí pracovní síla, bude daleko výdělečnější, protože zákazníci na tom budou finančně mnohem lépe a budou tudíž více utrácet. To bude více než kompenzovat vyšší náklady se zaměstnanci. Vyšší platy zaměstnancům se sice promítnou do poněkud vyšších cen českých výrobků, ale jelikož lidé budou mít mnohem více peněz nazbyt, firmy budou všeobecně více prosperovat. Je zajímavé, že média a ekonomové, včetně Babiše, Klause a Zemana o tom mlčí. Alespoň vidíme, na čí jsou straně. Nenechme se oklamat jejich, řekl bych, falešným dobráctvím! 

Exekuce musí být anulovány, protože jsou mimo jiné v rozporu s ústavním pořádkem. 

Veřejnoprávní média musí dát prostor pronárodním politickým stranám a politikům. Ti u moci na to vše přistoupí, protože se budou bát, že ohromná demonstrace neboli sametová revoluce, i když tentokrát s vlastenci namísto estebáků, může přerůst v krvavou revoluci.  

Cizinci, kteří se dopouští trestné či jiné nelegální činnosti či chtějí ničit naši kulturu, což je v rozporu s ústavním pořádkem, ne jenom, že k nám nesmí být přijímáni, ti co zde již jsou, musí být vyhoštěni. Včetně jejich rodin a těch cizinců, které naše věznice chrání před vyhoštěním do jejich vlasti, kde jim hrozí, za prodej drog u nás, trest smrti. O tom jak ohromně se cizinci, včetně Vietnamců a afrických černochů, podílí na kriminalitě, včetně drogové, média mlčí. Protikorupční mechanismy také zaručí, že cizí večerky a jiné cizí obchody budou řádně platit daně. EET je v tom případě nesmysl a mělo by být zrušeno. Oni užívají jiné fígle a potom, co zbankrotují místní českou konkurenci nízkými cenami, své ceny navýší.  

Tvrdý tlak na vládu a vrchní státní správu, aby byly dodržovány zákony a ústavní pořádek je plně legální a legitimní, ať to již nazýváme velkou demonstrací či sametovou revolucí. To bude krok jedna. Teprve potom můžeme mít další změny jako zavedení řádného referenda, řádné referendum o vystoupení z EU, zavedení soudů malých pohledávek, vytvoření spravedlivých bankrotních zákonů, odvolatelnost politiků, zrušení většiny privatizací, restitucí, apod., protože proběhly nelegitimně… Bez tohoto prvního kroku se žádné zásadní změny nedočkáme. Jejich média se o to postarají! Noviny již sice nejsou v německých rukou, ale od té doby co je Němci prodali oligarchům jako Bakala a Babiš, se v jejich zpravodajství a ochraně zájmů mnohých bývalých estebáků, dnes velkopodnikatelů, a ochraně zájmů Německa a jiných mocností NATO, namísto ochrany zájmů našich občanů, nic nezměnilo. 

Popisuji situaci očima člověka, který žil dlouhodobě v USA, proto co zde prezentuji je z pohledu Američana, kterému by byla dlouhodobě ničena jeho vlast, její ekonomika a sociální jistoty tak jak je tomu přes čtvrt století u nás. Nazývám věci pravdivě, jak je vidím, nic přitom nezkresluji. Můj pohled na situaci je přitom velmi střídmý. Typický Američan by volal po krvavé revoluci a ta by tam již, v situaci jaká je u nás, dávno proběhla. Já chci jen revoluci sametovou, i když tentokrát jinou. Ovšem oficiální pohled na situaci je v ČR odlišný, proto prosím nahraďte slova jako například vlastizrádci a póvl slovy vlastenci a elita, za něž se ti nahoře pokládají, a učiňte v překladu do politicky správné češtiny další podobné úpravy. V každém případě mé názory, na rozdíl od názorů našich politiků, nejsou a nikdy nebyly politicky správné, proto žádám čtenáře, aby brali vše, co uvádím za pouhé podezření, aby si vše ověřili a vytvořili vlastní pohled a úsudek. 

Josef Toman, Ph.D.

stratég

 

další stránka - pokračování

 

 

(r)evoluce 2018

home - nová revoluce
náprava kolonie ČR
2x vyšší platy,důch.
legální evoluce 2018
rychlá náprava státu
průběh (r)evoluce

 

VIDEA,kontakt,odkazy

 

 

volby 2018

Josef Toman - stratég
shrnutí - program
2x vyšší pl.,důch. pokr.
ČR a islám za 1-28 let
95% pozitivních reakcí
média mlčí o mých 60%
zabránili mi kandidovat
více informací, i o mně

 

 

volby 2013

proč je ničena ČR
5x lepší život v ČR
kryptofašistická ČR
Čes. banánová rep.
prezidents. kampaň
otázky a odpovědi
ENGLISH Book2020

     

 

 

Doporučeno: SOS.cz

 

 

Tento web prezidentského kandidáta, vytvořený během jeho kandidatury, není dosud dokončen či opraven a bude postupně dokončován a upřesňován, proto může obsahovat nesprávné výrazy, popisy lidí, situací, atd., za něž se autor omlouvá. Nejnovější verze webu je vždy ta nejsprávnější. Berte jakákoli autorova negativní slova o ČR, vládě, politicích, jiných polistopadových prominentech, či o komkoli či čemkoli jiném, jako autorovo podezření a ověřte si fakta. Autor se snaží ukázat, jak věci v ČR vidí a jak by na ně reagovali západní Evropané, či Američané, kdyby ti lidé, co vládnou nám, vládli přes čtvrt století jim, tak jak vládnou u nás. Autor v žádném případě nepropaguje jakýkoli převrat, ozbrojené povstání, atd. Když o něčem v podobném smyslu píše, je to jenom varování našim elitám, že pokud nezačnou vést pronárodní politiku, něco takového by se v zemi mohlo stát. Autor věří tomu, že toto varování stačí a že to co zde uvádí napomůže k tomu, aby se režim sám začal napravovat. Celý web je psán v duchu tohoto odstavce. Kde to zní jinak, co je v tomto odstavci platí. Email s dotazy nebo komentáře k tomuto webovému serveru zašlete na adresu: TomanJoseph@gmail.com.

Copyright © 1989-2018 www.JosefToman.cz. Naposledy změněno: 08. 04. 2018