Josef Toman, strategický analytik - (r)evoluce 2018

 

 

 

JosefToman.cz

 

sponzoruje NarodniInstitut.cz - think tank pro nápravu státu, kultury, školství a vytvoření maximální prosperity

 

(r)evoluce 2018

home - nová revoluce
náprava kolonie ČR
2x vyšší platy,důch.
legální evoluce 2018
rychlá náprava státu
průběh (r)evoluce

 

VIDEA,kontakt,odkazy

 

různé

jak funguje svět - Czexit

ortomolekulární medicína

 

volby 2018

 

 

volby 2013

     

 

 

Doporučeno: SOS.cz

 

 
více informací

 

Každý zaměstnanec byl od r. 1989 okraden státem s pomocí tunelů o 4,75 milionů Kč.

Kdyby se zavřely tunely, atd., minimální mzda by mohla být 25.000 Kč a důchody o 50% vyšší. Rodina, v které jsou zaměstnaní 2, byla okradena o 9,5 milionů, tedy o pěkný nový dům, několik nových aut, kvalitní dovolené, možnost si kupovat kvalitní organickou stravu, atd.

U 4,75 a 9,5 milionů se jedná se přibližnou kumulativní částku navýšenou o inflaci. Všechny částky zde uvedené jsou pro zjednodušení zaokrouhlené, přibližné…

To je, když se podíváme jenom na tunely. Když k tomu přidáme také to, že ekonomika je po listopadu 1989 záměrně brzděná a ničená, jedná se o přibližně o dvojnásobnou částku, ale těmi dalšími ztrátami se tato stránka nezabývá.

 

Minimální mzda Kč měsíčně

Modrý graf ukazuje 2,3x vyšší min. mzdu, když se povede správná politika

1 současná minimální mzda 11000
2 min. mzda po zavřením tunelů 16500
3 se správným poměrem k průměrné 21232
4 navíc s pronárodní politikou 25000

Zelený graf ukazuje, kolik zbude po vynaložení 10.000 Kč na základní potřeby. S vlasteneckou politikou to bude 15x více než nyní.

 

 

Průměrný plat Kč měsíčně

Modrý graf ukazuje současnou minimální mzdu a minimální mzdu po uzavření tunelů.

Zelený graf ukazuje kolik zbude po zaplacení 10.000 Kč nutných výdajů. Zbude 1,8x více než nyní.

 

 

Průměrný důchod Kč měsíčně

Modrý graf ukazuje současný a po uzavření tunelů.

Zelený graf ukazuje kolik zbude po zaplacení 10.000 Kč nutných výdajů. Zbude 5x více než nyní.

 

 

 

Jak jsme došli k těmto výsledkům

 

Následující částky jsou v miliardách

Mzdy a důchody celkem v ČR za rok:

338

důchody

1070

mzdy

1408

celkem


 

Tunely v ČR za rok:

400

odliv kapitálu do zahraničí

304

státní zakázky, tunel ČEZ, atd.

704

Celkem (neboli 19000 miliard za 27 let)

600

plus tunel šedé ekonomiky

1304

celkem včetně šedé ekonomiky

   

 

Jenom eliminace odlivu kapitálu do zahraničí, tunelu státních zakázek, tunelu ČEZ, atd. uvolní 704 miliardy ročně. To je poloviční částka toho, kolik dostávají ročně zaměstnanci a důchodci. To znamená, že eliminace těchto tunelů umožní navýšení důchodů a mezd o 50%. Mzdy by se navýšily následovně:

průměrná mzda

40830

minimální mzda

16500

Průměrný důchod by se zvýšil z 11.400 Kč na 17.100 Kč

 

V ČR je největší poměr průměrné a minimální mzdy v EU. Kdybychom měli zdravý průměr, jako třeba ve Slovinsku, minimální mzda by byla 21.232 Kč a se správnou pronárodní politikou by mohla být 25.000 Kč na měsíc. A to necháváme tunel šedé ekonomiky beze změny. I ten budeme ovšem eliminovat. Jeho eliminace bude mít pozitivní vliv jak na ekonomickou tak na sociální situaci v ČR.

 

Poměr minimální a průměrné mzdy v EU

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Minimum_wages_as_a_proportion_of_the_mean_value_of_average_gross_monthly_earnings,_2014_(%C2%B9)_(%25)_YB16-II.png

 

Pozn.

Existují i jiné způsoby jak spočítat či odhadnout jaká by u nás měla být minimální mzda, to je jaká odpovídá naší ekonomice. Jiné počty jsou použity na stránce 25.000 min. mzda - viz menu. Výsledek je podobný. Je zřejmé, že stát nás krátí o ohromné částky. Když se zavřou tunely a povede se pronárodní politika, možnosti jsou různé jak postupovat, např. jestli spíše navyšovat mzdy či snižovat důchodový věk, apod.

 

(r)evoluce 2018

home - nová revoluce
náprava kolonie ČR
2x vyšší platy,důch.
legální evoluce 2018
rychlá náprava státu
průběh (r)evoluce

 

VIDEA,kontakt,odkazy

 

 

volby 2018

 

 

volby 2013

     

 

 

Doporučeno: SOS.cz

 

 

Tento web prezidentského kandidáta, vytvořený během jeho kandidatury, není dosud dokončen či opraven a bude postupně dokončován a upřesňován, proto může obsahovat nesprávné výrazy, popisy lidí, situací, atd., za něž se autor omlouvá. Nejnovější verze webu je vždy ta nejsprávnější. Berte jakákoli autorova negativní slova o ČR, vládě, politicích, jiných polistopadových prominentech, či o komkoli či čemkoli jiném, jako autorovo podezření a ověřte si fakta. Autor se snaží ukázat, jak věci v ČR vidí a jak by na ně reagovali západní Evropané, či Američané, kdyby ti lidé, co vládnou nám, vládli přes čtvrt století jim, tak jak vládnou u nás. Autor v žádném případě nepropaguje jakýkoli převrat, ozbrojené povstání, atd. Když o něčem v podobném smyslu píše, je to jenom varování našim elitám, že pokud nezačnou vést pronárodní politiku, něco takového by se v zemi mohlo stát. Autor věří tomu, že toto varování stačí a že to co zde uvádí napomůže k tomu, aby se režim sám začal napravovat. Celý web je psán v duchu tohoto odstavce. Kde to zní jinak, co je v tomto odstavci platí. Email s dotazy nebo komentáře k tomuto webovému serveru zašlete na adresu: TomanJoseph@gmail.com.

Copyright © 1989-2018 www.JosefToman.cz. Naposledy změněno: 08. 04. 2018