Josef Toman, strategický analytik - (r)evoluce 2018

 

 

 

JosefToman.cz

 

sponzoruje NarodniInstitut.cz - think tank pro nápravu státu, kultury, školství a vytvoření maximální prosperity

skrytá pravda,exekuce

 

(r)evoluce 2018

home - nová revoluce
náprava kolonie ČR
2x vyšší platy,důch.
legální evoluce 2018
rychlá náprava státu
průběh (r)evoluce

 

VIDEA,kontakt,odkazy

 

různé

jak funguje svět - Czexit

ortomolekulární medicína

 

volby 2018

Josef Toman - stratég
shrnutí - program
2x vyšší pl.,důch. pokr.
ČR a islám za 1-28 let
95% pozitivních reakcí
média mlčí o mých 60%
zabránili mi kandidovat
více informací, i o mně

 

 

volby 2013

proč je ničena ČR
5x lepší život v ČR
kryptofašistická ČR
Čes. banánová rep.
prezidents. kampaň
otázky a odpovědi
ENGLISH Book2020

     

 

 

Doporučeno: SOS.cz

 

 
Další stránky

kolonizace ČR genocida národa skrytá pravda,exekuce porušov. lidsk. práv naše poslední šance životopis, fotky, atd.

 

CZEXIT - pokud je zatím ještě možný - je nejlepší řešení jak zastavit tuhle pohromu

 

Smutná tvář "demokracie" - klikněte na obrázky, zvětší se 

Zdrojem statistik jsou statistické ročenky, internet, atd. Jsou to informace, které by měl zveřejňovat Český statistický úřad, který po léta vedl bývalý premiér Fischer. Tam ale takovéto informace nenaleznete. Chybí tam kontinuita do předlistopadového období. To nedělá ze statistického úřadu nic jiného než další hlasnou troubu našeho neprávního státu. V době komunismu statistický úřad publikoval statistiky jako kontinuitu z první republiky. Ovšem po listopadu se situace v ČR natolik zhoršila, že statistický úřad minulé statistiky v nových zprávách zamlčel všude tam, kde se to hodilo těm u koryta (či trůnu, záleží na tom, z čího pohledu se na ně díváme) naší České banánové republiky. Co tyto grafy ukazují je hořká realita, kterou se stát před námi snaží skrýt. Musíme si uvědomit, že přitom statistickému úřadu velel dnes uznávaný politik Jan Fischer. Je to další nepřímý důkaz toho, že nemůžeme volit nikoho, komu fandí naše média. Je to důkazem toho, jak manipulují s voliči. Je to důkaz, že u nás žádnou demokracii nemáme a pokud se k vládě nedostane někdo s podobným programem, jaký nabízím já, tedy čistým, nezamlženým, pronárodním, nemáme šanci se z trpké situace, v které jsem se jakožto kolonie západu ocitli, dostat.

znásilnění

USA-ČR

 

byty

ČSSR-ČR

 

krádeže

ČSSR-ČR

 

popravy

USA-ČR

 

rozvody

ČSSR-ČR

 

jesle

ČSSR-ČR

 

tuberkulóza

USA-ČR

 

lázně

ČSSR

 

korupce

ČR-svět

 

vraždy

USA-ČR

 

AIDS

USA-ČR

 

choroby

ČR

 

nezaměstn.

ČSSR-ČR

 

násilí

ČSSR-ČR

 

terorismus

USA-svět

 

žloutenka

ČR

ČEZ

ČR

příjmy

ČSSR

syfilis

USA-ČR

loupeže

ČSSR-ČR

Klikněte na obrázky, zvětší se. 

 

 

Památník obětem listopadu

Po tolika nově vybudovaných památnících obětem komunismu, alespoň jeden internetový památník obětem polistopadového bezpráví

Politické vraždy. Příklad - Alexandr Dubček. Smrt nabyla nikdy řádně objasněna. Nikdo se tím nezabývá. Dubček na smrtelném loži prohlásil, že se jedná o politickou vraždu. Mírná konspirační teorie je, že ho zabil ruský agent. Totéž se říkalo o vraždě Kennedyho. Pravda byla úplně jinde. Kolik z těch lidí, kteří u nás po listopadu zmizeli, bylo ve skutečnosti zavražděno a někde zakopáno či spáleno, z politických důvodů, se asi nikdy nedozvíme.

Selektivní persekuce. Příklad - David Rath. Korupce je nejvíce spojená s pravicí. Ta je u vlády a je objednaná politická likvidace nejschopnějšího opozičního politika, toho, kdo je schopen ty v modrém nejlépe kritizovat. Policie užívá volavky, aby naváděli lidi k trestným činům. Vrátila se doba temna. Soudy nevyhrávají ti, kteří mají pravdu, ale ti, kteří mají lepšího advokáta, jejichž advokát zná soudce a vedení soudů. Vrátila se justice a policejní metody z doby vlády Heydricha a Gottwalda. Sám jsem to poznal po tom, co jsem vypracoval zprávu o tom, o kolik více lidí by u nás zemřelo v konfliktu kvůli americkému radaru.

Zoufalství a sebevraždy. Nezaměstnanost, exekuce, lichva, deprese, sebevraždy, bezzubí lidé, protože nemají na zubaře, propagace alkoholu a alkoholismus ze zoufalství, následné bezdomovství, hlad a nemoci. To je stinná tvář kapitalismu. Na každého zbohatlíka připadá 10 lidí, kteří živoří.

Neprávem věznění. Příklad - Jiří Kajínek. Vězněn na doživotí za vraždy, které nespáchal. Vraždili policisté. Jsou o tom přímé či nepřímé důkazy. Kdyby vyšla pravda najevo, ti co ho za mříže dostali a drží ho tam na doživotí, by měli vážné problémy. Je vězněn proto, aby se zakryla nespravedlnost ministerstva spravedlnosti a justice. Přitom  slovo justice znamená spravedlnost.

Drogově závislí. Po listopadu se v médiích začala propagovat drogová kultura. Nenápadně. V USA se v té době přestala propagovat tvrdá rocková hudba, protože byla spojená s drogami. U nás se začal propagovat i Hip Hop, který je opět spojený s drogovou kulturou. Začalo se propagovat tetování a piercing, opět spojené s drogovou kulturou. Takhle kolonizátoři dobývali svět. Tím, že domácím dávali alkohol a drogy, Stejně ničí nás.

Pohlavně nakažení. V době komunismu u nás byla uvolněná sexuální morálka. Byli jsme ale izolováni od epidemií pohlavních chorob, které se šířily na západě. Pohlavně nakažení byli izolováni od zbytku populace, aby nemoci nešířili. Pátralo se po tom, od koho se nakazili a koho nakazili, ti pak byli opět izolováni a léčení. V USA, po tom, co se objevila AIDS, se začala potírat prostituce. Začaly rozsáhlé mediální kampaně pro užívání kondomů. Začala se propagovat vyšší morálka. To už se tam šířila i nevyléčitelná kapavka, syfilis, HPV, tuberkulóza, atd. U nás se dělal opak. Dělalo se vše pro to, aby se co nejvíce dětí a dospělých nakazilo. HPV u žen znamená bolestivý sex a rakovinu. Při kapavce ženy nemají symptomy, ale když se neléčí, stanou se neplodné. Jednu dobu jsme po listopadu byli zemí, kde se používají kondomy nejméně ze 100 států, kde se dělal průzkum. Možná jsme stále. Na západě hraje velkou úlohu v morální výchově církev a hlavní média. Před listopadem u nás zastával tuto úlohu stát. Média po listopadu začala propagovat uvolněnou morálku, uvolněnou sexuální morálku, perverzní sex, homosexualitu a anální sex, který je nejvíce zodpovědný za šíření AIDS, syfilidy, atd.  Pohlavním nakažením se nikdo nechlubí, skrývá ho, proto se vše navenek zdá být OK.

 
 

 

Pravda o roce 1989

Úryvky z článku Petra Cibulky www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005112601

Je třeba poznamenat, že pravicový Petr Cibulka má sice pravdu, ale musíme si uvědomit, že ruské a západní tajné služby spolupracují. Cibulka viní za vše ruské tajné služby. Přitom dle pravicového Sládka a jiných byla sametová revoluce připravovaná společně jako akce CIA a KGB. Sládek dokonce uvádí, že bylo vybráno, pokud mi paměť slouží, 50.000 estebáků, kteří „sametovou“ připravovali, řídili, byli připraveni na polistopadové období, atd. Ti estebáci samozřejmě v žádných seznamech, které vydával Cibulka, nemohli být. Ti z nich byli dávno předtím vyřazeni. O tom, že byla plánovaná „sametová“ nevěděl ani Jakeš, tehdy generální tajemník Komunistické strany Československa. Jestli nám dnes vládnou bývalí agenti STB, je zřejmé, že dnes pracují mnohem více pro zájmy Německa a Ameriky, než zájmy Ruska, i když v pozadí ty zájmy budou jistě stejné, naoko se ale liší. Cibulka uvádí, že ruští agenti jsou za drogovým trhem. V USA se zase mluvilo o amerických agentech. Během doby co jsou Američané v Afganistánu, export opia se odtamtud zmnohonásobil, přitom mají moc opiová pole rychle a úplně zničit. Následují výňatky z Cibulkova článku:

slovo simulacrum. Řečeno nejstručněji: označuje kopii bez originálu. Takovými kopiemi, které nikdy neměly svůj původní vzor, byla například velká mediální představení, spojená s tzv. Podzimem osvobození národů v r. 1989. Např. Kulatý stůl v Polsku, Sametová revoluce v Praze, Prosincová revoluce v Rumunsku, a nebo také Obrana Bílého domu v Moskvě v srpnu 1991.

Všechny tyto slavné "historické události", o kterých se dnes dozvídáme z oficiální psané historie až neuvěřitelné podrobnosti - které se ovšem ve skutečnosti nikdy nestaly - byly vlastně od začátku v centrálách ruských tajných služeb a jejich satelitů vymyšleny a režijně připraveny ne jako skutečné události, ale jako veliká a dobře narežírovaná televizní představení. Nic více a nic méně.

Z hlediska Kremlu "revoluční" rok 1989 a jeho "Podzim osvobození národů" pouze znamenal předání moci z levé ruky do pravé, přičemž osoba zůstala stejná...

už v červnu r. 1987 začaly československé tajné služby akci s krycím jménem "KLÍN". Jak prohlásil vysoký důstojník komunistické Státní bezpečnosti (StB) Miroslav Chovanec, který odpovídal za její průběh: „Cílem této akce bylo brzdit sjednocování opozice a získávat vliv v jejích řadách tak, aby se umožnil regulovaný přechod k pluralitnímu politickému systému.“

O rok později československá StB - řízená z Moskvy - začala sama zakládat „ilegální skupiny“ a tisknout „ilegální tisk“ a rovněž vytvořila nový druh komunistického agenta, totiž "protikomunistického disidenta z povolání“...

Jak prokázala parlamentní vyšetřovací Komise 17.listopadu, jednou z nejdůležitějších organizací, nejvíce infiltrovaných komunistickými agenty, byl klub bývalých komunistů a důstojníků StB "Obroda socialismu", který vycházel z prostředí Charty77. Důstojník StB Miroslav Chovanec k tomu později řekl: „Agentura, kterou jsme měli uvnitř opozice už při jejím založení, prostě šla s tou opozicí nahoru.“

Současně začal i v samotné komunistické straně vzestup lidí, kteří měli pověst „nepokorných liberálů“, stoupenců „demokratizace“ à la Gorbačov a odpůrců „ortodoxního komunistického betonu“. Nejlepší příkladem může být postava Rudolfa Hegenbarta nebo Josefa Bartončíka, v letech 1971 až 1988 placeného agenta StB, tajemníka komunistické strany v Brně a pozdějšího předsedy Lidové strany, která v Československu po desítky let vládla společně s komunisty.

Cílem operace rusko-československých komunistických tajných služeb bylo nejprve vytvoření spolehlivé „protikomunistické opozice“ a její politické reprezentace a později podělení se s touto "protikomunistickou opozicí" o vládu v zemi při oficiálních veřejných jednáních u „kulatého stolu“. Obelhané veřejné mínění pak samozřejmě takový výsledek přijalo jako poctivou dohodu dvou rovnocenných stran, zastupujících celou společnost, dosaženou "za skutečně demokratických podmínek". Kdo z neinformovaných a masmediálně zmanipulovaných občanů by za těchto okolností proti výsledkům takové "poctivé dohody" protestoval...

 „Sametová revoluce“ začala v Československu 17.listopadu 1989 po brutálně potlačené studentské demonstraci v Praze. O datu této manifestace věděli vysocí důstojníci StB dříve, než její nastrčení oficiální organizátoři – studenti z hnutí Stuha, řízeného prostřednictvím studentských agentů

Demonstrací 17.listopadu začala celá řada protivládních demonstrací, které si nakonec vynutily resignaci vlády. Jiskrou, která způsobila výbuch společenské nespokojenosti, byla údajná smrt studenta Milana Růžičky, který šel v čele protikomunistického průvodu.

Ve skutečnosti však pouze poručík StB Ludvík Zifčák, alias student Milan Růžička, který demonstraci vedl tam, kam bylo potřeba, předstíral smrt po ranách policejních obušků a byl po několika hodinách odvezen z "místa tragedie" policejní sanitkou. Mezitím se vymyšlená historka o jeho smrti začala řízeně šířit a vyprovokovala první otevřená hromadná vystoupení proti režimu.

Je důležité se zmínit, že poručík StB Zifčák – Růžička byl již několik měsíců předtím několikrát teatrálně zatčen StB jako disident, kdy při zatýkání, před mnoha náhodnými i nenáhodnými svědky, kladl mimořádně velký odpor a projevil přímo sebevražednou odvahu, v čemž mu nemohl nikdo ze skutečných disidentů ani v nejmenším konkurovat (což mu mělo dodat a taky dodalo tu nejvyšší důvěryhodnosti v opozičních kruzích

Při demonstraci samotné, kterou jako nejodvážnější ze všech "disidentů" osobně vedl, pak naléhal a úspěšně to prosadil, aby se průvod studentů vydal po trase, komunistickou vládou zakázané, což muselo nutně vést k otevřenému střetu s tam už předem připravenou komunistickou policií.

proces pádu komunismu a všechny události s ním spojené byly v Moskvě předem plánovány a probíhaly vždy podle předem naplánovaného scénáře. Vlastně podle různých scénářů a jejich mnoha variant a podvariant, podle specifické situace v dané zemi. (Např. maďarská varianta se značně lišila od polské a zejména od rumunské.) Podle tohoto "známého sovětského disidenta" Vladimíra Bukovského (GRU?) byly jedinými státy, v nichž plán Moskvy neuspěl, komunistické Východní Německo a Československo. Když se však podíváme na další vývoj v zemích z moskevského hlediska úspěšných a porovnáme je s těmi podle Bukovského neúspěšnými, nenajdeme mezi nimi žádný rozdíl... Všude zůstaly komunistické zločiny - na rozdíl od těch nacistických - v plném rozsahu nepotrestány a všude tito nepotrestaní vlastizrádní komunističtí zločinci zprivatizovali ve svých zemích všechno, co mělo z hlediska Moskvy jakýkoliv strategický význam...

12.října 2005 byl v deníku Mladá fronta dnes na straně 3 zveřejněn rozhovor s generálním tajemníkem Komunistické strany Československa Miloušem Jakešem, který zde prohlásil, že "protikomunistickou sametovou revoluci" v Československu provedla komunistická Státní bezpečnost StB, přímo řízená z Moskvy. Na toto šokující odhalení žádné další české masmédium nikdy nereagovalo! Žijeme v plně kontrolované společnosti...

 

4 desetiletí po sametové revoluci

Jak myslíte, že bude ČR vypadat, jestli všem těm svinstvům neuděláme řádný konec? Tím myslím ÚPLNÝ KONEC! V roce 1989 řídila demonstrace STB. Kdo je řídí v roce 2012? BIS? BND? CIA? GRU? Na tom asi moc nezáleží. Myslím, že všechny tyhle služby mají stejné velení, stejný cíl. Ti u koryta (či trůnu, záleží na tom, z čího pohledu se na ně díváme) již rozkradli prakticky vše co mohli. Peníze znamenají moc. Takže nám stejná polistopadová "elita" povládne nadále. Tím, že vše rozkradli, dílo zkázy dokončili. Teď pánují novou revoluci, nebo alespoň radikální změnu politiky. Jsou ti, kteří jsou v opozici, lidé, které tam nastrčila BIS nebo vše plánovalo již před rokem 1989 STB? Nenechme se napálit ještě jednou! Vládnou zde stejní lidé jako před rokem 1989. Nenechme jim opět převléct kabáty a dovolit jim nadále ničit náš stát a náš národ! Jinak 4 desetiletí po sametové revoluci nemusí existovat ani český stát, ani český národ! Historie se bohužel opakuje

 

 

Exekutorská mafie

 

Automatická dluhová amnestie znovuobrozením protiústavně rozděleného Československa

 Situace v ČR se absolutně nedá srovnat s jinými státy, které své občany chrání, ne je vědomě účelově poškozují, okrádají, deptají a porušují jejich lidská práva mnohem více než v době socialismu. Přečtěte si Listinu základních práv a svobod, která je součástí Ústavy a pochopíte. Čísla uvedená v následující tabulce jsou některá přesná, jiná odhady.

 

  

 

 

Poplatky a jejich důsledky při exekuci za dlužnou částku 1020 Kč v ČR a jiných zemích Evropy

  Švýcarsko Německo Polsko ČR Budoucí Československo
  1020 1020 1020 1020 1020
poplatek soud 500 576 180 400 180
nalézací řízení 0 744 360 5220 0
exekuční řízení 0 372 423 2920 0
exekutor 627 595 530 7800 200
celkem 2147 3507 2673 17260 1400
časem se stává 2147 3507 3000 85000 1400
% min. mzda 3% 10% 25% 1000% 10%
s faktorem disponibilního příjmu 5% 20% 250% 10000% 35%
s faktorem jiných možností 0,05% 0,2% 250% 10000% 0,35%
kolikrát horší než Švýcarsko 1 4 5000 200000 7
v % 100 400 500.000 20.000.000 700
s faktorem jiných možností 1 4x horší než Švýcarsko 5000x horší než Švýcarsko 200.000x horší než Švýcarsko 7x horší než Švýcarsko
      1250x horší než Německo 50.000x horší než Německo 1,7x horší než Německo
        75x horší než Polsko 715x lepší než Polsko
          28.500x lepší než ČR

Jak jsme došli k tak otřesným faktům pro ČR a proč není naše situace jenom několikrát horší, než v jiných státech, uvedených v tabulce, když soud ustanoví celkovou platbu za dlužných 1.020 Kč na 17.620 Kč, což je jenom 5-7,5x více než v těch jiných státech? Není tedy u nás situace jenom tolikrát horší? Není, důvody jsou následující:

  • Minimální mzda je u nás několikrát menší než v těch západních státech, proto je zátěž na naše dlužníky mnohem vyšší. Navíc, kdyby se jednalo o 2.670 Kč jako v Polsku, namísto 17,260 Kč, což je u nás, tuhle částku i člověk v tísni nějak sežene. Částka, kterou vyžadují naše soudy, je u lidí bez práce, kteří jsou na dně, obyčejně překážka, kterou nepřekonají a začíná kolotoč, kdy jsou jejich věci zabaveny a prodány za pakatel. Proto je zátěž v našich exekucích tak ohromná. Přidejme k tomu jiné faktory jako depresi a s ní často spojenou ztrátu práce a zátěž u nás stoupne na  85.000, versus na 3.000 v Polsku.

  • Faktor disponibilního příjmu. Tady se nejedná o plat, ale kolik z toho platu, či sociální dávky, či podpory pro nezaměstnané zbude po uhrazení běžných životních potřeb. Proto to vysoké navýšení u nás a v Polsku.

  • Faktor jiných možností je to, že v civilizovaném světě existuje tolik způsobů, jak se dluhu vyhnout či ho maximálně snížit, proto na tak malý dluh je zřídkakdy uvalena exekuce, navíc ta částka, kterou by museli zaplatit je pro ně směšně nízká a ještě k tomu ji mohou splácet extrémně pomalu.

V západních státech je možnost z dluhu vybruslit, domluvit se na jeho snížení a malých splátkách, apod. například pod hrozbou, že dlužník vyhlásí bankrot, který v demokratických státech vypadá zásadně jinak než u nás. V ČR je to úplně jiné. Jedná se především o lidi, kteří jsou finančně na dně a potom jim dluh navýší třeba 20x. Aby se z toho dostali, mohou si půjčit peníze od lichváře. V demokratických státech lichva neexistuje, je trestná. V našem fašistickém státě vzkvétá. Zoufalci si půjčí peníze, protože doufají, že najdou práci a peníze splatí. Když se to nepovede, nastane smrtelný kolotoč, za který mohou polistopadové vlády, protože toto svinstvo připustily. Jich se to netýká. Oni okrádají náš stát vesele dál. Oligarchové kupují média od Němců, ne aby je napravili, ale aby na nich profitovali. Tohle není demokracie, ale fašismus v nejhorším slova smyslu.  

 V ČR se na exekuce dívají jinak než v jiných státech. Náš slavný právník Sokol, který na tomto svinstvu profituje, mluvil v televizi u Jílkové o vězení pro dlužníky. V neprávním zkorumpovaném fašistickém státě, německé kolonii Česká republika. Ve skutečných demokraciích se na věc dívají jinak. Banky půjčují z imaginárních rezerv, které ve skutečnosti vůbec nemají. Jenom malinké procento jejich půjček je z vkladů, zbytek jsou imaginární peníze. Proto se demokratické státy dívají na tyto dluhy jako imaginární a banka je za půjčky také zodpovědná, ne jen dlužník, protože měla před půjčkou lépe ohodnotit riziko.

V západních státech existuje tolik možností vyhnout se placení dluhu, které u nás vůbec nepřichází v úvahu. Jako typický příklad uvedeme USA:

  • Dlužník se může odstěhovat a nedat věřitelům novou adresu. Ti pak mají smůlu. U nás ho ihned najdou, v USA vůbec ne. Žádné soudní řízení nemůže proběhnout, pokud není dlužníkovi doručena žaloba. Kdyby chtěl, mohl by si dokonce změnit jméno, jednoduše tak, že začne užívat jiné, klidně křestní i příjmení, nikde změnu, ani u soudu hlásit nemusí. Taková změna je stejně platná jako změna soudním řízením. Ale dlužníci tuto možnost neužívají, protože existuje mnoho jiných způsobů, jak se vyhnout splácení dluhu.
  • Dlužník se může domluvit s věřiteli sám nebo přes advokátní kancelář, která se v tom specializuje. Domluví se na splacení jenom malinké části dluhu s minimálními splátkami, jinak pohrozí bankrotem.
  • Druhů bankrotů je v USA velké množství. Většinou se užívá Chapter 9, která jednou za 8 let odpustí všechny dluhy nebo Chapter 13, kde se dluh sníží a platí se malé splátky. Ta se dá dělat každé 2 roky. Když se u soudu učiní bankrotové podání, všichni věřitelé a jejich poskoci vás již nesmí kontaktovat poštou ani telefonicky. Osobními návštěvami se tohle v USA neřeší.
  • Když uděláte Chapter 9, můžete přijít o luxusní věci, jako drahé auto, luxusní dům, atd.
  • Jaký je následek bankrotu? Mnohé instituce vám po nějakou dobu nepůjčí další peníze, jiné naopak, protože ví, že další bankrot hned udělat nesmíte.
  • Předtím než lidi udělají bankrot, často si vezmou půjčky a plně nakoupí vše, co mohou kreditními kartami. Ti mazaní svěří ty nákupy někomu, kdo to jde nakoupit třeba v brýlích a paruce. Potom včas nahlásí ztrátu kreditních karet a nedluží z těch nákupů prakticky nic. Policie tohle neřeší či prakticky neřeší, protože by v hledání viníka neuspěla.

 Naše zrádcovské fašistické polistopadové koloniální vlády nám lžou, že v tom, jak u nás probíhají exekuce kopírujeme jiné státy. Stejně jako nám média lhala, že se musí upravovat a měnit výtahy, protože to vyžadovala EU. Ta jenom vydala směrnici, ovšem naše výtahové loby, vedené konglomeráty Schindler a Otis, prosadilo u zkorumpované vlády, že směrnice EU, která mohla být plně ignorována, se stala zákonem. A svedli to na EU. Že to stálo obyčejné lidi celkem miliardy jim bylo úplně jedno.

 V civilizovaných státech, oproti koloniím jako ČR, jsou lidská práva dodržovaná. Porušení se trestá. Politici, kteří je porušují, skončí. Např. v USA hlídají dodržování lidských práv jak státní úřady, tak rozsáhlá skupina advokátů, kteří si říkají Civil Liberties Union. Za porušování lidských práv by v USA, kdyby předváděli, co předvádí u nás, seděli prakticky všichni exekutoři, i podnikatelé by byli přísně pokutováni.

 

Image result for autismus graf

https://www.online.muni.cz/tema/3421-jak-si-poradit-s-financni-gramotnosti

 

 

VÍCE O EXEKUCÍCH V JINÝCH ZEMÍCH

Německo

V Německu probíhají exekuce např. jen srážkami ze mzdy, A to ještě musí být prokázáno, že majetek skutečně patří dlužníkovi a ne jako u nás, že exekutor může v podstatě vstoupit do jakýchkoli prostor, kde se domnívá, že tam je majetek dlužníka a zabavovat třeba i majetek, který dlužníkovi vůbec nepatří. V Německu jde většinou podle adresy, a když dlužník bydlí v pronajatém bytě, tak tam nemůže zabavit vůbec nic.

  

USA

 V okamžiku předání na inkasní agenturu se dluh zcela zmrazí a dále už nenarůstá o žádné úroky ani poplatky! Je absolutně vyloučeno,aby vám exekutor vstupoval třeba i nenásilně do bytu, nebo bytového prostoru. Může vám sice přes soud nařídit srážky že mzdy, anebo zkonfiskovat určitě nadlimitní finanční prostředky na účtu, ale to se u pár tisíc dolarů dluhu vůbec nedělá.

 

Švédsko

 Ve Švédsku existuje státní exekutorský úřad bez zisku "Kronofogden" který eviduje a řeší všechny exekuce a současně insolvence a nezabavitelná minima a kromě vracení dluhů má za úkol vyvést dlužníka z dluhů tak, aby v maximální možné míře dluhy zaplatil a přitom nepřišel k újmě. Existensminimum ve Švédsku je ze dvou složek: celé náklady bydlení plus částka 4 665 švédských korun měsíčně (14.600Kč) na samostatně žijícího člověka v exekuci, či v insolvenci.

 Ve Švédsku dluží dlouhodobě nad 20 roků cca 95 000 osob a přitom netrpí jako u nás. To je to 10x menší číslo, než v České republice, kde díky exekucím trpí bídou cca milion obyvatel. Navíc rozdíl mezi exekucemi ve Švédsku a v Česku je ve dvou podstatných momentech:

 1) ve Švédsku není možné provádět exekuci všemi způsoby naráz - v Česku může exekutor současně obstavit účty, zabavit výplatu a zabavit movitý majetek

 2) ve Švédsku neexistují soukromí exekutoři - exekuce nesmí být výdělečnou činností a poplatky se pohybují pouze ve stovkách švédských korun. V Česku činí náklady a odměna exekutora mnohdy až 20 násobek dluhu

 

Proč Zeman neudělí milost obětem exekucí?

Mrkněte jaké zákony byly za něj když byl ve vládě přijaty, co se dělo za jeho koalice s ODS a kolik exekutorů financovalo jeho stranu Zemanovce. Je na čase, aby něco pro národ udělal. Naposledy jmenoval do vedení soudů v Plzni nové předsedy. Měli jsme tu čest se Sedláčkem z krajského soudu a Protivou z Okresního soudu Plzeň město. To tam mohli zůstat klidně ti minulí předsedové.

 

Z článku "Zemana platí exekutoři"

http://respekt.ihned.cz/c1-59170070-zemana-plati-exekutori

Miloš Zeman se sice stylizuje do role ochránce chudých a bohatých, ale pohled na jeho transparentní účet (z prezidentské kampaně) dokládá, že je financován především exekutory.

Kromě exekutora Jiřího Krále jde o to, že předseda Zemanovy strany SPOZ Vratislav Mynář ovládá firmy Tessile ditta a.s., Tessile ditta services a.s. či Credit Management a.s. Tyto firmy jsou správci a druhotní vlastníci pohledávek pražského dopravního podniku a dalších firem a "dodavateli zakázek" pro některé exekutorské úřady.

Vybrané části transparentních účtů Zemana - Zemanovců:

 

Jak napravit tuhle křivdu na našem národě

Musí být vyhlášena dluhová amnestie všem poškozeným v exekucích pod 1 milion. Musíme tlačit na Zemana. Musí vyhlásit amnestii všem těmto obětem polistopadového zla, a krutého bezpráví, které okrádá poctivé lidi a obohacuje mimo jiné estebáky, zloděje, vrahy, kvůli nimž poctiví lidé v depresi ze zoufalství páchají sebevraždy. Zeman by tak měl učinit bez odkladu. On tu moc má a jestli ji nevyužije, měl by jako prezident odstoupit.

Musíme tlačit na Zemana a vládní koalici, aby byly napraveny všechny křivdy, aby byla všechny exekuce prohlášeny za nelegitimní, protože zákon o nich je v rozporu s Ústavou, listinou základních práv a svobod a mezinárodních smluv, kterými je ČR povinná se řídit.

Exekutoři, kteří se dopouští či dopustili trestných činů musí být řádně potrestáni. Situaci nadále zhoršuje korupce, kterou polistopadové režimy zavedly. Ve státě, kde estebáci dělají exekutory a dle zpráv BIS máme justiční mafii spojenou s mafií, která je prolezlá celým státem, do všech jeho sfér, v takovém státě musí nastat fundamentální změna.

 

 

 

 

 

(r)evoluce 2018

home - nová revoluce
náprava kolonie ČR
2x vyšší platy,důch.
legální evoluce 2018
rychlá náprava státu
průběh (r)evoluce

 

VIDEA,kontakt,odkazy

 

 

volby 2018

Josef Toman - stratég
shrnutí - program
2x vyšší pl.,důch. pokr.
ČR a islám za 1-28 let
95% pozitivních reakcí
média mlčí o mých 60%
zabránili mi kandidovat
více informací, i o mně

 

 

volby 2013

proč je ničena ČR
5x lepší život v ČR
kryptofašistická ČR
Čes. banánová rep.
prezidents. kampaň
otázky a odpovědi
ENGLISH Book2020

     

 

 

Doporučeno: SOS.cz

 

 

Tento web prezidentského kandidáta, vytvořený během jeho kandidatury, není dosud dokončen či opraven a bude postupně dokončován a upřesňován, proto může obsahovat nesprávné výrazy, popisy lidí, situací, atd., za něž se autor omlouvá. Nejnovější verze webu je vždy ta nejsprávnější. Berte jakákoli autorova negativní slova o ČR, vládě, politicích, jiných polistopadových prominentech, či o komkoli či čemkoli jiném, jako autorovo podezření a ověřte si fakta. Autor se snaží ukázat, jak věci v ČR vidí a jak by na ně reagovali západní Evropané, či Američané, kdyby ti lidé, co vládnou nám, vládli přes čtvrt století jim, tak jak vládnou u nás. Autor v žádném případě nepropaguje jakýkoli převrat, ozbrojené povstání, atd. Když o něčem v podobném smyslu píše, je to jenom varování našim elitám, že pokud nezačnou vést pronárodní politiku, něco takového by se v zemi mohlo stát. Autor věří tomu, že toto varování stačí a že to co zde uvádí napomůže k tomu, aby se režim sám začal napravovat. Celý web je psán v duchu tohoto odstavce. Kde to zní jinak, co je v tomto odstavci platí. Email s dotazy nebo komentáře k tomuto webovému serveru zašlete na adresu: TomanJoseph@gmail.com.

Copyright © 1989-2018 www.JosefToman.cz. Naposledy změněno: 08. 04. 2018