Josef Toman, strategický analytik - (r)evoluce 2018

 

 

 

JosefToman.cz

 

sponzoruje NarodniInstitut.cz - think tank pro nápravu státu, kultury, školství a vytvoření maximální prosperity

2 falešná demokracie

 

(r)evoluce 2018

home - nová revoluce
náprava kolonie ČR
2x vyšší platy,důch.
legální evoluce 2018
rychlá náprava státu
průběh (r)evoluce

 

VIDEA,kontakt,odkazy

 

různé

jak funguje svět - Czexit

ortomolekulární medicína

 

volby 2018

Josef Toman - stratég
shrnutí - program
2x vyšší pl.,důch. pokr.
ČR a islám za 1-28 let
95% pozitivních reakcí
média mlčí o mých 60%
zabránili mi kandidovat
více informací, i o mně

 

 

volby 2013

proč je ničena ČR
5x lepší život v ČR
kryptofašistická ČR
Čes. banánová rep.
prezidents. kampaň
otázky a odpovědi
ENGLISH Book2020

     

 

 

Doporučeno: SOS.cz

 

 

kniha Česká banánová republika

1. drsná realita 2 falešná demokracie 3 falešná ekonomika 4 náprava ČR 5 náprava světa 6 lidská práva

 

část 2

FALEŠNÁ DEMOKRACIE

 

 

Fakta

 

·         Americké studie z doby komunismu vždy ukazovaly sílu a zralost českého a východoněmeckého průmyslu, výzkumu a vývoje. Hodnotily úroveň českého zdravotního systému na výbornou. Český film byl v USA experty považován za jeden z nejvyspělejších ve světě. České školství bylo považováno světově za špičkové. Když Němci obchodovali s východním blokem, pouze Češi měli přístup a chování jako obchodní partneři ze západu. Východní Němci, Poláci a Maďaři pak nikoli. O ostatních východoevropských státech ani nemluvě. Československo nemělo prakticky žádné dluhy. Lidé měli kvalitní ubytování, dostatek stravy, národ byl vzdělaný, inteligentní a kulturní. Tubera a pohlavní nemoci byly plně pod kontrolou. Lidé měli ohromné sociální jistoty.

·         V minulosti chtěli Frederich Neitzsche a další filosofové vytvořit super rasu křížením západních Slovanů pro pracovitost, Němců pro bojovnost a Židů pro obchoduschopnost. Tohle je zjednodušené, ve zkratce, ale právě na území ČR se podobná rasa vytvořila. Genetická analýza ukazuje, že jsme z 40% západní Slované, z 11% Germánci a z 9% Židé. Navíc jsme z 25% Románi a z 11% Jihoslované. Naše republika před válkou, ale i v době socialismu, patřila mezi nejprůmyslovější země světa. Západ měl strach z rychlého vývoje vědy a techniky v socialistickém Československu. Byli jsme vyspělejší než mnohé západní země. Západní Němci vyrobili první tranzistorový přijímač v roce 1957. My v roce 1958. První ve Východní Evropě. Východní Němcům to trvalo o rok déle.

·         Dnes se bohužel vše měří penězi. Kvalita života se měří množstvím výrobků, které si může koupit občan s průměrným platem. Kvalita života je ale o něčem jiném. Je to o tom kolik a jak kvalitní výrobky si může koupit většina lidí. Jak je stát chrání před kriminalitou. Jak chrání jejich děti před drogami a pohlavními nemocemi. Jestli jídlo, které si mohou dovolit, je organické a zdravé nebo chemické. Jestli lidé dělají v práci to, co mají rádi nebo jestli jsou spíše otroky v nadnárodních korporacích, které je vykořisťují a poškozují náš národ chemií. Kvalita života je o tom, jestli po absolvování škol se budou o studenty předcházet firmy u nás a v zahraničí, nebo jestli se na ně budou dívat jako na výplod země třetího světa. Kvalita života je také to, zda nemocný dostane kvalitní přírodní léčbu nebo jestli na něm budou, bez jeho vědomí, zkoušeny experimentální léky, což zahraniční farmaceutické firmy nemohou tak snadně provádět ve svých „vyspělých“ zemích. Jsou v tom velké zisky a je to jeden z důvodů proč se ve Východní Evropě nemocnice privatizují.

·         Spokojenost lidí se nemůže měřit kupní silou. Ještě donedávna podstatně chudí Irové byli mnohem spokojenější než bohatí Američané či Němci. Lidé byli za socialismu spokojenější, než jsou dnes, když jsou neustále bombardováni tím, jak musí být štíhlí a přitom nový režim způsobil styl života, v kterém lid tloustne. Dále je lidem servírováno, jak je důležité být extrovertní, bohatý, slavný. Jelikož většina lidí těchto vlastností dosáhnout nemůže, podlamuje jim to sebevědomí a způsobuje to stresy ve snaze těchto nesmyslných hodnot dosáhnout. Dělá to lidi nespokojené a nešťastné. Další negativní faktor je nejistota. Nejistota co bude zítra. Snadná možnost přijít o zaměstnání. Navíc se neustále zdůrazňují negativní prvky české povahy. Přitom mnohem méně kvalitním západním „demokratickým“ národům je vštěpováno vlastenectví a jsou jim gumovány mozky tím, že jim je neustále připomínáno, že jsou nejlepší. V našich lidech je uměle formována nespokojenost a mnozí cítí beznaděj, že se situace nezlepší. I kdyby se ekonomika podstatně zlepšila, vypadá to, že média se postarají o to, aby lidé zůstali nadále nespokojení, aby na sebe měli negativní pohled, atd.

·         Vychovává televize naši mládež správně nebo ji vychovává k násilí, primitivnosti, vulgaritě? Propaguje televize abnormální sexuální praktiky a je spoluzodpovědná za to, že se u nás díky naší nové politice šíří nové, vážné, neléčitelné choroby? Co myslíte?

·         V první republice, za Hitlera, v poválečné ČSR, za socialismu, stále existoval efektivní boj proti korupci, kriminalitě, proti šíření pohlavních a jiných vážných infekčních chorob. Existovala striktní regulace či zákaz prostituce. Po „sametové“ u nás tento boj ustal nebo se absolutně zneefektivněl.

 

 

 

 

 

Teorie stínu

 

v podtextu polistopadového sociálního a jiného zhoršení

 

Následující tabulka ukazuje, jak postkomunistickou ČR změnily polistopadové režimy a jak by ji byla změnila solidní vlastenecká vláda s národními prioritami. Střední sloupec ukazuje kolikrát se, přibližně, dle mého odhadu, zhoršila situace u vybraných faktorů. Poslední sloupec pak kolikrát by se situace u těchto faktorů zhoršila, kdyby polistopadové vedení bylo vlastenecké.

 

 

Zhoršení různých společenských jevů po listopadu 1989

 

kolikrát vyšší je zhoršení

zhoršení

způsobené

politopadovými režmy

Jaké by bylo zhoršení,

kdyby polistopadové režimy byly skutečně demokratické a navíc vlastenecké

narkomanie

1000x

1x

moc cizího farmaceutického průmyslu

1000x

1x

otroctví a nevolnictví žen v nevěstincích

1000x

1x

problém prostituce

200x

1x

vážné pohlavní infekce

100x

1x

nezaměstnanost

100x

1x

ekonomická zátěž cizinci

100x

1x

odpad a dioxin německého původu

100x

1x

sudetoněmecký problém a moc Sud. Němců v ČR

100x

1x

kriminalita

20x

1x

homosexualita ve vězení či znásilňování vězňů

20x

1x

počet vražd, neoficiální statistika

15x

1x

reálné ceny bytů

10x

1.2x

nedokonalost civilní obrany

10x

1x

vláda není vlastenecká

10x

0.1x

užívání nevyzkoušených léků, západních především

10x

1x

ochrana spotřebitele

5x

1x

imunita politiků

5x

0.1x

špatná podpora kultury

5x

1x

nesmyslné navýšení degenerace národa

3x

0.8x

rodinná nestabilita

3x

1x

nespokojenost lidí

2x

0.5x

obtížnost života s minimální mzdou

2x

1x

nekvalitní školství

2x

0.8x

kolikrát průměrně zhoršeno

122x

0.9x

průměrné zhoršení v procentech

12.300%

-11%

 

 

Poslední řádek vykazuje zhoršení v procentech. I když se to zdá téměř neuvěřitelné, tyto společenské jevy se zhoršily v průměru o přibližně o 12.300% (slovy dvanáct tisíc tři sta procent). Vlastenecká politika by je naopak zlepšila, a to o přibližně 11%. Tabulka je můj odhad, není to oficiální statistika.

 

Carl Gustav Jung je po Freudovi druhá nejvýznamnější osobnost v dějinách či vývoji psychologie. Ovšem ti, kteří psychologii rozumí, ví, že Jung byl hodně vpředu před Freudem a že například jeho analytická psychologie je mnohem lepší než Freudova psychoanalýza. Jedním z konceptů, které Jung vytvořil či objevil je teorie stínu, kterou vysvětloval chování Hitlerovo nacistů, kteří nalézali zlo v Židech. Teorie stínu vysvětluje, že na Židy nacisté pouze promítali svou špatnost. Viděli v nich to, v čem oni sami byli špatní. Když se dnes podíváme na útoky na komunisty, snahy zakázat komunistickou stranu a malovat nacismus a komunismus jako totéž, když se podíváme na útoky na komunisty v televizi, okamžitě nám to připomíná jungovo teorii stínu. Ovšemže je to trochu složitější, ale z hlediska Jungovy teorie, paralela existuje.

 

 

 

Smrtelné nemocí

 

·         Sociální demokraté první republiky, vedení T. G. Masarykem, vedli tvrdý a velice úspěšný boj proti vážným nakažlivým nemocem včetně tuberkulózy (TBC) a syfilidy. Komunisté v tomto boji pokračovali. Po pádu komunismu se nákaza vážnými pohlavními nemocemi začala rychle navyšovat. Programy, které zavedli Sociální demokraté za První republiky a které vylepšili komunisté, se po Sametové revoluci odbouraly. Příklad si bereme z USA, kde je situace krizová. Kde se toto vše již dávno vymklo z rukou.

·         Vzdělaní američtí demokraté by chtěli podobný sociální systém, jaký je v Evropě. Američtí Republikáni chtějí systém jiný, primitivnější. Je to systém, který je zodpovědný za bídu, utrpení, sociální křivdy. President Reagan byl Republikán. Nebyl příliš inteligentní. Vládli za něj poradci. Za jeho vlády, v souladu s propagací tržní ekonomiky, se více méně rozpustily státní psychiatrické léčebny, protože na ně prý nebyly peníze. Proč utrácet na duševně choré, když mohou vybírat odpadkové koše a spát na ulici? Za Reagana se též přestalo sledovat, kdo dostal pohlavní nemoc od koho. Dostupnost lékařské péče chudým byla omezena a celková kvalita lékařské péče se začala snižovat. Důsledek této politiky je to, že nyní máme v USA celé městské čtvrti s epidemiemi neléčitelné tubery, neléčitelné kapavky, a extrémně rezistentní syfilidy.

·         Přestože se u nás po Sametové revoluci šíří zvýšeným tempem 40 pohlavních nemocí, z toho 25 vážných, média propagují uvolněnou sexuální morálku a postkomunistické vlády více méně odbouraly efektivní způsoby prevence těchto chorob. Nakažení cizinci jsou volně vpouštěni do země. Český národ není dostatečně varován. Bordely s nadrogovanými prostitutkami, nakažení zákazníci, nakažené holky – a stát, který to toleruje. Sanatoria na léčbu tuberkulózy byla zlikvidována, přestože by dokázala léčit i neléčitelné formy této nemoci. Které západní medicína nevyléčí. Kam tato politika vede? K podobnému stavu jaký je v jiných „demokratických“ zemích, především pak rozvojových a v USA. Za socialismu se pacienti nakažení pohlavními nemocemi izolovali do doby, dokud se vyléčili. Postkomunistické režimy s touto praktikou skončily nebo ji velice omezily.

·         Češi se opakovaně umístili, v mezinárodním průzkumu, prováděném v 100 zemích, na posledním místě v užívání kondomů. Nebude trvat dlouho a většina naší mládeže bude nakažena vážnou pohlavní chorobou a podstatná část našich holek bude neplodná. Neplodnost dnes způsobuje z velké míry kapavka, která je již v Praze apod. delší dobu ve stádiu epidemie. Vir HPV způsobuje rakovinu a bolestivý sex u žen. U nás se tento vir, po pádu komunismu, začal rychle šířit. Dalších pár generací a sex nebude požitkem. Bude bolestivý. Budou u nás umírat statisíce lidí na neléčitelné nemoci.

·         Proti AIDS se bojuje tím, že například po městě pojede jeden den speciální tramvaj s hesly jako kdysi na oslavě Velké říjnové. Za AIDS test se u doktora musí běžně platit.

 

 

 

 

Zdravotnictví

 

·         Máme demokracii a stále více lidem, včetně dětí, chybí dostatečná zubařská péče. Tvrdí nám ale, že tato péče je lepší než za komunismu, kdy byla plně hrazena státem.

·         Tržní ekonomika a hygiena nejdou nikdy ruku v ruce. Proto se na burzách a v obchodech prodávají prošlé potraviny, prodavači potravin si sliní prsty před otevřením sáčku, apod. To za socialismu nebylo.

·         Bezplatné lékařství se během socialismu postupně zlepšovalo. Trend snižování novorozenecké úmrtnosti pokračoval i po pádu komunismu a tak jsme, mimo Japonska, předčili celý svět. Nyní se ale bezplatné zdravotnictví odbourává a z nemocnic, které byly státní či neziskové, se stávají akciové společnosti, vlastněné kapitalisty. Hlavním cílem soukromých nemocnic, kdekoli na světě, jsou zisky, ne kvalita zdravotní péče. V USA je, nebo ještě donedávna bylo, 10x více operací mandlí u pojišťoven, které platí lékařům od úkonu, než u jiných pojišťoven, které platí paušál. Co asi budeme moci očekávat v nemocnicích, kde hlavní hnací silou bude zisk? Co můžeme očekávat od zprivatizovaných pojišťoven? Na Gripeny, Pendolino, válku v Iráku a Afganistánu a na maximálně předraženou elektřinu státním ČEZ máme. Na zdravotnictví nikoli.

·         V některých západních zemích, jako USA, v 50. létech lázeňství vymřelo či bylo zničeno a přírodní léčba byla více méně nahrazena alopatií, neboli moderní medicínou. Ta je především chemická. V ČR se to za socialismu nestalo. Stát podporoval lázeňský výzkum a lázeňství – jakožto formu přírodní medicíny. V USA se proti přírodní medicíně bojovalo – jelikož americké Ministerstvo zdravotnictví (Health Department) bylo a je ovládáno silným farmaceutickým lobby.

·         Vyspělý progresivní lázeňský výzkum, který jsme za komunismu měli, například v Karlových Varech, se po pádu komunismu dostal pod vliv alopatie a tudíž nepřímo pod vliv západního farmaceutického průmyslu. V zemích západní Evropy lázeňství proti takovému vlivu úspěšně bojuje a alopatii konkuruje.

·         Tento přístup polistopadových vlád k prevenci, léčbě a hygieně znamená jedno. Farmaceutické firmy a vlastníci nemocnic budou nadále bohatnout. Chceme takovýto systém pro sebe, naše děti a další generace?

 

 

Mexiko vzorem

 

Takto žijí průměrní a nadprůměrní Mexičané ve městě a na vesnici. Chudším lidem se o takovémto „blahobytě“ může pouze zdát. Jedním z důvodů chudoby je politika katolické církve, která je zodpovědná za velký počet dětí v rodinách. Mexiko je zkorumpovaná katolická země s mocnou zkorumpovanou katolickou církví.

 

·         ODS má program zformovaný na způsob amerických Republikánů. KDU-ČSL vykřikovala „3x a dost“. Jako vykřikují Republikáni v některých státech USA. České strany se takto opičí po vzoru amerických a jiných západních stran a přesvědčují nás přitom, jak jsou kreativní a jaký mají přínos pro naši zemi, z které vytváří „demokracii“. Vyskytly se názory, že bychom si měli vzít za příklad Mexiko, což je prý „demokratický“ stát na severoamerickém kontinentě.

·         Jak vypadá Mexiko? Země, která je chválena Amerikou protože je to prý „demokracie“, a podle jejíhož vzoru se snad měla formovat naše polistopadová republika? Celé století tam vládla jedna strana, která vytvořila zkorumpovaný policejní stát. Jelikož tam ale byly jiné strany a „svobodné“ volby, měla nám být mexická „demokracie“ příkladem.

·         V Mexiku je všude korupce, všude se berou úplatky. Vláda je zkorumpovaná. Policie je zkorumpovaná. Je tam veřejná prostituce a jsou všude k dostání drogy. Je tam malá skupina bohatých oligarchů, ale většina lidí jsou chudáci. Je tam vysoká kriminalita, vraždy, zkorumpovaná katolická církev, která často spolupracuje se zkorumpovanými vládními orgány a zločineckými organizacemi.

·         Mladí lidé chtějí být v Mexiku policisty, protože ti berou „dobré“ úplatky. Když bohatý spáchá zločin, nic se mu nestane. Chudý je zavřen do hrozných podmínek.

·         Oligarchie mohou v Mexiku vše. Na ně se zákony nevztahují.

·         Po stoletém období, za potlesku západních médií, přišla v „demokratickém“ Mexiku k vládě nová strana. Tito noví vládci ale s sebou přinesli na vládní bidélka své lidi a na obyčejné občany se bere zřetel jen velice málo. Korupce je stejná, jenom úplatky berou jiní.

·         Potřebujeme nějaké příklady, nějaké poradce, nějakou šablonu jak u nás vytvořit právní demokratický stát? Co či kdo nám brání, abychom si vytvořili vlastní, lepší druh demokracie?

 

 

 

 

 

 

Politika

 

·         USA má být vzorem demokracie a svobody. Ale ve skutečnosti se v USA nejedná o pravou demokracii a jedná se pouze o svobodu ekonomickou, tedy ne svobodu osobní či politickou. Procento voličů je v USA malé, volí se mezi dvěmi stranami, jež se od sebe dostatečně neliší. Informace o kandidátech jsou podávány voličům “nezávislými” médiemi, vlastněnými vojenskoprůmyslovým komplexem. Voliči toho o velké většině kandidátů, mimo jejich slibů, povětšinou příliš neví.

·        Když nám říkali, že u nás budují demokracii, měli nám říci, jakou demokracii měli na mysli. Není to stejná demokracie jako ta, kterou hlásal Peroutka, Masaryk, Beneš. Demokracie, kterou propagovaly americké stanice Svobodná Evropa a Hlas Ameriky. Proč se u nás již nehrají protestní písničky proti komunistům, které zpíval Kryl, Kubišová? Proč se nehraje Matuškovo Krysař? Tyto písničky neoznačovaly komunisty jménem a byly by dnes stejně aktuální jako tehdy. Kritizovaly by kapitalisty. Z Vondráčkové je hvězda. Písničky Kubišové, jejíž popularita byla kdysi na podobné úrovni jako popularita Vondráčkové, se prakticky nehrají! Vše bylo učiněno proto, aby byla tato doba vysoké české kultury zapomenuta a je nám cpána, naší mládeži především, kultura drogová a hudební žánry s touto kulturou spojené – rap neboli hip hop, acid (LSD) rock n’ roll, atd. Za komunismu jsme mohli na Svobodné Evropě slyšet úvahy Ferdinanda Peroutky o demokracii. Proč nejsou v rádiu dnes? Protože by z nich bylo jasné, že žádnou demokracii nemáme.

·         Ti nahoře se stali nejhorším vzorem pro zbytek národa. Ukazují, že krást se má a musí? Předvádí mládeži, že je důležité a prospěšné být bezohledným a bezcitným?

·         Kolik našich politiků by prošlo testy moderním detektorem lži? Kde by se zkoumala jejich loajalita k českému národu. To, zda hájí české a ne cizí zájmy. Zda berou úplatky apod. Co kdyby se jim daly psychologické testy, jestli jsou podlí a zákeřní lháři? Co kdyby se před volbami zjistila a zveřejnila plně jejich minulost, minulost rodin, z kterých pochází, a s kým se přátelí? Co kdyby souhlasili s tím, že kdyby začali pracovat pro jiný než náš národ, že by na ně byl uvalen trest nejvyšší za vlastizradu? Loajalita k českému lidu by přeci měla být jejich první prioritou! Co kdyby se testům detektorem lži podrobili zaměstnanci a agenti našich tajných služeb? Co kdyby se takové testy daly těm, kteří u nás po listopadu zbohatli nejvíce? Co kdyby se testovali také soudci a vedoucí pracovníci médií?

·         Co kdyby multimilionáři museli doložit původ svého majetku? V jiných demokratických státech něco takového je přijatelné. Proč ne u nás? Nebo aby to doložili alespoň miliardáři. Kolik procent multimilionářů a miliardářů přišlo k penězům legální cestou? Zkuste si tipnout.

 

 

 

 

 

 

 

 

Neférová justice

 

·         Zákon o šíření poplašné zprávy je jeden z nástrojů jak obejít svobodu slova. Když mocná korporace chtěla těžit uhlí na hranicích Litvínova, lidé proti tomu chtěli pořádat referendum. Následovalo to, že policie vyšetřovala, zda toto referendum není šíření poplašné zprávy, což je zákon, který může umlčet každou opozici. Likviduje svobodu slova. Policie může zatknout a věznit ty, kteří „poplašnou zprávu“ šíří. Měla by spíše zatknout ty, kteří ničí naši vlast a její přírodní bohatství, které se užívá k zásobování Němců elektřinou v době, kdy se blížíme k světovému energetickému kolapsu a kdy zásoby uhlí, ale i uranu budeme maximálně potřebovat.

·         Policie zasáhla tvrdě proti těm, kteří u nás legálně používali a propagovali, operační počítačový systém Linux. Ten byl zdarma. Byl tímto zásahem policie byl vytvořen větší prostor pro Microsoft, aby více méně zmonopolizoval software v České Republice? Užívání nelegálních kopií software Microsoftu se v ČR přísně trestá. Je Microsoft více méně monopol? Je to našim státem ignorováno? Funguje selektivní prosekuce tak, že policie se přes internet nabourává do počítačů politických a jiných disidentů a má-li někdo z nich nainstalováno nelegální software, jeho počítač je zabaven jako evidence a hrozí mu vysoké pokuty a vězení? Je vše pod rouškou demokracie? Při trestech u užití nelegálních kopií softwaru se nepočítají ceny trhu, ale oficiální ceny Microsoftu. Například Microsoft Expressionweb stojí asi 12.000 Kč, ale upgrade verze z Fronpage je asi 3.000, navíc použité software se dá koupit podstatně levnější. Jestli někdo tuto upgrade verzi zakoupil a řádně ji u Microsoftu nezaregistroval, neponechal si prodejní účet či licenci tohoto programu, či tyto věci ztratil, nebo mu byly odcizeny, bere to policie jako krádež 12.000 Kč? Nabourává se Microsoft navíc opakovaně do soukromí počítačů s jejich operačním systémem Windows? Místo aby vláda podporovala Linux a jiné programy, jako Open Office, které jsou zdarma, jako to dělají jiné státy, náš režim činí opak. Je navíc Microsoft Windows úmyslně utvořen tak, aby se policie mohla lehce do soukromí počítačů nabourávat?

 

 

 

 

 

 

Konspirace

 

·         Asi v 70. létech byl Dr. Thornton, z firmy Westinghouse v USA, v čele týmu, který vyvinul zářivku, která i když při měření ukazovala stejné množství světla jako jiné zářivky, měla takové světelné spektrum, že pro stejnou viditelnost bylo potřeba podstatně méně světel a tudíž i energie. Kdyby byl tento fakt akceptován návrháři osvětlení, ušetřily by se mnohé miliardy dolarů na energii a největší producenti zářivek, General Electric a Philips, by prodaly zářivek mnohem méně. Výzkumníci v General Electric udělali vlastní testy, které publikovaly a které prokázaly, že Dr. Thornton nemá pravdu. Co je důležité vědět je, že v „demokratickém“ světě, kdo platí za takovéto testy, pro toho takovéto testy obyčejně vyjdou pozitivní. Nakonec Philips koupil od Westinghouse jejich továrny na žárovky a na výzkum Dr. Thorntona se zapomnělo. General Electric měl velké zisky z prodeje vysokotlakových sodíkových lamp (HPS výbojek), které se užívají především pro osvětlení ulic a které mají narůžovělé světlo. Philips pokračoval se solidními zisky na nízkotlakových sodíkových výbojkách (low pressure sodium – LPS), které mají nažloutlé světlo. Fenomén proč je barva světla důležitá na viditelnost byla opakovaně dokazována vědci po celou druhou polovinu 20. století, včetně doktorem Bermanem z Lawrence Berkley Laboratory v Kalifornii. Čím je světlo více do modra, tím je viditelnost lepší, především v noci. Čím je více do červena, tím je horší. Podívejme se na naše ulice osvětlené narůžovělými žárovkami a pochopíme, že Masaryk neměl pravdu, když říkal, že pravda zvítězí.

 

 

 

 

 

 

 

Kriminalita

 

Masaryk byl kritizován za to, že říkal, že kultura národa se pozná podle hřbitova a záchoda. Kvalita veřejných záchodů se v ČR sice zlepšila, ale úměrně se zvýšily i ceny za jejich použití, takže spousta lidí chodí spíše někam za strom. Velké množství hřbitovů je zdevastováno. Na mnohých hřbitovech, cokoli se dá ukrást a zpeněžit je ukradeno. Je to přímý důsledek toho, že vláda svými činy vytvořila společenskou skupinu zlodějů, která předtím neexistovala. Na tom se podílel i fakt, že k nám byla dovolena podstatná emigrace kriminálních živlů. Dalším důvodem je to, že oproti jiným státům, které se snaží bývalé vězně do společnosti integrovat, Česká vláda je svými činy podporuje v tom, aby v kriminální činnosti pokračovali. Bývalý vězeň byl již dostatečně potrestán tím, že si svůj trest odseděl. Není jeho chybou, ale chybou režimu, že ve vězení nemohl pracovat a tak místo toho, aby byl společnosti prospěšný, nás stál peníze. Místo, abychom kopírovali čínskou politiku pracovních táborů, Čínu za to odsuzujeme. U nás, když vězeň vyjde z vazby, musí léta platit státu za to, že byl vězněn. Jelikož fakt, že uvězněn byl, mu brání dostat práci, i špatně placenou, je na tom nejlépe, když se účastní kriminální činnosti i nadále, dokonce mu někdy ani nic jiného nezbývá.

 

Stát může za to, že je v zemi stále více drogové závislosti. Můžeme věřit státu, jehož policejní orgány ví, kde se drogy prodávají a mohou tyto lidi lehce usvědčit? Náš stát místo toho dodává narkomanům zdarma injekční stříkačky. Drogová závislost je drahá záležitost, proto je spojena s vysokou kriminalitou.

  

ČR, oběť globalizace

 

USA vs. „demokratická“ Česká republika

 

USA

Česká Republika

Tajné služby

Opakované testy detektorem lži zda agenti nepracují pro cizí zájmy

Agenti pracují pro cizí zájmy – Německa, USA, atd.

Celoplošné

televize

(jako např.

naše Nova, Prima)

Pod americkým vlastnictvím, cizí vlastnictví by nebylo schváleno kongresem. Bez vulgarity, silný nacionalismus a užívání spisovné angličtiny

Státní televize – vysílání ČT3 – bylo převedeno do vlastnictví s americkou bází či pod americkou kontrolu (Nova). Po tom v pořadech začala vulgarita, perverzní sex, násilí, propagace uvolněné sexuální morálky, kultury a hudby spojené s drogami. Sebevědomí Čechů se tam začalo srážet a začala se užívat nespisovná čeština.

Vzdělání

Vzdělávací systém je špatný, to nevadí, protože ročně jsou importovány až statisíce vysoce kvalifikovaných cizinců

Superiorní vzdělávací systém, kde česká 6. třída měla podobnou úroveň jako americká 12., byl zničen. Byl vyvinut systém nový, v kterém student může ukončit 9. třídu za 11 let aniž by se naučil číst, psát a počítat, protože smí propadnout jen 2x.

Emigrace

Emigrační systém dává přednost kvalifikovaným lidem, jiní skončí jako ilegálové. Vykonávají nejhorší práce v zemědělství, myjí auta, nádobí, apod. Amerika s nimi zachází více méně jako s otroky či nevolníky. Jejich lidská práva nejsou chráněna.

Vzali jsme k nám velké množství asijských občanů, kteří byli vyhoštěni z Německa, podobně jako jsme k nám vzali jiné skupiny, které přišly z východu. Západ by je nepřijal. Cizím mafiím je v ČR více méně dovoleno provozovat svou činnost. Přestože máme vysokou nezaměstnanost, je v ČR dovoleno pracovat lidem z východu s nízkou kvalifikací, dokonce i v dobrých zaměstnáních, která jsou poměrně vysoce dotována našim státem.

Nacionalismus

Existuje velký tlak na všechny emigranty, aby se přizpůsobily. Všichni kvalifikovaní cizinci dostávají po několika létech mimo amerického občanství také americkou národnost.

Československo je rozděleno na Českou republiku a Slovensko. V ČR je pak propagováno dělení na Čechy, Moravu a Slezsko. Kraje, které komunisté sloučili tak, aby se jejich hranice méně ztotožňovaly s hranicemi Sudet, jsou postkomunistickými režimy více méně vráceny do původní podoby. Hitlerovi by se to jistě velice líbilo. 

Kriminalita a drogy

Společnost je plná kriminality a drog.

Policejní efektivita je po pádu komunismu blokována a současně jsou z vězení propuštěny 2/3 kriminálníků. Do společnosti, v které se již začíná vyvíjet silná nezaměstnanost.

Imunita

politiků

Prakticky žádná, s výjimkou toho, že senátor nebo poslanec, v USA se mu říká kongresman, nesmí být zadržen policií v situaci nebo období, kdy zasedá kongres.

Čeští zákonodárci drží světový rekord v rozsahu imunity. Nejen že mají doživotní imunitu, nesmí být stíháni za žádný trestný čin či přestupek. Pokud je parlament ke stíhání nevydá, jsou doživotně beztrestní. To je nelegální, jelikož to porušuje článek 7 Všeobecné deklarace lidských práv, vyhlášené Valným shromážděním OSN. Této deklarace jsme vázáni se držet. Dále je jejich imunita navýšena tím, že mohou ovlivňovat vyšetřování nezákonnými způsoby. Tato imunita je, dle Transparency International, též hlavním důvodem toho, že u nás máme tak vysokou korupci. 

Zbrojní

průmysl

Tento průmysl, po pádu SSSR, funguje nadále a přitom jsou ve světě vytvářeny frikce, což umožňuje export zbraní a vydělávají se ohromné zisky.

Pokročilý zbrojní průmysl byl více méně zlikvidován, i když mohl být velice profitabilní. Český radar Tamara dokázal nalézt a sledovat americké Stealth bombardéry, které Američané považovali za neviditelné. Po pádu komunismu ČR neprodala prakticky žádné tyto obranné, nikoli útočné, radary.

Prostituce

Od doby kdy se objevil AIDS, se prostituce začala tvrdě potírat.

Éra AIDS se v ČR rychle vyvíjí za pomoci médií založených Němci a Američany. Tato média od počátku propagovala uvolněnou sexuální morálku a nevarovala lidi dostatečně o začínajících epidemiích vážných pohlavních nemocí a nutnosti mnohem vyšší ochrany při sexu. Ve stejnou dobu byly zavedeny bordely a sexuální otroctví. Bordely ani sexuální otroctví v době komunismu neexistovaly a prostituce téměř také ne.

Postoj ke globalizátorům

Žádný národ neglobalizuje či nekolonizuje Ameriku. Kdyby se o to jakýkoli národ pokusil, Amerika by mu zasadila ráznou smrtelnou ránu. Terorismus, který stihl USA, není absolutně nic v porovnání s násilnou globalizací, či neokolonizací ČR. Vyberte si jak to nazývat.

Rakouští Němci kolonizovali české země po 300 let. Od doby kdy české království bylo podřízeno Rakousko-Uherské říši. Po tom, co progresivní české husitské protestantské hnutí bylo na přání tolik zkorumpovaného Vatikánu zničeno. Během celého století křížových výprav a jiných útoků.  Následovala německá okupace za 2. světové války, během které zemřelo 170.0000 Čechů a Slováků. Nyní máme globalizaci Amerikou, Německem a spol. Proněmecké - proamerické režimy dovolují odliv velkého množství kapitálu ze země. Vracejí zámky německé či poněmčené šlechtě. Omlouvají se Němcům za to, jak jsme se k nim chovali po 2. světové válce.

  

Tajné organizace

 Karel Gott má pravdu. Světu vládnou tajné organizace. Jestli je nejmocnější tajnou organizací Bilderberg, do jehož setkání byl pozván kníže Schwarzenberg, či Iluminati, jak tvrdí Gott, samozřejmě žádný normální smrtelník neví. Pro tyto organizace svět zpravují tajné služby a s nimi spolupracující banky, média, vlády a mezinárodní kartely a korporace.  Bilderberg je ale všeobecně považován za nejmocnější tajnou organizaci. Tajných organizací je mnoho. Například katolická církev má mocné tajné skupiny, ke kterým patří Jezuité, Knights of Columbus, Opus Dei. V minulosti k nim patřili Templáři.

  

 

pokračování zde

 

 

kniha Česká banánová republika

1. drsná realita 2 falešná demokracie 3 falešná ekonomika 4 náprava ČR 5 náprava světa 6 lidská práva

 

 

Děkujeme Odejděte. Aneb 5x vyšší kvalita života, 50x rychleji.

Rychlý přesun ČR z Východní Evropy do Západní.

 

  

 

(r)evoluce 2018

home - nová revoluce
náprava kolonie ČR
2x vyšší platy,důch.
legální evoluce 2018
rychlá náprava státu
průběh (r)evoluce

 

VIDEA,kontakt,odkazy

 

 

volby 2018

Josef Toman - stratég
shrnutí - program
2x vyšší pl.,důch. pokr.
ČR a islám za 1-28 let
95% pozitivních reakcí
média mlčí o mých 60%
zabránili mi kandidovat
více informací, i o mně

 

 

volby 2013

proč je ničena ČR
5x lepší život v ČR
kryptofašistická ČR
Čes. banánová rep.
prezidents. kampaň
otázky a odpovědi
ENGLISH Book2020

     

 

 

Doporučeno: SOS.cz

 

 

Tento web prezidentského kandidáta, vytvořený během jeho kandidatury, není dosud dokončen či opraven a bude postupně dokončován a upřesňován, proto může obsahovat nesprávné výrazy, popisy lidí, situací, atd., za něž se autor omlouvá. Nejnovější verze webu je vždy ta nejsprávnější. Berte jakákoli autorova negativní slova o ČR, vládě, politicích, jiných polistopadových prominentech, či o komkoli či čemkoli jiném, jako autorovo podezření a ověřte si fakta. Autor se snaží ukázat, jak věci v ČR vidí a jak by na ně reagovali západní Evropané, či Američané, kdyby ti lidé, co vládnou nám, vládli přes čtvrt století jim, tak jak vládnou u nás. Autor v žádném případě nepropaguje jakýkoli převrat, ozbrojené povstání, atd. Když o něčem v podobném smyslu píše, je to jenom varování našim elitám, že pokud nezačnou vést pronárodní politiku, něco takového by se v zemi mohlo stát. Autor věří tomu, že toto varování stačí a že to co zde uvádí napomůže k tomu, aby se režim sám začal napravovat. Celý web je psán v duchu tohoto odstavce. Kde to zní jinak, co je v tomto odstavci platí. Email s dotazy nebo komentáře k tomuto webovému serveru zašlete na adresu: TomanJoseph@gmail.com.

Copyright © 1989-2018 www.JosefToman.cz. Naposledy změněno: 08. 04. 2018