Josef Toman, strategický analytik - (r)evoluce 2018

 

 

 

JosefToman.cz

 

sponzoruje NarodniInstitut.cz - think tank pro nápravu státu, kultury, školství a vytvoření maximální prosperity

životopis, fotky, atd.

 

(r)evoluce 2018

home - nová revoluce
náprava kolonie ČR
2x vyšší platy,důch.
legální evoluce 2018
rychlá náprava státu
průběh (r)evoluce

 

VIDEA,kontakt,odkazy

 

různé

jak funguje svět - Czexit

ortomolekulární medicína

 

volby 2018

Josef Toman - stratég
shrnutí - program
2x vyšší pl.,důch. pokr.
ČR a islám za 1-28 let
95% pozitivních reakcí
média mlčí o mých 60%
zabránili mi kandidovat
více informací, i o mně

 

 

volby 2013

proč je ničena ČR
5x lepší život v ČR
kryptofašistická ČR
Čes. banánová rep.
prezidents. kampaň
otázky a odpovědi
ENGLISH Book2020

     

 

 

Doporučeno: SOS.cz

 

 
Další stránky

kolonizace ČR genocida národa skrytá pravda,exekuce porušov. lidsk. práv naše poslední šance životopis, fotky, atd.

 

Biografie

V r. 1969 jsem odjel na zájezd na Slovensko s jednodenní návštěvou Vídně, odkud jsem se nevrátil. Emigroval jsem do USA, kde jsem asi rok pracoval, potom pokračoval ve VŠ studiích na California Polytechnic University. Mám Ph.D. v strategické analýze. Pracoval jsem většinou jako konsultant pro korporace jako Westinghouse Hanford, Hughes Space systems, General Dynamics, a pro univerzity Caltech a UCLA. V ČR jsem vedl pobočku American Institute se zaměřením výuky především na strategii, ekonomiku a management. Byl jsem aktivní proti americkému radaru, v USA jsem byl aktivní proti Monsantu. ČR považuji za druhý protektorát a mám spočteno, že uzavřením tunelů a pronárodní politikou by se mohly mzdy a důchody velmi rychle zdvojnásobit.

 

Fotografie. Klikněte na ně, zvětší se.

 

Rodinné fotky

babička a děda

 

já,vzadu,7.zleva

 

foto na tablo

 

s otcem syn máma ve Varech
       
     

 

Schůze vlasteneckého Kulatého stolu, kterému jsem předsedal a konference vlasteneckého Občanského tribunálu jehož jsem byl zakládajícím členem

 

 

Mé odpovědi na ČTK otázky z 31.10.2017

 

ANKETA Č. 1 (prosím o zodpovězení do čtvrtka 2. listopadu, odpověď prosím na každou otázku maximálně do 5 vět)

 

- Proč kandidujete na prezidenta republiky? Jako vlastenci mi je smutno, z toho, co se po listopadu v republice děje, jak je ničen náš národ a stát a jako stratég, který má schopnosti situaci analyzovat a navrhnout a implementovat řešení, mám unikátní plán na efektivní, rychlou nápravu této žalostné situace. Co nabízím, je něco úplně jiného, než co nabízí jiní kandidáti, kteří dle mého názoru nenabízí žádné řešení, i když někteří by situaci nadále silně kritizovali, ale nic zásadního by neprosadili. Bází mého strategického plánu je skutečnost, že Česká republika není legitimní stát, ale je to druhý německý protektorát, jehož původní nelegitimita nastala momentem rozdělení Československa bez referenda, které vyžadovala Ústava, neplatné je tudíž vše, co se po rozdělení odehrálo, včetně členství v Evropské unii a NATO, neplatné jsou i privatizace, restituce a exekuce, ale i povolení islámu, což se předtím v historii Československa stalo pouze za Hitlera. Nelegitimita ČR a protinárodní státní politika mi v případě, že se situace nezačne rychle napravovat, umožňuje odvolat vládu dle čl. 23 LZPS a nato nám to umožní zvolit vlasteneckou vládu odborníků a s plnou legitimitou vyhnat islamisty a uzavřít tunely, které jsou stejně velké jako státní rozpočet, což umožní navýšení platů a důchodů o 100%, umožní to skončit s členstvím v EU a anulovat nelegitimní privatizace, restituce a exekuce. 

 

- Jak se chcete odlišit od svých předchůdců prezidentů Zemana, Klause a Havla? Jsem úplně jiný a to již tím, že jsem vlastenec a stratég, ne vlastizrádce a kolaborant a v době, kdy tito ničitelé českého státu, národa, kultury, průmyslu, školství a všeho dobrého se krčili za železnou oponou, já jsem si uvědomoval, že tady se bojovat nedá, proto jsem utekl do Rakouska a odtamtud emigroval do USA, kde jsem úspěšně bojoval proti zlu, které reprezentovaly např. korporace jako znečišťovatel životního prostředí Monsanto či podvodná korporace Enron, včetně v době, kdy jsem pracoval pro Caltech, což je univerzita, z které pochází 37 laureátů Nobelovy ceny (17 z nich tam vystudovalo) a jejíž někteří vynálezci byli atakováni podobnými korporacemi, nebo dokonce i státem, když zveřejňovali pravdu. Dalším zásadním rozdílem mezi mnou a polistopadovými prezidenty a politiky je fakt, že na mě ani mou rodinu neexistuje kompromitující materiál, nikdo nepálil můj STB spis udavače, protože žádný takový neexistoval a tudíž ani neexistuje jeho kopie a tudíž mě nikdo nemůže vydírat či diktovat, jak mám vládnout, že musím hájit zájmy ne naše, ale zájmy Německa, EU, NATO, Ruska, atd. Dalším rozdílem je to, že nejsem psychopat, nemám mindráky či nemusím skrývat svou sexuální orientaci a ani nechci žít na hradě, stačí mi vila a namísto toho, jak ti 3 utráceli jako prezidenti miliardy, já plánuji dát 90% rozpočtu úřadu prezidenta na pomoc těm, kteří pomoc potřebují, na boj s justiční mafií, korupcí, atd.

 

- Kolik korun hodláte investovat do volební kampaně a z jakých zdrojů ji chcete hradit? Nezávislé průzkumy veřejného mínění jasně ukazují, že by mě volilo kolem 60% voličů, problém je ale v tom, že média nejenom že mlčí o mně, jako kdybych vůbec neexistoval, mlčí i o výsledcích těchto průzkumů a dávají prostor především prezidentským kandidátům, kteří jsou vítači NATO konvojů a imigrantů ze středního východu a Afriky, byli to podporovatelé amerického radaru v Brdech, nevadí jim GMO, éčka, Roundup, mlčí o tom, že ČR je nelegitimní, ne demokratický, ale spíše zločinecký stát, že může být nazýván také státem kryptofašistickým, kolonií, protektorátem, apod. Nezávislé průzkumy veřejného mínění také jasně dokazují, že co chci já a jak toho hodlám dosáhnout, podporuje většina obyvatelstva, když se o tom, přes blokádu médií, dozví a že co nabízím, nenabízí žádný jiný kandidát. Dalším faktem je, že stát mi brání v kandidatuře s pomocí justiční mafie, politiků, trestných činů se dopouštějících vysoce postavených policistů a státních zástupců. Média tohle všechno ví a tají to, tají i to, jak mě a mou asistentku stát přímo či nepřímo připravil o desetimiliony, tají, že to kryje jak GIBS, tak i ministerstva spravedlnosti a vnitra. Co chci jako prezident provést je v rozporu s tím, co chtějí polistopadové elity, takže od nich peníze nedostanu, když se o mě ale dozví většina občanů a seznámí se s mým programem, což média nebudou moci již mnohem déle utajovat, nebudu potřebovat žádné velké finance, jelikož webové stránky a televizní reklamy si dovedu vytvořit sám či zdarma s pomocí lidí, kteří mi věří, takže peníze budu potřebovat maximálně na benzín, abych dojel, kde je třeba, na to prostředky mám či dostanu a odhaduji to celkem na tisíce až desetitisíce Kč.

 

 

ANKETA Č. 2 (prosím o zodpovězení do čtvrtka 9. listopadu, odpověď prosím na jednotlivé body maximálně do 5 vět)

 

- Pravomoci prezidenta jsou podle Vás dostatečné, nebo by s ohledem na mandát z přímé volby měly být posíleny a jak? Prezident má nejen pravomoci, ale může mít ohromný respekt, který umocní jeho moc, může dosáhnout změny režimu, jeho nápravy a nápravy fungování médií, může dokázat, že ČR bude příkladem jiným státům, může mluvit k občanům tak, že ti mu budou nejen věřit, ale budou ho i poslouchat. Pravomoci jsou jenom malý zlomek potencionální moci prezidenta, jejich navýšení není třeba, místo toho je třeba, aby byl prezidentem někdo, kdo se nepodílel či nepodílí na zlu, zradách, či kolaboraci a tudíž nemá střet zájmů, nemusí se obávat, že kritikou a změnou režimu si bude kopat vlastní hrob, což nemůžeme říci ani o jednom z polistopadových prezidentů a o velké většině prezidentských kandidátů. Pravomoci nejsou proto, aby si jimi prezident prezentoval a ukazoval svou moc a léčil své ego, mindráky a krmil svou psychopatickou osobnost na pozadí vulgárního chování. Co je důležité je vlastenectví, schopnost uvažovat molárně, ne molekulárně, být příkladem národu, ne jeho ostudou, mluvit k národu co nejvíce, vysvětlovat mu pravdu, ne ji krýt, je nutno zastavit exekuce, ne nést odpovědnost za exekuční zákony, je třeba být nenáviděn exekutory, ne je mít mezi největšími sponzory. Potřebujeme jiné prezidenty, než jsme od listopadu měli a jiné, než jací jsou z velké většiny současní kandidáti, to je nejdůležitější, posílení pravomocí je to poslední, co je třeba.

- Milosti, amnestie - hodláte využít právo plošné amnestie, nebo byste uděloval jen individuální, humanitární milosti? Jaký je Váš postoj k případnému obnovení trestu smrti? Právo vyhlásit amnestii bych využil a věnoval bych velkou část prezidentského rozpočtu na pomoc obětem justice, takže milosti bych uděloval hojně, ovšem jenom do doby, než bude justice zreformovaná, což se mi podaří silným tlakem na legislativu a vládu tím, že bych vysvětlil situaci, kterou jak vláda, tak média, tak školy tají a výsledek by byl, že by to zvedlo lidi ze židlí, vyšli by do ulic a ti, co za to mohou by se těch davů báli a začali by jednat v zájmu národa a současná nespravedlnost pak bude nahrazena spravedlností, ministerstvo nespravedlnosti se stane ministerstvem spravedlnosti... Nemůžeme jenom záplatovat systém občas nějakou tou amnestií či milostí, systém je třeba napravit, aby amnestie nabyly třeba a milosti aby byly nutné jenom zřídkakdy. Nemůžeme mít na hradě člověka, který je spolu zodpovědný za polistopadové zlo a aby nadále zavíral nad nespravedlností oči a neuděloval obětem justice milosti, musí tam být někdo, kdo se postará o rychlou nápravu celého systému a to já nabízím. Ohledně trestu smrti – ano ve výjimečných případech bych byl pro, hlavně pro vrcholové politiky, kteří by se v budoucnu dopustili vlastizrady, ale než trest smrti uzákoníme, musíme nejprve napravit naši justici.

- Vrácené zákony - jak hodláte toto právo využívat – vetoval byste zákony, které by získaly souhlas obou komor parlamentu, nebo v důvodných případech jen zákony prosazené Sněmovnou? Zákony, s kterými bych nesouhlasil, bych zpočátku vetoval, ovšem s podporou davů v ulicích bychom vytvořili takový tlak na vládu a parlament, že by začaly prosazovat pouze zákony, které jsou maximálně prospěšné pro lid a stát, ne pro lid a státy na západ od nás, jak je tomu dosud, takže v budoucnu bych nic vetovat nemusel. Na znění zákonů bych s parlamentem spolupracoval a myslím, že bychom brzy měli stejné cíle, pronárodní, prostátní, vlastenceké, ne kolaborantské a vlastizrádné.

- Vyznamenání - kolik vyznamenání plánujete ročně udělovat? Nehodlám být prezidentem, který by si zakládal na takových malichernostem a abych vyznamenával ty, kteří jsou spolu zodpovědní za polistopadové zlo. Jelikož všechna ta vyznamenání, které polistopadoví prezidenti udělili, mají asi stejnou hodnotu jako diplom z plzeňských práv, bude nutno vytvořit jiná vyznamenání a to především za vlastenectví a službu lidu a státu, odvahu jít proti zájmům kolonizátorů, ne jim podlézat. Navíc plánuji udělovat ceny doktora Mengele a jako první by jimi byli oceněni první 3 polistopadoví prezidenti.

- Ústavní soudci - budete jejich nominaci konzultovat a s kým? Ústavní soud musí být vyčištěn, podobně jako zbytek české justice. Ryba smrdí od hlavy a v Ústavním soudě nemůžeme mít lidi spojené s totalitní armádní prokuraturou a v jeho čele nemůžeme mít člověka, který dává tichou podporu tomu, co odporuje ústavnímu pořádku, například tomu, jak u nás probíhá velká většina exekucí, navíc zákony musí být srozumitelné, a Ústavní soud nemůže odklepnout nový zákoník, který byl vytvořen lidmi spojenými se zprofanovanými plzeňskými právy. Miloš Zeman navrhl Rychetského na funkci prezidenta ČR. Já bych pro něho nelezl míst někde, kde je větší chládek. Nominaci ústavních soudců bych konsultoval s dvěma právníky, které znám osobně a kteří mají na naši justici stejný názor jako já, názor úplně odlišný od prezidentů ČR a velké většiny prezidentských kandidátů. V Ústavním soudě potřebujeme soudce, kteří upraví Ústavu tak, aby nebyly konflikty s jinými částmi ústavního pořádku, vše musí být zjednodušeno, aby to bylo co nejvíce srozumitelné, aby lidé chápali, že mají právo na práci a na byt, že jim to garantuje ústavní pořádek, který jaksi stojí nad ústavou, což jim je tajeno, ani jim není vysvětleno, co ústavní pořádek je.

- Členové rady ČNB - budete jejich nominaci konzultovat a s kým? Na členy rady ČNB mám stejný názor jako na naše soudce. Podívejte se, kdo tam sděl, či sedí, čí zájmy hájí, proč utrácel přes bilion znehodnocováním naší měny, když máme polovinu národa, která živoří a žije v zoufalých podmínkách a navíc to znehodnocování měny sloužilo především cizím korporacím, ne našim.

- Soudci - budete jmenovat všechny navrhované soudce, nebo na kandidáty budete mít i jiné než zákonem stanovené nároky? Soudci musí být zodpověděni za své trestné činy, ne mít neoficiální imunitu, která je stejně velká jako u našich politiků, kteří ji mají oficiální. Soudce, který jedná nezákonně, dělá to vědomě a navíc to dělá jako protislužbu nějakému advokátovi, který zakládal Občanské fórum a potom rozhodoval o tom, kteří soudci zůstanou a kteří skončí, takový soudce nemá co v justici dělat. Justici plně napravíme, včetně zavedením porot, soudů malých pohledávek, minimálními soudními poplatky, atd. Vláda a legislativa na tom bude se mnou spolupracovat. Do té doby si před jmenováním soudců velice dobře ověřím, koho schvaluji, protože v současné legislativní orgány mám minimální důvěru.

- Profesoři - budete jmenovat všechny navrhované profesory, nebo na kandidáty budete mít i jiné než zákonem stanovené nároky?  Budu je jmenovat, ale brzy celý systém změníme, takže protekce a klientelizmus z této instituce zmizí. Budeme také muset přehodnotit, jak byli jmenováni profesoři předtím a vůbec provést generální změnu celého našeho školství, které kdysi patřilo ke světové špičce, dnes jsme se dostali na úroveň rozvojových zemí a jistý podíl na tom mají i profesoři jmenovaní polistopadovými prezidenty, přitom kvalita školství určuje, jak budeme jako stát a národ v budoucnu úspěšní, jestli budeme příkladem Evropě, nebo nadále jenom jejím smetištěm.

- Postoj po sněmovních volbách - pověřil byste sestavením vlády někoho trestně stíhaného či z kriminálního činu podezřelého? Tohle není hlavní problém, jestli je někdo trestně stíhán ve státě, který je spíše zločinecký než demokratický. Babiš odsouzen nebyl, má ale ohromné střety zájmů a je vydíratelný kvůli jeho rodině, která měla vazby na STB.

- Kancelář prezidenta - jaké změny včetně personálních plánujete v případě zvolení v Kanceláři prezidenta republiky a v chodu Pražského hradu? Ne jen hrad, ale i Lány se stanou přístupné všem lidem. Budu sídlit ve vile, ne na Hradě a zámku. Nebudu utrácet miliardy jako moji předchůdci, ale použiji 90% rozpočtu hradu na pomoc těm, kteří to potřebují nejvíce, včetně obětem justiční mafie a exekucí.

- Jste pro zákonnou úpravy postavení manželky prezidenta? To jsou takové malichernosti, já jsem stratég a takové věci jsou irelevantní pro zdravý stát a národ, o to mi jde, takže bych se takhle molekulární věcí vůbec nezabýval.

- Zahraniční cesty (i soukromé) a zahraniční politika - plánujete své zahraniční cesty konzultovat s vládou, Parlamentem? S vládou a parlamentem chci úzce spolupracovat, musíme všichni dělat, co můžeme pro blaho národa a země, takže odpověď je ano, ovšem za předpokladu že celý tem vlastizrádný kolaborantský systém přeoráme, což se stane velmi brzy po mém zvolení. Článek 23 Ústavy je jedním z nástrojů, který chci použít pro to, aby vláda hájila zájmy národa a státu, ne zájmy cizí, jinak ji rozpustím a budeme mít nové volby.

- K Evropské unii a k evropské integraci - měla by ČR patřit do hlavního proudu evropské integrace, nebo by měla opustit EU? Jednoznačně opustit, pokud nebude zrušena Lisabonská smlouva, která převedla naše pravomoci na EU, přitom EU je nacistický projekt z roku 1944, v němž jsme se stali novým druhým protektorátem. Jestli Lisabonská smlouva nebude zrušena, a víme, že nebude, a pokud z EU nevystoupíme, nebudeme mít záruku, že koncem století nabudeme užívat arabskou abecedu, naše holky nebudou mít obřízku a nebudou chodit zahalené v burkách a nebudeme promícháni s obyvateli subsaharské Afriky, kde jsou státy, v kterých je většina obyvatel retardovaných. Vystoupení z EU nebude vůbec problém, protože máme podepsané nejrůznější mezinárodní smlouvy s řadou zemí ještě z doby před vstupem do EU. Navíc naše členství v EU je nelegitimní, protože ČR je nelegitimní stát vytvořený vlastizrádně rozdělením Československa bez referenda, které vyžadovala Ústava.

- K euru - budete prosazovat zavedení eura v ČR do roku 2023, tedy do konce svého prezidentského mandátu? Trochu pravdy o euru, kterého se lidé bojí - je sice pravda, že budeme doplácet na státy se stagnující ekonomikou, ale zase to má tu výhodu, že ČNB nebude moci manipulovat s naší měnou a v tomhle zkorumpovaném státě se ti nahoře nedozví o plánovaných změnách úrokových sazeb, což by jim dovolilo zbohatnout na úkor nás všech. Další věcí je, že do r. 2023, když budu prezidentem, v EU nebudeme, takže není co řešit.

- Ke korupci - chtěl byste zpřísnit tresty za korupční delikty? Tady nejde jenom o zpřísnění trestů, jde hlavně o zavedení přísných protikorupčních mechanismů, které korupci prakticky zastaví. Bližší info naleznete na mých webových stránkách. Tady na to není dost místa.

- K zadluženosti - měla by se snížit zadluženost státu na úkor jeho výdajů? Měla by zadluženost obyvatel vůči státu například odpuštěním penále za dlužnou částku? Jste pro valorizaci minimální mzdy/důchodů? Podstata celého problému a jeho řešení leží úplně jinde. Bází všeho je to, že jsme kolonií, kterou začali plánovat vysocí nacisté již v roce 1943, kdy se Hermann Göring sešel s nejvyššími německými průmyslníky, po porážkách na východní frontě, a oznámil jim, že Německo válku prohraje a Evropu musí ovládnou ekonomicky, a samozřejmě s pomocí tajných služeb. Výsledkem je, že máme tunely, které jsou stejně velké jako státní rozpočet či jako všechny platy a důchody dohromady. Řešením nejsou molekulární činy, ale jeden velký molární akt a tím je zavření všech tunelů, navíc i toho nového, lithiového, a vedení pronárodní, ne protinárodní politiky.

- Jste pro zavedení spoluúčasti pacientů a standardů ve zdravotnictví? Ano, ale velmi malých, a až hodně navýšíme platy a důchody tím, že zavřeme tunely, apod. Např. přibližne 400 miliard odchází do zahraničí jako dividendy korporací, 350 miliard je tunel reexportu, 300 miliard je tunel státních zakázek, 600 miliard je šedá ekonomika, atd.

- Jste pro zachování daní v současné výši, nebo budete prosazovat změnu daňových sazeb Jedním z mechanismů, jak napravit prakticky vše, je danit dle škodlivosti a dotovat dle prospěšnosti. Systém potřebuje být takto celkově změněn, ne se zabývat malichernostmi, takže ano, budu prosazovat změnu daňových sazeb, ale současně s nimi musíme zavést i ty dotace. Např. zdravé organické potraviny budou dotované, chemické budou pořádně daněny.

- Jaký je váš postoj k přijímání migrantů? Jakých migrantů? Za migranta beru člověka, který sdílí naše hodnoty, bude mít přínos jak pro naši kulturu, tak národ a stát. Co razí do Evropy ze středního východu a Afriky – prakticky nic z toho nebude pro nás přínosem. Navíc my tu krizi nezpůsobili, my na ni neprofitujeme a profitovat nebudeme jako jiné státy, ty a’t tu krizi řeší, my musíme vytvořit mechanismy, aby se tito lidé našemu státu zdaleka vyhýbali a ti, co zde již jsou a jejichž kultura je neslučitelná s naší, a nejsou přínosem pro náš stát a národ, ti od nás musí sami co nejrychleji utíkat.

- Jste pro adopci dětí páry stejného pohlaví? Za současných podmínek ne, stát společným úsilím napravíme, již nebudeme mít tolik rozvrácených rodin, v kterých se rozvedená matka ani nedokáže řádně ekonomicky postarat o dítě, kterému by potom mohlo být potencionálně lépe u gay partnerů. Členové LGBT komunity musí mít stejná práva jako ostatní, ale právo adoptovat dítě by za vylepšené ekonomické situace mít nemohli.

 

 

 

Mé odpovědi na  otázky serveru Prezident21

 

Jaká by měla být budoucnost České republiky ve vztahu k Evropské unii?

„Jako rovný s rovným, protože v EU nebudeme. Jinak se nevyhneme přijímání migrantů. Členství v EU je přijetím Lisabon. smlouvy nelegitimní.“

 

Za jaké situace by prezident neměl jmenovat předsedu vítězné strany premiérem?

„Pokud ten nepřizná, že bylo nelegitimní rozdělení republiky a tudíž i co následovalo, členství v EU, NATO, privatizace, restituce, exekuce.“

 

Měla by ČR přijímat válečné uprchlíky? Pokud ano, tak kolik?

„Žádné, my tu krizi nezpůsobili, nechceme zde cizí středověkou kulturu, Afričany ze států s IQ 45-85, namísto přijímání je musíme vyhostit.“

 

Jak plní svou roli veřejnoprávní média?

„Jako v prvním, Hitlerově protektorátu. I v tomto současném lžou, kolaborují, zrazují národ, zamlčují, že ČR je nelegitimní zločinecký stát.“

 

Jak si představujete zapojení občanů do fungování země?

„Jako na Islandu, kde se policie a demonstranti spojili a vlastizrádnou vládu svrhli. Pokud budeme mít vlasteneckou vládu, nebude to třeba.“

 

Jaké nejdůležitější problémy by měl řešit příští český prezident?

„Rozdělení ČSFR proběhlo bez referenda, které vyžadovala Ústava. Stát ČR, členství v EU, NATO, privatizace, restituce, atd. jsou nelegitimní.“

 

Do jaké míry by měl prezident zasahovat do činnosti vlády?

„Typickou nelegitimní polistopadovou vládu by měl odvolat dle čl. 23 LZPS, protože pracuje pro cizí, německé především, ne české zájmy.“

 

 

 

Další otázky a odpovědi

 

Proč kandidujete na prezidenta?

Protože je mi smutno z toho, co polistopadová garnitura udělala naší vlasti a snaží se udělat z našeho národa.

 

Nemyslíte si, že se dnes žije lépe než v roce 1989?

Nemyslím.

 

Pro ne?

Protože od druhé světové války se lidé měli každou dekádu podstatně lépe než tu dekádu předtím. Za těch 40 let socialismu se kvalita života nesmírně zlepšila.

 

A nezlepšila se snad od roku 89?

Nezlepšila. Navíc, i kdyby někdo tvrdil, že se nezhoršila, kdyby tady pokračoval socialismu, měli bychom se mnohem, mnohem lépe.

 

Nejste náhodou komunista?

Nejsem.

 

Socialista?

Ne.

 

Co jste tedy?

Vlastenec.

 

To už dnes neletí.

Máte pravdu, dnes letí vlastizrádce převlečený za demokrata.

 

Nebojíte se takhle provokovat?

Jenom mluvím pravdu.

 

A naši politici snad lžou?

Samozřejmě, je to největší chátra naší společnosti.

 

Nematete si pojmy? Je to přeci naše elita.

Za Hitlera se politici také považovali za elitu.

 

No to je snad rozdíl! Tehdy jsme tu měli protektorát!

A teď ho snad nemáme!

 

Děláte si srandu?

Ne.

 

Vysvětlete to tedy.

Je to horší protektorát než ten první.

 

Dnes žádný protektorát nemáme. Máme rostoucí ekonomiku a spokojené občany.

První republika se budovala. I v prvním protektorátu se Hitler snažil budovat ekonomiku. Po válce začalo nové budování státu, které ustalo v současném 2. protektorátu, kdy začalo bourání státu.

 

Nebojíte se takhle mluvit a hanobit naši vlast?

Jenom říkám pravdu, stydět by se měli ti, co jsou tady přes čtvrt století u koryta.

 

Nemyslíte si, že s takovými řečmi budete mít krátký život?

Proč? Máme v rodině dlouhověkost. Otec zemřel, když mu bylo 100. Jsem zdravý.

 

Ale někdo by vám mohl ten život zkrátit. Toho se nebojíte?

Ne! Kdybych zemřel předčasně, byla by to vražda.

 

Kdo by vás vraždil? Máte nějaké indicie?

Vadím tomuhle protektorátnímu režimu.

 

Ale dnes se nevraždí.

Ale ano, jenom je to maskováno tím, že například po listopadu zmizely desetitisíce lidí. To jsou normální metody tajných služeb.

 

Takže vy se bojíte.

Ne, nebojím se.

 

Jste nějaký odvážný. Kdyby na vás šel nějaký černoch s pistolí, určitě byste se podělal.

Již na mě šel a nebál jsem se. Kdybych se bál, možná bych tady již nebyl.

 

Proč jste se nebál?

Nevím, jsem takový, nebál jsem se.

 

A to bylo ve státech?

Ano.

 

Moc vám nevěřím. Úspěch ve volbách vám nepřeju. Ale mějte se! Na shledanou!

Také se mějte. Přeji hezký den.

 

 

Tisková zpráva

 

15. června 2016

 

Oznámení kandidatury na prezidenta ČR

 

Oznamuji tímto kandidaturu na prezidenta ČR ve volbách roku 2018. Více naleznete na mých webových stránkách JosefToman. Za to přidejte tečku a cz.  Nějakou dobu jsem žil v USA. Tam jsem pracoval mimo jiné pro vysoké školy Caltech, American Institute a UCLA, kde jsem vedl ekonomické a energetické projekty. Mým hlavním posláním jako prezidenta ČR by bylo pomoci s uzavřením nejrůznějších tunelů, které jsou přibližně stejně velké jako státní rozpočet. Jenom odchod kapitálu do zahraničí, především do daňových rájů, je 400 miliard ročně, což činí přibližně 100.000 Kč ročně na každého zaměstnance. A to není největší tunel. Uzavřením tunelů a tím, že by byla vedena řádná pronárodní politika, by mohly být navýšeny platy a důchody o 60%. Dále je třeba mít zdravý poměr minimální a průměrné mzdy, v čemž jsme byli po léta nejhorší v EU, to znamená, že jsme měli nejvyšší rozdíl mezi minimální a průměrnou mzdou. Po zdravém upravení tohoto poměru může být minimální mzda až 25.000 Kč na měsíc. Vím, že zazní, že jako prezident bych tu moc neměl. Měl bych ale moc mluvit k lidu v médiích a organizovat demonstrace proti vlastizrádcům. Těm demonstracím by fandila, ne jim bránila, jak policie, tak armáda. To je ohromná moc, které by se ti nahoře báli a začali by hájit zájmy lidu, ne zájmy, které jsou cizí. Jsem proti imigraci, politice EU a NATO… Podporuji vlasteneckou politiku Donalda Trumpa, Vladimíra Putina a Marine Le Pen. Vlastenecká politika je co náš národ potřebuje. Polistopadový vývoj u nás považuji za jednu z největších tragédií našeho národa. Jsem pro zrušení nelegálních restitucí, privatizací a pro zavedení bankrotních zákonů jako v USA, což umožní zrušení prakticky všech exekucí, i když to způsobí nedostupnost půjček problémovým žadatelům. Okamžitě bych dal milost Kajínkovi. 90% rozpočtu úřadu prezidenta republiky, tedy stamiliony ročně, bych použil k pomoci těm, kteří potřebují pomoc nejvíce, včetně obětem exekucí a justiční mafie. Jsem pro přímou demokracii a tvrdé tresty, ne imunitu, pro politiky a soudce, kteří zneužívají své pravomoci či jinak pracují proti zájmům národa. Jsem pro zavedení efektivních protikorupčních mechanismů, které dle mého názoru nebyly dosud zavedeny proto, že ti u moci chtějí krást. Jsem pro okamžité zavření kanceláře Sudetoněmeckého landsmanschaftu v Praze a pro soud pro vlastizradu s jejich českým vedením a s těmi našimi politiky, kteří dávají landsmnschaftu podporu. Naše armáda bude pomáhat policii v boji s kriminalitou, ne se účastnit bojů pro cizí zájmy v muslimských a jiných státech a tím vystavovat republiku nebezpečí teroristického útoku. Rusko nepovažuji za hrozbu či nepřítele. Náš hlavní nepřítel je úplně jinde. Jsou to především politici, kteří pracují pro cizí, ne české zájmy, a média, která informují nepravdivě či zkresleně ve snaze zabránit vytvoření pronárodního vlasteneckého režimu.

 

Josef Toman

 

 

 

 

PODPISOVÉ ARCHY

Klikněte sem: podpisové archy

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET

Klikněte sem: transparentní účet (poslední účet info)

 

 

 

(r)evoluce 2018

home - nová revoluce
náprava kolonie ČR
2x vyšší platy,důch.
legální evoluce 2018
rychlá náprava státu
průběh (r)evoluce

 

VIDEA,kontakt,odkazy

 

 

volby 2018

Josef Toman - stratég
shrnutí - program
2x vyšší pl.,důch. pokr.
ČR a islám za 1-28 let
95% pozitivních reakcí
média mlčí o mých 60%
zabránili mi kandidovat
více informací, i o mně

 

 

volby 2013

proč je ničena ČR
5x lepší život v ČR
kryptofašistická ČR
Čes. banánová rep.
prezidents. kampaň
otázky a odpovědi
ENGLISH Book2020

     

 

 

Doporučeno: SOS.cz

 

 

Tento web prezidentského kandidáta, vytvořený během jeho kandidatury, není dosud dokončen či opraven a bude postupně dokončován a upřesňován, proto může obsahovat nesprávné výrazy, popisy lidí, situací, atd., za něž se autor omlouvá. Nejnovější verze webu je vždy ta nejsprávnější. Berte jakákoli autorova negativní slova o ČR, vládě, politicích, jiných polistopadových prominentech, či o komkoli či čemkoli jiném, jako autorovo podezření a ověřte si fakta. Autor se snaží ukázat, jak věci v ČR vidí a jak by na ně reagovali západní Evropané, či Američané, kdyby ti lidé, co vládnou nám, vládli přes čtvrt století jim, tak jak vládnou u nás. Autor v žádném případě nepropaguje jakýkoli převrat, ozbrojené povstání, atd. Když o něčem v podobném smyslu píše, je to jenom varování našim elitám, že pokud nezačnou vést pronárodní politiku, něco takového by se v zemi mohlo stát. Autor věří tomu, že toto varování stačí a že to co zde uvádí napomůže k tomu, aby se režim sám začal napravovat. Celý web je psán v duchu tohoto odstavce. Kde to zní jinak, co je v tomto odstavci platí. Email s dotazy nebo komentáře k tomuto webovému serveru zašlete na adresu: TomanJoseph@gmail.com.

Copyright © 1989-2018 www.JosefToman.cz. Naposledy změněno: 08. 04. 2018