Josef Toman, strategický analytik - (r)evoluce 2018

 

 

 

JosefToman.cz

 

sponzoruje NarodniInstitut.cz - think tank pro nápravu státu, kultury, školství a vytvoření maximální prosperity

jak a komu pomohu

 

(r)evoluce 2018

home - nová revoluce
náprava kolonie ČR
2x vyšší platy,důch.
legální evoluce 2018
rychlá náprava státu
průběh (r)evoluce

 

VIDEA,kontakt,odkazy

 

různé

jak funguje svět - Czexit

ortomolekulární medicína

 

volby 2018

Josef Toman - stratég
shrnutí - program
2x vyšší pl.,důch. pokr.
ČR a islám za 1-28 let
95% pozitivních reakcí
média mlčí o mých 60%
zabránili mi kandidovat
více informací, i o mně

 

 

volby 2013

proč je ničena ČR
5x lepší život v ČR
kryptofašistická ČR
Čes. banánová rep.
prezidents. kampaň
otázky a odpovědi
ENGLISH Book2020

     

 

 

Doporučeno: SOS.cz

 

 

prezidentská kampaň

ve zkratce porovnání kandidátů názory kandidátů jak a komu pomohu nevěřte lžím podrobněji kdo jsem podrobněji co nabízím regionální kampaň média

 

Není pravda, že prezident nemá žádnou moc

Prezident má ohromnou moc věci kritizovat, doporučovat, pomáhat lidem. Jestli Havel a Klaus tohle nedělali, neznamená to, že nemohli. Prezident by se měl aktivně účastnit dění v ČR. Neměl by marnit čas psaním zpráv z výletů po světě. Neměl by zesměšňovat naši zem tvrzením, že globální oteplování neexistuje a že tržní ekonomika vše vyřeší. Opak je pravdou.

 

Potřebujeme prezidenta, který je aktivní

Havel i Klaus ze sebe dělali či dělají něco, co nejsou. Maximálně poškodili náš stát a národ. Naši politici a jiní prominenti, kterým tento zničený stát vyhovuje, protože jen tak se na něm mohou mohou přiživovat, z těchto prezidentů dělají modly, nadlidi, staví jim knihovny, jmenují po nich významné objekty. Jako kdysi za tvrdé totality.

 

Ukázka jak by měl prezident pomáhat

Jenom pro ilustraci. Já jsem zvolen prezidentem. Jenom jako příklad, ne skutečnost. Co jako prezident budu dělat?  Jelikož jsem jiný a uvědomuji si, že role prezidenta není tak důležitá, stejně jako není tak důležitá role senátu, nebudu sedět na hradě a hrát si na anglickou královnu. Budu pomáhat kde se dá. Zde je několik příkladů.

Střední vrstva - budu usilovat o to, abychom se rychle dostali na ekonomickou úroveň Západní Evropy, aby se opět pozvedlo naše školství, abychom byli za svou práci řádně odměňováni, budu bojovat proti korupci a kriminalitě. Budu pracovat na zrušení poplatků ve zdravotnictví a na vysokých školách. Budu usilovat o přímou demokracii, podobnou jakou mají ve Švýcarsku, v podobě snadných a efektivních referend.

Nezaměstnaní - Budu aktivně prosazovat právo na práci všem, kteří pracovat chtějí. V republice je toho tolik, kolik je toho třeba udělat. Pracovní místa je třeba vytvářet státem a státní podporou v soukromém sektoru. Místo stovek milard, které ročně mizí v korupci, putuje do zahraničí, jde na zbytečné válečné výdaje, v době, kdy je v ČR mír, utrácí se zbytečně a neefektivně, tyhle peníze je nutno použit jinak. Mým cílem je plná zaměstnanost pro ty, kteří pracovat chtějí. A žádné trafiky pro ty, kteří rozkradli či pomohli rozkrást náš stát. Nechápu proč si něco takového nemůže hledat práci na pracáku. Je do nebe volající to, že za jejich funkce se kradlo po dvě desetiletí a jen si tam nahoře přehazují místa a krade se vesele dál. Tvrdí, že bojují s korupcí. Ve skutečnosti nechali korupci dojít tak daleko, aby mohli ještě více posílit tento policejní stát, kde svobody a lidská práva jsou porušována více než v době komunismu, který pro tyto vady stále nepadají. Měli by si nejprve udělat pořádek doma.

Důchodci, nemocní a hendikepovaní - Masaryk kdysi říkal, že kultura národa se pozná podle hřbitova a záchoda. Naše hřbitovy byly po listopadu pleněny a ničeny. Veřejné záchody zdražily natolik, že si je mnozí ani nemohou dovolit. Já říkám, že kultura národa se pozná podle toho jak se stará o nemocné, staré, hendikepované. Důchody musí řádně růst. Státní domovy důchodců se musí stavět. Naši drazí senioři, pracovali pro blaho dalších generací. Řádně platili daně. Nesmíme jejich zásluhy ignorovat, musíme jim ukázat svůj vděk. Jak ekonomika poroste, musí se snižovat i důchodový věk. Jestli neroste, není to protože jsme v recesi, ale proto, že tato vláda recesi úmyslně protahuje, aby nám všem ještě více ublížila, aby svou asociální politiku mohla na recesi svalovat. Musíme odvrátit negativní ekonomické a jiné trendy v naší společnosti, které byly úmyslně vytvořeny a ti, kteří za to mohou si odhlasovali doživotní imunitu, aby jim to prošlo. Jejich cíl je jasný. Zničit náš národ, náš stát. Na důchodcích, nemocných a hendikepovaných naší současné koalici pramálo záleží. Děkujeme odejděte je pro tuto vládu slabé heslo! Nemělo by to být spíše "Táhněte tam kam patříte, vy ..., ..., ..., ... Táhněte do ... a ...! Dělá se mi z vás ..., když vidím vaše ... a slyším vaše ..., kterým německý tisk tleská, i když naoko je proti!" Místo 3 teček si doplňte vlastní výrazy, ať již pochvalné či hanlivé. Já jim nemohu přijít na slovo, proto jsem nahradil co jsem původně napsal třemi tečkami. Nemůžeme odebírat služby hendikepovaným a nutit nemocné platit za zdravotní péči. Jestli máme peníze na to, aby naše Grippeny sloužily pro ochranu pobaltských republik a máme peníze na udržování okupační armády v Afganistánu, nechápu, proč nemáme peníze pro ty, kteří to potřebují nejvíce. Doufám, že nikdo nevěří tomu, že se v Afghanistánu buduje demokracie. U nás se také nebuduje, jen se o tom tlachá.

Studenti - je nutno zrušit školné. Do vzdělání národa je třeba investovat. Musí se obnovit kvalita našeho školství. Reforma, která se zde již 20 let provádí, je nesmysl, ať ji hlásala Buzková nebo ji hlásá Švejnar. Reforma je třeba úplně jiná. Nejprve je ale třeba obnovit to, co jsme zde kdysi měli měli. Není pravda, že máme, v porovnání s jinými evropskými zeměmi, málo vysokoškoláků. Desetiletí jsem žil v USA. Bratranec, CSc., žil desetiletí v Německu. Ve školství jsem pracoval. Náš první stupeň základní školy měl úroveň americké high school - přeloženo doslova - vysoké školy, přeloženo oficiálně - střední školy. Jestli někdo od nás studoval v USA na střední škole a tvrdí, že ta měla dobrou akademickou úroveň, nejednalo se o normální střední školu, ale o Potěmkinovu vesnici, normální střední školy mají v USA úplně jinou úroveň. Pro dokončení americké high school je třeba celkem 12 let studií. Přitom se prvních 6 učí psát 2.400 slov. Žáci, kteří zvládnou 300 povětšinou jednoslabičných slov, postoupí. Mým cílem je, aby bylo alespoň uznáno, že naše základní škola je ekvivalent americké střední, že náš učňák je ekvivalent americké dvouleté vysoké a průmyslovky ekvivalent amerického bakaláře. Ten se v USA považuje za ukončené VŠ vzdělání, magistrantské studium je tam považováno za nadbytečné, příliš teoretické. Musíme si uvědomit, že již v minulosti česká zdravotní škola, tedy 4 roky středoškolského studia na dětskou sestřičku, bylo v USA bráno jako ekvivalent jejich čtyřletého VŠ studia a ty 4 roky české SŠ stačily pro státní zkoušky v dětském sesterství, které jsou v USA povinné. Byly brány za ekvivalentní 4 letého amerického VŠ studia. V jiných oborech je porovnání českého a amerického studia možné, protože v USA můžete stejný obor studovat na vysoké akademické či praktické úrovni. Například můžete obdržet akademicky náročný bakalář v electrical enginnering či více praktický v electrical engineering technology. Ten má podobnou úroveň, jakou měly naše průmyslovky do roku 1989. Nebo můžete obdržet ještě méně akademicky náročný bakalář v applied engineering technology. Ten má podobnou úroveň jako naše současné průmyslovky. Tohle je jenom několik příkladů. Co to znamená? Že je třeba překlasifikovat české školy. Jestli je střední škola na stejné úrovni jako americká vysoká, musí se správně považovat za vysokou, ne za střední. To je jen takový zjednodušený výklad. Ve skutečnosti je vše trochu složitější. Dále, bylo samozřejmě správné, že se české základky dělily na zvláštní, pomocné, standardní a pro nadané žáky. V takovémto systému je ovšem nutná extra pomoc dětem z ekonomicky slabších sociálněekonomických podmínek, aby neskončili v horší kategorii. Romové mají stejnou přirozenou inteligenci jako bílí Češi. Protože jsou obyčejně ze sociálněekonomicky slabších rodin, potřebují, aby se jim ve škole více věnovali a pomáhali jim ve vývoji jejich naučené inteligence. Základní školy musí začít navštěvovat o rok dříve, v přípravném ročníku. Dále je třeba v žácích vyvíjet jejich přirozené nadání. Proto je třeba studenty co nejdříve třídit mezi vědecké, humanitní, umělecké a praktické zaměření. Studenti jsou inteligentní, zvídaví, ještě se nenaučili podlézat, ještě nemají křivou náturu jako většina našich, ale i západních elit. Toho je třeba využít. Studentům musí být dán státem dotovaný prostor, vlastní televizní kanál a tištěné médium, které by konkurovalo pravicovým plátkům a TV stanicím, které jsou hlasné trouby našich politických elit, či spodin, záleží na tom, z jakého pohledu se na ně díváme.

Jihočeské matky - Němci ruší atomové elektrárny. Jejich vláda pracuje pro zájmy vlastního národa. Naše vláda, která také pracuje pro zájmy jejich národa, buduje Temelín, likviduje naše přírodní bohatství a zničila civilní obranu, přitom u nás chtěla umístit americký radar, hlavní terč útoku ve válce. Války byly a budou. Proto mají ve Švýcarsku protiatomové kryty a proto je chtěla budovat slovenská vláda. Proto nikdo nechtěl americký radar, včetně Maďarska. Naše ODS byla plně pro něj. Pro čí zájmy ODS pracuje? Ministr spravedlnosti, za ODS, Pospíšil, hlasoval proti zrušení nespravedlivé imunity politiků. Může normální člověk takovýmto lidem věřit? Dalším hlavním cílem ve vojenském konfliktu bude samozřejmě Temelín. Neříkám, že bychom měli eliminovat atomovou energii, jenom, že bych si přál mít atomové elektrárny, které nás budou zásobovat, raději daleko za hranicemi naší země, stejně jako si to přejí, ohledně jejich elektráren, Němci a Rakušané. V Chernobylu a Fukušimě se evakuovalo obyvatelstvo. V době válečného konfliktu se takovou "maličkostí" nikdo příliš zabývat nebude. Sdružení Jihočeské matky sice lobuje proti rozšíření Temelína, naši vládu to ale nezajímá. I její otec Santa Claus žije na úplně jiné planetě. Santa Claus není náš prezident, jedná se o někoho jiného. Ptáte se kdo to je? Je to kód pro osobu, kterou zde nechci jmenovat. Jednou...

Podnikatelé  - Již nebudou zvýhodňovány vietnamské markety nad českými markety jako Coop. Nebudou, daňovými úlevami, zvýhodňovány zahraniční podniky nad českými. Nebude znevýhodňován malý podnikatel nad velkým. Budu prosazovat to, aby malí podnikatelé neplatili vyšší velkoobchodní ceny než velké korporace, nebo aby se rozdíly alespoň minimalizovaly. Velké korporace již mají dostatek jiných vlastních výhod. Budou se dotovat prospěšné výrobky a služby a zdaňovat ty, které škodí. Příklad - organické potraviny vs, chemické. Budou se dotovat práce pro dlouhodobě nezaměstnané, takže pracovní síla bude pro podnikatele levnější. Budou se dotovat studenti oborů, kde je absolventů nedostatek. Stát bude pomáhat s exportem, hlavně pak malým a středním firmám.

Komunisté  - jestli se nikdo nesnažil zakázat ODS, nechápu proč bychom měli zakazovat KSČM? Škodná je někde jinde. Komunisté to nejsou. Naopak, moje čest jim za to, jak ve svých vlasteneckých Haló novinách kritizují co se u nás děje. Kdyby všichni četli Haló noviny a ne ty jiné plátky, které jsou pravicové, s německým vlastnictvím, ODS by skoro nikdo nevolil. Budu prosazovat to, aby byly Haló noviny k prodeji všude, kde se prodávají německé plátky jako Dnes, Lidové noviny, atd.

Bohatí - budete žít v zemi, na kterou budete moci být hrdi. Můj boj proti korupci, kriminalitě, atd. pomůže udělat to, že budeme ostatnímu světu příkladem, nebudeme nadále smetištěm Evropy.

Romové a jiné sociálně znevýhodněné skupiny - budu usilovat o to, abyste nebyli diskriminováni při hledání práce a potom v zaměstnání. Platí to pro ty z vás, kteří pracovat chtějí. Ti, kteří pracovat nechtějí a jsou zdraví, pro ty se budu snažit pomoci vytvořit veřejně prospěšné práce. Budu usilovat o to, aby se nevytvářelo napětí mezi Romy a neonacisty či ultrapravicí. Věřím tomu, že to je situace, která je uměle vytvořena, že ultrapravicové skupiny jsou financovány z Německa. Musíme společně udělat vše pro to, abychom zabránili novému Holocaustu. Budu usilovat i o to, aby Německo Romy řádně za Holocaust odškodnilo, což se dosud nestalo. Budu bojovat za to, aby jim Němci otevřeli hranice, jak je v minulosti otevřely jiným obětem Holocaustu. Nestačí snad, že je masově vraždili a řádně neodškodnili? To je ještě musí diskriminovat i v 21. století?. Na pozadí té ohromné moci, kterou u nás mají německá média, naše hranice se otevřely pro Romy ze Slovenska. My jim ale nic nedlužíme. Na západ od nás jim dluží šíleně moc. Je na čase, aby tu ohromnou křivdu alespoň trochu odčinili.

Neonacisté - obávám se, že vaše podpora je od německé tajné služby BND, i když je nepřímá. BND je za vším tak dobře maskovaná, že pokud by se ji někdo snažil nalézt, nalezl by opak, že BND bojuje proti našemu neonacismu. To je typické pro tajné služby. Pokud se jedná o pravicové názory, které nejsou nenávistné vůči skupinám obyvatelstva, ty jsou v pohodě. Myslím, že ta nenávist vůči Romům do značné míry odpadne, když je řádně začleníme do naší společnosti, i když to nějakou dobu potrvá. Všechen progres, který komunisté v tomto směru učinili, polistopadové režimy zničily, navíc sem přivezli ohromné množství Romů, kteří ani nemluví česky. Takže neviňte Romy, viňte ty, kteří tuhle situaci zavinili.

 

pokračování zde

 

prezidentská kampaň

ve zkratce porovnání kandidátů názory kandidátů jak a komu pomohu nevěřte lžím podrobněji kdo jsem podrobněji co nabízím regionální kampaň média

 

Děkujeme Odejděte. Aneb 5x vyšší kvalita života, 50x rychleji.

Rychlý přesun ČR z Východní Evropy do Západní.

 

 

 

(r)evoluce 2018

home - nová revoluce
náprava kolonie ČR
2x vyšší platy,důch.
legální evoluce 2018
rychlá náprava státu
průběh (r)evoluce

 

VIDEA,kontakt,odkazy

 

 

volby 2018

Josef Toman - stratég
shrnutí - program
2x vyšší pl.,důch. pokr.
ČR a islám za 1-28 let
95% pozitivních reakcí
média mlčí o mých 60%
zabránili mi kandidovat
více informací, i o mně

 

 

volby 2013

proč je ničena ČR
5x lepší život v ČR
kryptofašistická ČR
Čes. banánová rep.
prezidents. kampaň
otázky a odpovědi
ENGLISH Book2020

     

 

 

Doporučeno: SOS.cz

 

 

Tento web prezidentského kandidáta, vytvořený během jeho kandidatury, není dosud dokončen či opraven a bude postupně dokončován a upřesňován, proto může obsahovat nesprávné výrazy, popisy lidí, situací, atd., za něž se autor omlouvá. Nejnovější verze webu je vždy ta nejsprávnější. Berte jakákoli autorova negativní slova o ČR, vládě, politicích, jiných polistopadových prominentech, či o komkoli či čemkoli jiném, jako autorovo podezření a ověřte si fakta. Autor se snaží ukázat, jak věci v ČR vidí a jak by na ně reagovali západní Evropané, či Američané, kdyby ti lidé, co vládnou nám, vládli přes čtvrt století jim, tak jak vládnou u nás. Autor v žádném případě nepropaguje jakýkoli převrat, ozbrojené povstání, atd. Když o něčem v podobném smyslu píše, je to jenom varování našim elitám, že pokud nezačnou vést pronárodní politiku, něco takového by se v zemi mohlo stát. Autor věří tomu, že toto varování stačí a že to co zde uvádí napomůže k tomu, aby se režim sám začal napravovat. Celý web je psán v duchu tohoto odstavce. Kde to zní jinak, co je v tomto odstavci platí. Email s dotazy nebo komentáře k tomuto webovému serveru zašlete na adresu: TomanJoseph@gmail.com.

Copyright © 1989-2018 www.JosefToman.cz. Naposledy změněno: 08. 04. 2018