Josef Toman, strategický analytik - (r)evoluce 2018

 

 

 

JosefToman.cz

 

sponzoruje NarodniInstitut.cz - think tank pro nápravu státu, kultury, školství a vytvoření maximální prosperity

porušov. lidsk. práv

 

(r)evoluce 2018

home - nová revoluce
náprava kolonie ČR
2x vyšší platy,důch.
legální evoluce 2018
rychlá náprava státu
průběh (r)evoluce

 

VIDEA,kontakt,odkazy

 

různé

jak funguje svět - Czexit

ortomolekulární medicína

 

volby 2018

Josef Toman - stratég
shrnutí - program
2x vyšší pl.,důch. pokr.
ČR a islám za 1-28 let
95% pozitivních reakcí
média mlčí o mých 60%
zabránili mi kandidovat
více informací, i o mně

 

 

volby 2013

proč je ničena ČR
5x lepší život v ČR
kryptofašistická ČR
Čes. banánová rep.
prezidents. kampaň
otázky a odpovědi
ENGLISH Book2020

     

 

 

Doporučeno: SOS.cz

 

 
Další stránky

kolonizace ČR genocida národa skrytá pravda,exekuce porušov. lidsk. práv naše poslední šance životopis, fotky, atd.

 

Kolonie ČR, aneb neoprotektorát Čechy a Morava

 

Před listopadem napadali porušování našich lidských práv, v Chartě 77, Havel, Vondra, Schwarzenberg, dále média jako CIA stanice Hlas Ameriky, Svobodná Evropa, stanice německé tajné služby (BND) Deutsche Rundfunk, atd. Po listopadu se ohledně porušování lidských práv u nás všichni odmlčeli. Co je podstatné je to, že součástí ústavního řádu jsou i mezinárodní smlouvy o lidských právech, a to i ty, které byly podepsané před listopadem. V menu klikněte na Mezinárodní pakt 1 a 2 a pochopíte, že všechna ta svinstva napáchaná na našem národě po listopadu jsou protiústavní, protože ty smlouvy jsou součástí ústavního řádu a ústava stojí nad zákony. Naši politici napáchali na našem národě vědomě zločiny a zrady, kryjí justiční mafii, která kryje je. Justiční mafii kryje i policie a státní zastupitelství.

 

Ústava ČR uvádí, že povinností či právem občanů je se zmocnit vlády v zemi nezákonnými prostředky, pokud demokratické instituce v zemi přestanou fungovat. Proto byl zákonný odboj proti vládě za německé okupace, proto byl zákonný odboj proti vládě Gottwalda - protože komunisté porušovaly lidská práva. Proto byl až do konce československý socialistický režim napadán západem a proto byly po listopadu odsuzovány a uráženy režimy států jako je Kuba, Bělorusko, Čína, Rusko a Ukrajina. Ale co naše polistopadové režimy, které tak ostře napadají lidská práva jiných? Mají na to právo? Nejsou samy ještě horší? Nadává nám to jako národu také povinnost je svrhnout nezákonnými prostředky, protože demokratické instituce v zemi nefungují?

 

Povinnost občanů ČR se postavit na odpor proti vládě a svrhnout ji nezákonnými prostředky, jestliže demokratické instituce nemohou vinou vlády fungovat, je ukotvena v článku 23 Listiny základních práv a svobod, která je součástí Ústavy. Jsme občané v odporu proti neoprotektorátnímu polistopadovému režimu, i když i když jeho svržení nezákonnými prostředky neplánujeme ani nedoporučujeme.

 

Součástí Ústavního pořádku jsou mezinárodní smlouvy o lidských právech. Pokud jsou v rozporu s naší Ústavou či LZPS, platí to, co je přísnější. V soudních řízeních se porušování lidských práv musí zabývat soudy všech stupňů. Žádný soud nesmí tvrdit, že to je pouze povinností soudu ústavního . Mezi mezinárodnísmlouvy o lidských právech patří mimo jiné:

Všeobecná deklarace lidských práv

Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, 120/1976 Sb

Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, 120/1976 Sb.

Evropská úmluva o ochraně lidských práv a svobod, 209/1992 Sb.

Listina základních práv Evropské unie

 

Z toho, jak jsou porušovaná lidská práva v ČR a jak toto navýšení proběhlo maximálně po pádu socialismu, z toho, jak jsou lidská práva porušovaná soudy, policií, státními zastupitelstvími, je zřejmé, že polistopadové režimy pracují proti zájmům našeho národa, neřídí se demokratickými principy a pracují pro zájmy neokoloniálních mocností, především Německa. Situace připomíná protektorát v době nástupu k moci Heydricha, kata našeho národa a je mnohem horší než v době Gottwalda, Stalinova poskoka. Hácha musel nacisty poslouchat, šlo mu o život, ve funkci setrvával, protože se i v tak stísněných podmínkách snažil pro náš národ zachránit co se dalo. Ti polistopadoví tak vysoké ideály nemají, jde jim jen o okrádání lidu, o jeho ožebračování, ničení jeho kultury, průmyslu, zdraví, sociálních vymožeností, školství, uvádění lidí v deprese, k zoufalství, k páchání sebevražd. Jde jim o to, aby bohatství národa přešlo do rukou těch, kteří spolupracovali s nacisty nebo podporovaly jejich ideály - to je katolická církev, Havlovy, Schwarzenbergovy a Baťovy rodiny, atd. Těmto rodinám byl majetek zkonfiskován za vlády vlastenců, ne zrádců.

 

Vlastizrádný polistopadový režim včetně s Havlem, Klausem a Schwarzenbergem povolil prolomení Benešových dekretů, rozdělení republiky a všechny polistopadové svině dovolili maximální porušování lidských práv estebáky a spol., nazývanými exekutory. Ti maximálně podporovali např. Zemana a Zemanovce a Zeman, který má moc udělit obětem exekucí milost, aby ji udělit nemusel, prohlásil, že milosti udělovat nebude. To ho dělá horším člověkem než Háchu. To platí i pro ostatní, kteří se na exekutorském zločinu proti našemu národu podíleli, podílí, či tuto nelidskou činnost prostě ignorují. Zde se samozřejmě jedná i o soudce, vedení soudů, o ústavní soudce, kteří byli do funkcí jmenováni lidmi jako Havel, Klaus a Zeman.

 

Následují příklady porušování lidských práv v ČR. i Německem, které nás po listopadu zkolonizovalo. Pro zkrácení se budeme zabývat porušováním dvou mezinárodních smluv, které byly uzavřeny v době socialismu. Platí dodnes. Socilaismus byl a je napadán našimi „demokraty“ pro porušování lidských práv. Přitom tato práva porušují mnohem více.

 

Odhad úrovně porušování výše uvedených lidských práv v ČR

oproti období před listopadem 1989 v ČSFR (pokud uvádíme kauzu T, jedná se o kauzu plzeňské justiční mafie, blíže popsanou na těchto webových stránkách, o které média mlčí):

 

Stejné jako v ČSFR

· Všeobecně Médii

· Všeobecně Ústavném soudem

· Všeobecně ve volbách

· Všeobecně Soudem pro lidská práva ve Štrasburku, tehdy Štrasburk nebyl, byly jiné organizace, navíc 50.000 Kč za žalobu do Štrasburku si mohou dovolit stejně obyčejně jen ti, kterým justiční mafie obyčejně straní a navíc ve Štrasburku pracují lidé tam dosazené našim státem, kteří obyčejně opět straní stejným lidem

· Politická diskriminace – v kauze T, dále veřejnoprávními médii, která nedávají žádný prostor skutečným opozičním kandidátům. (Polistopadové vládnoucí strany nepracují pro blaho našeho národa a média dávají dostatečný prostor jenom jim.)

 

10x horší v ČR

· Ombudsman chrání zájmy oligarchů, není možno se dovolat spravedlnosti – Ombudsman chrání stát, ne rasově diskriminované, viz kauza T.

· Dělání z normál. lidí blázny – kauza T, dále zavírání psychicky zdravých lidí do blázince. (kauza Liška)

· Bezdůvodná trestná řízení, strašení nevinných osob, tvorba falešných důkazů policií ve snaze dokázat neexistující trestnou činnost kritikům justiční a jiné státní mafie.

· Trestné činy soudců, opatrovníků, policie, státního zastupitelství, to kryje Ministerstevo spravedlnosti

· Advokátní komora, soudcovská unie - kryjí trestné činy svých členů

· V kauze Kajínek sedí na doživotí, bez řádných důkazů proti němu, nevinný člověk

 

100x horší v ČR

· korupce, střet zájmů – vláda dovoluje vlastnictví médii např. ministru financí Babišovi, ten uděluje i dotace, přitom jeho firma dostává dotace miliardové. Další problém je, že volby trvají 2 dny, v jiných státech 1 den. V ČR je proto možná manipulace s volebními lístky a když se podíváme, kdo tady vládne a jakou korupci účelově zavedli, je pravděpodobné, že s lístky, kde se to hodí, manipulováno v noci mezi volebními hodinami, je.

· Lidé si nejsou rovní – imunita oligarchů, politiků a soudců. U politiků je nejvyšší na světě.

· V kauze T – ve všech soudních řízeních - porušování lidských práv soudci, vedeními soudu, PČR, státním zastupitelstvím, Ministerstvem spravedlnosti

· Rasová diskriminace – v kauze T, dále u Romů ohledně práce, bydlení

· Cizí a česká kolaborující média jsou zodpovědná za morální a jiné úpadky, za to, že z ČR byla vytvořena kolonie, za to, že máme vlády, které jsou mnohem horší než za protektorátu, že dovolily protinárodní organizaci Sudetoněmeckému landsmanschaftu sídlit v Praze. Lidská práva jsou porušována cizími médii jako např. TV Nova či MF DNES a Lidovými novinami v době cizího vlastnictví

· Imunitou politiků a soudců – u nich je imunita neoficiální a je nezákonně zaštítěná PČR, státním zastupitelstvím, vedeními soudů, Ministerstvem spravedlnosti

· Vlastizrádné činy politiků – rozdělení ČSFR, prolomení Benešových dekretů

· Ustanovování opatrovníků u soudu, ti pracují pro protistranu. Jsou ustanovováni duševně zdravým osobám, proto aby soudy prohráli

 

1000x horší v ČR

· Politici – úmyslně zařídili úpadek kultury, vzdělání, sociálního pokroku

· Exekutoři – vloupávání do bytů, konfiskace cizího majetku

 

10.000x horší v ČR

· Otroctví - největší % obyvatel v Evropě tvoří novodobí otroci, jedná se o téměř 40.000 lidí.

 

Z výše uvedených smluv zde popíšeme porušování dvou smluv o lidských právech, u jiných smluv je to podobné:

· Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, 120/1976 Sb

· Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, 120/1976 Sb.

 

 

Z jiného pohledu

 

Porušování lidských práv, neprávní stát, justiční a policejní mafie, právo na odpor.

 Česká republika je neprávní kryptofašistický policejní stát, který má s demokracií pramálo společného. V tomto neprávním antinárodním subjektu jsou porušovaná lidská práva v neuvěřitelné míře, v mnohem větší než v době socialismu. Důkazem toho je, kolikrát Soud pro lidská práva ve Štrasburku rozhodl, proti našemu Ústavnímu soudu, který porušování lidských práv kryl. Ta jsou zaručovaná Ústavou, Listinou základních práv a svobod (LZPS) a mezinárodními smlouvami o lidských právech, které jsou součástí Ústavního pořádku a jestli jsou v rozporu s Ústavou či LZPS, více striktní dokument platí, tedy obyčejně mezinárodní smlouva či smlouvy. Navíc se porušováním lidských práv mají zabírat všechny stupně soudů. Těm jsou lidská práva absolutně lhostejná, jak je evidentní ze soudních řízení v naší kauze (T) a v mnohých dalších kauzách.

 

Lidská práva jsou lhostejná i orgánům činným v trestním řízení, státní správě, včetně nejvyšší, našim politikům, včetně těm, kteří za ně za bolševika bojovali, což je evidentní z našich policejních řízení, z našich stížností, včetně Havlovi a Schwarzenbergovi, kteří tak houževnatě bojovali za lidská práva v ČSFR za bolševika v Chartě 77. Oba Schwarzenberg i Havel byli s naší kauzou plně seznámeni, Havel ani nezabučel, Schwarzenberg napsal, "Co já bych s tím mohl dělat". Přitom toho mohl, jako poslanec a ministr zahraničních věcí, dělat mnohem více než za bolševika.

 

Soudy jsou prolezlé bývalými členy komunistické strany - uznané polistopadovými režimy jako zločinecké organizace. Orgány činné v trestním řízení i vedení soudů kryjí trestné činy soudů. Justice je prolezlá lidmi jako Antonie Zelená, státní zástupkyně, bývalá členka zločinecké organizace, která kryla soudce Millera, bývalého člena zločinecké organizace. Přestože to bylo známo vrchní státní správě, Zelená povýšila na vysokou funkci pod Bradáčovou, dosazenou do funkce zkorumpovanou Nečaso-Kalouskovou kryptofašistickou vládou. Navíc je celý systém prolezlý estebáky, jejichž minulost není prokazatelná, protože revoluce 89 byla plánována STB, které skartovalo spisy těch, kteří po listopadu vedli podvedený národ.

 

Dle zpráv BIS je celý státní aparát tohoto kryptofašistického státu prolezlý mafií s vazbami od nejnižších do nejvyšších míst. K moci a penězům se dostaly po listopadu především ty největší svině, které měly výhodu v tom, že věděli, co je pro náš stát plánováno, měly estebácké a komunistické styky a okradli náš národ a stát. Neustále porušují lidská práva, včetně toho, že si odhlasovali doživotní imunitu, dovolují neoficiální imunitu soudcům, udělali z estebáků ekekutory, kterým je plně dovoleno porušovat lidská práva a okrádat občany a z ukradených peněz platí lobby, které jim chrání jejich estebácké pravomoci.

 

Nikde na světě nemají politici takovou imunitu jako u nás, soudci také ne. Nikde ve světě exekutoři nepoškozují národ jako u nás, snad jen s výjimkou Slovenska, kde má být situace podobná. Mají na to zelenou od soudů, přestože rozhodnutí soudů musí odpovídat dobrým mravům a nesmí porušovat lidská práva, což je ale soudcům jedno. Když se podíváme na to, v jaké míře porušuje lidská práva Ústavní soud, musíme si uvědomit, kdo ústavní soudce jmenoval. Havel, který chtěl zpět sudeťáky, kteří byli řádně odsunuti dle Postupimských dohod, dále Klaus, běžně nazývaný na Facebooku jako tuneldědek. I ten vše věděl o naší kauze a ani nezabučel, dal ale amnestii těm největším sviním, které okradli slušné lidi o miliardy. Ústavní soudce jmenoval i Zeman, kterého maximálně podporovali finančně, stejně jako jeho stranu Zemanovce, exekutoři. Zeman nám napsal, že nám nemůže pomoci více než Klaus, který nám nepomohl vůbec. Když Zemana prosil o milost mrzák, který má řadu exekucí, neudělil mu ji. Je tohle vůbec člověk?

 

Zhodnoťme to, co se kolem nás v naší kauze děje, jak stát porušuje naše lidská práva, zákony, ve snaze nám ublížit, uvěznit nás, psychicky nás deptat a mučit, jak nás ve spolčení se sviněmi okrádá o peníze a věci movité i nemovité, jak tomu dává zelenou státní správa na všech stupních, jak v tom participovalo i Policejní prezídium, Šlachta z ÚOOZ, hlavní státní zástupci okresních státních zastupitelství, ředitel PČR Plzeňského kraje a jiní. Přitom nejsme sami, komu se něco podobné stalo.

 

Protože se tohle bezpráví děje s vědomím všech hlavních státních činitelů, kteří pracují pro zájmy cizích mocností, proti zájmu našeho lidu, podobně jak tomu bylo za protektorátu a za Gottwalda, je dle článku 23 LZPS zřejmé, že máme právo na odpor, stejně jak ho měli bojovníci proti komunismu a nacismu na našem území v době protektorátu a za vlády Gottwalda, jak to vyjádřil Beneš a potom polistopadoví politici, i když za Gottwalda lidská práva nebyla celkově porušována tolik jako dnes, jak je z naší kauzy jasně patrno. Tímto prohlašujeme, že jsme občané v odporu, přesto neplánujeme rozklad státních struktur nebo jejich uchvácení antidemokratickými formacemi, jak to nařizuje LZPS. Když se podáváme na to, co se kolem nás děje, je jasné, že ČR je kryptofašistický policejní neprávní stát.

 

 

Právo na odpor

 

Právo na odpor, které se vztahuje na celý ústavní řád, je upraveno ve článku 23 Listiny. Právo na odpor je posledním zákonným prostředkem obrany demokracie. S ohledem na své zakotvení je toto právo spíše občanskou povinností. Uplatnění práva na odpor nepočítá s účastí státu, předpokladem je naopak rozklad státních struktur nebo jejich uchvácení antidemokratickými formacemi.

 

 

Neprávní stát

 

Definice právního státu, dle Wikipedie, atd.:

 

Právní stát (angl. rule of law, doslova "vláda práva/zákona", něm. Rechtsstaat, fr. état de droit) znamená takový stát, v němž je výkon státní moci omezen zákonem. Orgány veřejné moci smějí činit jen to, co jim zákon výslovně dovoluje, zatímco občan smí činit vše, co zákon výslovně nezakazuje. Tento princip se někdy označuje jako princip legality výkonu veřejné moci. Legalita se vztahuje nejen na individuální rozhodnutí (správní akty) veřejné moci, ale rovněž na podzákonné právní předpisy (vyhlášky a nařízení), které její orgány vydávají: ty musejí být secundum et intra legem, tzn. vydané na základě zákona a v jeho mezích.

 

Primát zákona nad (výkonnou) státní mocí sám o sobě nezajišťuje, že stát nebude diktaturou: zejména totalitní diktatury bývají formálně právními státy, kde se úzkostlivě dbá na dodržování zákona. Optimální uspořádání z hlediska občana představuje demokratický právní stát, tj. takový právní stát, v němž jsou zákony přijímány demokratickou procedurou a kde je suverénem lid.

 

Tohle v ČR neplatí. Naše kauza je toho perfektním příkladem. Aniž jsme porušili zákon, policie proti nám vedla rozsáhlé trestní řízení proto, že jsme podali pravdivé trestní oznámení na soudce, atd. Soudce zákony a lidská práva v naší kauze nezajímají. Jednají, jako jedná justiční mafie v podobně zkorumpovaných státech. Z toho jasně vyplývá, že ne jen, že jako občané nesmíme dělat, co zákon neomezuje, ale ani nesmíme dělat to, co zákon dovoluje. Dále je zřejmé, že výkon státní moci není omezen zákonem. Zákony samotné porušují lidská práva, parlament porušuje ve svých rozhodnutích lidská práva, dokonce se dopustil vlastizrady rozdělením republiky a stát dovoluje v Praze kancelář Sudetoněmeckého landsmanschaftu, který porušuje naše zákony. Zákony nejsou přijímány demokratickou procedurou, kde je suverénem lid, protože tady jsou suverénem média, které lidem říkají, jak mají volit a ta byla z velké části v rukou cizinců, nyní jsou v rukou oligarchů, včetně vlivného vládního činitele.

 

 

Policejní stát

 

Podle Otty, atd. se jako "Policejní stát nazývá stát, ve kterém policejní poručnictví nabylo rozsahu takového, že individuální svoboda občanův nadbytečnou měrou jest obmezena. Protivou policejního státu jest stát právní, který rozvoji individuální svobody občanů ponechává volné pole a tuto obmezuje jen potud, pokud integrita a pořádek státu a veřejné blaho toho nezbytně vyžadují." Naše kauza je perfektním příkladem toho, že tohle je policejní stát, kde policie vytváří falešné důkazy proti nevinným osobám, vedla proti nám vědomě nelegální trestní řízení, chrání mafiány a jejich rodiny.

 

 

Porušováním lidských práv se musí zabývat všechny soudy

 

Včetně toho, jak jsou lidská práva definovaná v mezinárodních smlouvách, které jsou součástí ústavního pořádku, a když jsou striktnější než české paragrafy, mají přednost.

 

Soudy všech instancí jsou povinny se zabývat porušováním lidských práv, i ve všech odvoláních, dovoláních, atd., dále, že mezinárodní smlouvy o lidských právech jsou součástí Ústavního pořádku a že nemohou být omezeny legislativou, jakékoli omezení je neplatné. Výkladu základních práv se věnuje rozsáhlájudikatura Ústavního soudu. Ten mimo jiné rozhodl, že porušení základních práv musí poskytnout ochranu každý soud na základě každého opravného prostředku; minulý výklad Nejvyššího soudu, který mnohá dovolání, jež tvrdila porušení základních práv dovolatele, odmítal s tím, že nenaplňují formální požadavky z hlediska přípustných dovolacích důvodů, a odkazoval dovolatele do řízení o ústavní stížnosti, není tedy ústavně konformní a Nejvyššímu soudu byl zakázán. Viz nález ústavního soudu č. 403/2002 Sb.

 

 

 

 

ČR maximálně porušuje Mezinárodní smlouvu o lidských právech - 1

 

Mezinárodní pakt o občanských a politických právech

 Jedním ze závazných dokumentů o lidských právech je tento celosvětový Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, vyhlášený pod č. 120/1976 Sb.

Státy, smluvní strany tohoto Paktu, majíce na zřeteli, že podle zásad vyhlášených v Chartě Organizace spojených národů je uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv všech členů lidské rodiny základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, uznávajíce, že tato práva se odvozují od přirozené důstojnosti lidské bytosti, uznávajíce, že podle Všeobecné deklarace lidských práv je ideálu svobodné lidské bytosti těšící se občanské a politické svobodě a svobodě od strachu a nedostatku možno dosáhnout jen tehdy, jestliže budou vytvořeny takové podmínky, v nichž bude moci každý požívati svých občanských a politických práv, jakož i svých práv hospodářských, sociálních a kulturních, majíce na zřeteli závazek států vyplývající z Charty Organizace spojených národů podporovat všeobecnou úctu k lidským právům a svobodám a k jejich zachovávání, uvědomujíce si, že jednotlivec, mající povinnosti k jiným a ke společenství, ke kterému přísluší, je povinen usilovat o rozvíjení a dodržování práv uznaných v tomto Paktu
 

ČR porušuje lidská práva, které jsou garantovaná Ústavním pořádkem v maximální míře, neostyšně, bez ohledu na to, že to je nezákonné. Polistopadový režim přitom podle napadá porušování lidských práv v jiných zemích, které na rozdíl od ČR udělaly velký pokrok v této oblasti. Během minulé Olympiády v Číně, čínské webové stránky věnované ČR obsahovaly nesmírné napadání lidských práv v Číně. Žádná jiná země si to nedovolila. ČR podala rezoluci v OSN pro porušování lidských práv v Bělorusku. V OSN napadala i jiné státy, jako Ukrajinu. Ovšem to bylo jenom do doby Maidanu, organizovaném neonacisty a Banderovci. Ti v druhé světové válce vraždili židy, Poláky, obsluhovali plynové komory a pece v koncentračních táborech. Ukrajinský neonacistický režim zakázal Ruštinu jako jeden z úředních jazyků a to i v oblastech Ukrajiny, kde je většina obyvatel Ruská. Rusko nato obsadilo Krym, kam bylo pozváno legitimním ukrajinským prezidentem a místními úřady. Chránilo přitom Ruské obyvatele Krymu, částí Ruska, kterou daroval primitivní Ukrajinec Chruščev Ukrajině. Na Krymu proběhlo referendum, zda se má Krym připojit k Rusku či zůstat v Ukrajině. Asi 95% voličů chtěli Rusko, včetně většiny Ukrajinců a Tatarů. Krym se připojil k Rusku a uznal Ruštinu, Ukrajinštinu a Tatarštinu jako úřední jazyky. Česká neofašistická vláda, která tak nesmírně porušuje lidská práva svých občanů, teď maximálně napadá Rusko, přestože to jenom přišlo chránit lidská práva Rusů na Krymu.

 

Veřejnoprávní i soukromá média o situaci na Ukrajině lžou a mlží a potom nějaká agentura provede průzkum veřejného mínění, který ukáže, že většina Čechů je proti tomu, že se Ukrajina stala součástí Ruska, přitom se lidé v takových průzkumech bojí říci pravdu a navíc byli předtím zmanipulováni. Šíří se pomluvy Ruska a lidem se tvrdí, že se ho mají bát. Přitom se leze do zadních partií Německu, které nás zkolonizovalo.

 

ČR napadalo opakovaně porušování lidských práv na Kubě, ta tam jsou přitom opět porušovaná mnohem méně než u nás. Mezinárodní průzkumy ukazují, že nejvíce % novodobých otroků z celé Evropy je právě v ČR a že na Kubě prakticky žádní nejsou.

 

Nejlepším příkladem porušování lidských práv v ČR jsou exekutoři a to, že jejich svinstva schvaluje česká justiční mafie, přestože se jedná o něco co je bezprecedentní ve světě, mimo snad Slovenska, přestože to odporuje dobrým mravům, kterými se soudy musí řídit. Přidejme k tomu největší imunitu našich politiků - největší kdekoli na světě, včetně jeho největších děr v Africe a Asii - tato imunita je opět v rozporu ne jen s dobrými mravy, ale porušuje Ústavu a její pořádek. Zaštítěni touto nelegální imunitou polistopadoví politici zničili vše dobré v ČR a udělali z ČR německou kolonii a přitom se maximálně obohatili v nesmírném korupčním prostředí, které účelově vytvořili. Jsou horší než byla protektorátní vláda Dr. Háchy.

 

Protože demokratické instituce přestaly fungovat vinou polistopadových neoprotektorátních vlád, občané mají povinnost, dle článku 23 Listiny základních práv a svobod, takovou vládu svrhnout nezákonnými prostředky. 
 

Porušení například

· V kauze T – uvedené jako příklad – ve všech soudních řízeních, soudci, vedeními soudu, PČR, stát. zast., Min. spravedlnosti

· Politická diskriminace – v naší kauze, veřejnoprávní média nedávají žádný prostor skutečným opozič. kandidátům, např. v prezidentských volbách

· Ombudsman chrání stát, ne politicky a rasově diskriminované

· Rasová diskrimin. – v kauze T, u Romů – práce, bydlení

· Otroctví – novodobé – ČR má největší % obyvatel v Evropě ve statusu novodobých otroků

· Dělání z normál. lidí blázny – kauza T, zavírání do blázince - kauza Liška

· Bezdůvodná trestná řízení, strašení, tvorba faleš. důkazů

· Trestné činy soudců, opatrovníků, policie, státního zastupitel., vše kryje stát, včetně ministerstev spravedlnosti a vnitra

· Ustanovování opatrovníků u soudu psychicky normálním osobám, aby soudy prohráli. Opatrovníci pracují pro protistranu.

· Advokátní komora, soudcovská unie - kryjí trestné činy členů

· V kauze Kajínek sedí na doživotí, bez řádných důkazů nevinný člověk

· Veřejnoprávními médii, které mlží, lžou, napadají vlastence

· Německými a jinými cizími subjekty – Landsmanschaftem, médii jako např. Nova či DNES v době cizího vlastnictví

· Korupce, střet zájmů – vláda dovoluje vlastnictví médii např. ministru financí Babišovi, ten uděluje i dotace, přitom jeho firma dostává miliardové, volby trvají 2 dny – možná manipulace v noci mezi volebními hodinami

· Exekutory – vloupávání do bytů, konfiskace cizího majetku

· Imunitou politiků a soudců – u nich neoficiální a zaštítěná PČR, státním zastup., vedeními soudů, Ministerstvem spravedlnosti

· Lidé si nejsou rovní – imunita politiků, soudců, oligarchů, pouze bohatí si mohou dovolit odvolání do Štrasburku

· Vlastizrádné činy politiků – rozděl. ČSFR, prolomení Benešových Dekretů

· Politici – úmyslně zařídili úpadek kultury, vzdělání, soc. pokroku

· Ústavném soudem – opakovaně porušuje lidská práva

· Všeobecně státem

 

 

Část II

Čl.2


1. Každý stát, který je smluvní stranou Paktu, se zavazuje respektovat práva uznaná v tomto Paktu a zajistit tato práva všem jednotlivcům na svém území a podléhajícím jeho jurisdikci, bez jakéhokoli rozlišování podle rasy, barvy, pohlaví, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo sociálního původu, majetku, rodu nebo jiného postavení.
3. Každý stát, který je smluvní stranou Paktu, se zavazuje:
a) zajistit, aby se kterékoli osobě, jejíž práva nebo svobody tímto Paktem uznané byly porušeny, dostalo účinné ochrany bez ohledu na to, zda se porušení jejího práva nebo svobody dopustily osoby jednající v úřední funkci;
b) zajistit, aby každá osoba, jež se domáhá takové ochrany, měla možnost právní ochrany;
c) zajistit, aby příslušné orgány tuto ochranu prosazovaly, jakmile je poskytnuta.
 

Náš neofašistický stát samozřejmě tuto ochranu neposkytuje, protože on sám tohle vše porušuje. Musel by chránit občany proti sobě, včetně proti nejvyšší státní správě, která toto bezpráví a nedemokratické fašistické jednání zaštiťuje.
 

 

Čl.3


Státy, smluvní strany Paktu, se zavazují zajistit stejná práva mužů a žen na požívání všech občanských a politických práv stanovených v tomto Paktu.
 

Ženy nemají stejné mzdy za stejnou práci. Navíc u nás existuje zákon o zúžení SJM, dle kterého bohaté manželé okrádají manželky prakticky o vše, přestože tento zákon je má chránit, to bychom ale museli mít nestranné, ne mafiánské soudy a etické advokáty a ne advokátní komoru, která neetické advokáty zaštituje, včetně jejich trestných činů.
 

 

Čl.5


1. Nic v tomto Paktu nemůže být vykládáno tím způsobem, jako by dávalo kterémukoliv státu, kterékoli skupině nebo osobě jakékoli právo vyvíjet činnost nebo dopouštět se činů, které by směřovaly k potlačení některého z práv nebo některé ze svobod uznaných tímto Paktem nebo k jejich omezení ve větším rozsahu než tento Pakt stanoví.
2. Jakákoli základní lidská práva uznávaná v kterémkoli státě, který je účastníkem tohoto Paktu, na základě zákona, úmluv, předpisů nebo zvyklostí nebudou omezena nebo zrušena pod záminkou, že Pakt taková práva neuznává nebo je uznává v menším rozsahu.

 

Tohle u nás samozřejmě nepatí. Co je největší svinstvo je to, že přestože mezinárodní smlouvy o lidských právech mají tak důležitou a mocnou roli v českém zákoně, studenti práva se je prakticky neučí, včetně na pražské právní fakultě univerzity karlovy . Potom jako advokáti se tato lidská práva přímo bojí prosazovat, protože by si znepřátelili soudce, kteří je nedodržují a to by ve státě, s mocnou justiční mafií znamenalo, že nebudou u soudů úspěšní.
 

 

Část III

 

Čl.7


Nikdo nesmí být mučen nebo podrobován krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu. Zvláště nebude nikdo bez svého svobodného souhlasu podrobován lékařským nebo vědeckým pokusům.

 

Tohle u nás, či ve východní Evropě všeobecně, neplatí. Na pacientech jsou, západním farmaceutickým průmyslem, bez jejich vědomí, zkoušeny léky, které byly předtím testovány pouze na krysách a opicích. Lidé jsou zavíráni do psychiatrických léčeben jenom proto, že u soudu uvedou pravdu, že jsou obětí justiční mafie.

 

 

Čl.8


1. Nikdo nesmí být držen v otroctví; všechny formy otroctví a obchodu s otroky jsou zakázány.
2. Nikdo nesmí být držen v nevolnictví.
3. a) Na nikom se nesmí vyžadovat, aby vykonával nucenou nebo povinnou práci; c) pro účely tohoto odstavce termín "nucená nebo povinná práce" nezahrnuje: (iv) jakoukoli práci nebo službu, jež tvoří součást běžných občanských povinností.

 

V ČR je největší procento novodobých otroků z celé Evropy, je jich zde téměř 40.000, viz http://www.globalslaveryindex.org/ a jiné mezinárodní průzkumy. Navíc mnozí zaměstnanci nemohou jít v práci na záchod, kdy potřebují, jinak riskují, že o práci přijdou, proto např. mnohé ženy jsou nuceny nosit pleny, protože se za takových podmínek počůrávají. Jiní zaměstnanci jsou nuceny pracovat přesčasy, za které nedostanou zaplaceno. Mladé české dívky jsou drženy v otroctví v bordlelch v ČR a zahraničí, kam jsou lákány za čestnou prací, ale ve skutečnosti jsou prodány do bordelu.

 

 

Čl.10


3. Vězeňský řád zajistí takové zacházení s vězni, jehož hlavním cílem je jejich převýchova a náprava.

 

To platilo v socialismu, dnes je cílem vězeňství vychovávat z lidí ještě větší zločince, protože po ukončení tretu nenajdou práci, a homosexuály. U jistého etnika homosexualita za socialismu ve vězení neexistovala, po listopadu se situace maximálně změnila.

 

 

Čl.11


Nikdo nebude uvězněn pouze pro neschopnost dostát smluvnímu závazku.

 

To bychom nesměli mít justiční mafii, neprávní stát a ministry vnitra jako Sokol, který je dnes věhlasným advokátem, vydělávajícím velké peníze na exekučním svinstvu. V televizi u Jílkové hovořil o tom, že by možná měly být zřízeny vězení pro dlužníky. Přitom například v USA židovští advokáti bojují maximálně proti porušování lidských práv. Ne v České fašistické republice.

 

 

Čl.14


1. Všechny osoby jsou si před soudem rovny. Každý má úplně stejné právo, aby byl spravedlivě a veřejně vyslechnut nezávislým a nestranným soudem, který rozhoduje buď o jeho právech a povinnostech, nebo o jakémkoli trestním obvinění vzneseném proti němu.

 

Tohle v našem neprávním státě s justiční mafií, kterou podporují policie, státní zastupitelství, soudní a vrchní státní správa a často i Ustavní soud, samozřejmě neplatí.

 

 

Čl.16


Každý má právo na to, aby byla všude uznávána jeho právní osobnost.

 

Řekněte to těm, kterým byli ustanoveni u soudu opatrovníci, kteří pracují pro protistranu. Nejhorší na tom je, že opatrovníci jsou ustanovováni psychicky normálním osobám, které justiční mafie bere jako nevéprávné, proto, aby soud prohráli. Justiční mafie tohle dělá bez jakýchkoli důkazů, že se jedná duševní poruchu. Tu diagnozují sami a nepomohou ani zprávy od psychiatrů z univerzitního prostředí, že se jedná o psychicky normální lidi.


 

Čl.17

 

1. Nikdo nesmí být vystaven svévolnému zasahování do soukromého života, do rodiny, domova nebo korespondence ani útokům na svou čest a pověst.
2. Každý má právo na zákonnou ochranu proti takovým zásahům nebo útokům.

 

Tohle neplatí v České fašistické republice, kde probíhají nelegální exekuce, kde bývalí estebáci, dnes exekutoři, mohou vtrhnout do domova nevinného člověka a zkonfiskovat věci, i když nic nedluží. Často takového člověka připraví o vše.

 


Čl.18


4. Státy, smluvní strany Paktu, se zavazují respektovat svobodu rodičů, a zajistit morální výchovu svých dětí podle vlastního přesvědčení rodičů nebo poručníků.

 

Tohle samozřejmě neplatí v České fašistické republice, dále jen ČFR, kde německá a jiná média, kazí morálku národa, včetně dětí.

 


Čl.19

 

1. Každý má právo zastávat svůj názor bez překážky.
2. Každý má právo na svobodu projevu; 
3. Užívání práv uvedených v odstavci 2 tohoto článku s sebou nese zvláštní povinnosti a odpovědnost. Může proto podléhat určitým omezením, avšak tato omezení budou pouze taková, jaká stanoví zákon a jež jsou nutná: a) k respektování práv nebo pověsti jiných; b) k ochraně národní bezpečnosti nebo veřejného pořádku nebo veřejného zdraví nebo morálky.

 

V ČFR (České fašistické republice) tohle neplatí. Zkuste říci politicky nesprávný názor ve velké většině zaměstnání. Letíte! Zkuste se hájit u soudu, když vám svinský soudce ustanoví neprávem opatrovníka jenom proto, abyste se hájit nemohli.

 

 

Čl.23

 

1. Rodina je přirozenou a základní jednotkou společnosti a má právo na ochranu společnosti a státu.

 

Tohle neplatí v ČFR. Po listopadu bylo uděláno vše pro to, by byly rodiny rozvráceny, proto se procento rozvodů zdvojnásobilo a proto svinští soudci dělají co mohou, aby rodinu rozvrátili, neříkám, že všichni, ale jen svinští, když svinsky nadržují nějakému bohatému mafiánovi proti nevinné čestné manželce.

 

 

Čl.25

 

Každý občan má právo a možnost, bez jakýchkoli rozdílů uvedených v článku 2 a bez neodůvodněných omezení: c) vstoupit za rovných podmínek do veřejných služeb své země.

 

Tohle v ČFR neplatí, existuje zde ohromný klientelismus a mrkněte na mnohé státní úřady, kde do lepších pozic jsou přijímány pouze známí a hezké mladé ženy. Řekněte to někomu, kdo neměl možnost řádné výchovy a výuky, protože rodiče přišli o vše v exekuci, nebo protože vyrůstal v getu.


 

Čl.26


Všichni jsou si před zákonem rovni a mají právo na stejnou ochranu zákona bez jakékoli diskriminace. Zákon zakáže jakoukoli diskriminaci a zaručí všem osobám stejnou a účinnou ochranu proti diskriminaci z jakýchkoli důvodů, např. podle rasy, barvy, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného přesvědčení, národnostního nebo sociálního původu, majetku a rodu.

 

V ČFR (České fašistické republice) tohle neplatí. Tohle neplatí u justiční mafie, u policie, která vytváří falešné důkazy, aby mohla někoho zavřít, s podporou státního zastupitelství. Tohle samozřejmě neplatí v kauze Kajínek. Kolik nevinných lidí sedí na doživotí se asi nikdy nedozvíme. Jedno je jisté. V zemích s podobnými vládami se ztratilo mnoho lidí. Po desetiletích se potvrdilo, že byli zabiti státními či s nimi spolupracujícími orgány. U nás se po revoluci stalo tolik lidí nezvěstnými. Moná se jednou také dozvíme, že velká část z nich byla zabita.


 

Část V

Čl.46


Nic v tomto Paktu nemůže být vykládáno tak, jakoby oslabovalo ustanovení Charty Organizace spojených národů a stanovy jejích odborných organizací, které vymezují odpovědnost různých orgánů Organizace spojených národů a jejích odborných organizací v oblasti, kterou se zabývá tento Pakt.

 

ČFR tento pakt přímo ignoruje, stejně jako ignoruje Chartu OSN.


 

Čl.47

 

Nic v tomto Paktu nemůže být vykládáno tak, jako by oslabovalo přirozené právo všech národů užívat plně a svobodně jejich přírodního bohatství a zdrojů

 

To pro český národ neplatí. Přírodní bohatství je drancováno, ničeno, privatizováno, dáváno v restitucívh nelegálně těm, kteří kolaborovali s nacisty, takže ho lidé nemohou plně a svobodně užívat. Uhelné rezervy jsou drancovány, aby se vyráběla elektřina pro Německo, které si své přírodní zdroje šetří. Cílem tohoto celého drancování země a národa je, aby se vytvořila situace jako na Ukrajině a tak to také skončí, přijde-li skutečná ekonomická krize a hladové davy, kterým exekutoři seberou domovy, se budou bouřit. Násilí je v médiích vštěpováno do lidí od dětství. Stačí jeden pogrom na Romy v romském getu a Německo, které přijde Romy chránit se očistí od toho, že oni jsou ten nejhorší národ kvůli tomu, co ve válce prováděli.

 

 

 

ČR maximálně porušuje Mezinárodní smlouvu o lidských právech - 2

 

Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech

 Závazným dokumentem o lidských právech je mimo jiné také tento Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, vyhlášený pod č. 120/1976 Sb.


Státy, smluvní strany tohoto Paktu, majíce na zřeteli, že podle zásad vyhlášených v Chartě OSN, uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv všech členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, uznávajíce, že tato práva se odvozují od přirozené důstojnosti lidské osobnosti, uznávajíce, že podle Všeobecné deklarace lidských práv, ideálu svobodné lidské bytosti, osvobozené od strachu a nouze je možno dosáhnout jen tehdy, jestliže budou vytvořeny takové podmínky, v nichž bude moci každý požívat svých hospodářských, sociálních a kulturních práv, jakož i svých práv občanských a politických, majíce na zřeteli závazek států vyplývající z Charty Organizace spojených národů podporovat všeobecnou úctu k lidským právům a svobodám a k jejich zachovávání, uvědomujíce si, že jednotlivec, mající povinnosti k druhým a ke společenství, ke kterému přísluší, je povinen usilovat o rozvíjení a dodržování práv uznaných v tomto Paktu
 

Jeden z podstatných faktů paktu je, že tato lidská práva musí dodržovat ne jen jednotlivé státy uvnitř ve státě, ale musí se v mezinárodní spolupráci či jinak dodržovat i v jiných státech. Musíme si uvědomit, že tyto mezinárodní smlouvy, protože jsou součástí Ústavního pořádku, stojí nad zákony ČR, stejně jako nad nimi stojí Ústava. Německo si z nás nesmí dělat kolonii.

 

Po listopadu se americká CIA a německá BND zaměřili ještě více na východní Evropu. Ten, kdo ovládá tajné služby jiného státu, ovládá ten stát. V ČR spojujeme socialismus před rokem 1989 s nacismem, jak se nemluví o 170.000 našich občanů zavražděných Němci, ale o Němcích, které jsme po válce jako odplatu zabili my, i když jich byla jen hrstka. To svědčí o tom, že naše tajné služby ovládá předevčím Německo, do jisté míry ale i jiné nekoloniální mocnosti, které si z nás také udělaly kolonii.

 

Ve Švýcarsku je minimální mzda 80.000 Kč měsíčně, u nás 8.500. Přitom je hrubý národní produkt na praujícího ve Švýcarsku jenom asi 3x větší než u nás, ne 9x větší. Proto by naše minimální mzda měla být kolem 25.000 Kč. Proč není? Protože z kolonie ČR vedou tunely všude, do Německa, na Ukrajinu, do Vitenamu, do kapes politiků, jejich bílých koní, do anonymních akcií, bývalým estebákům v soukromém sektoru a v exekuční mafii, vedou do kapes justiční mafie, atd. Kdyby se ucpaly všechny tyto nelegální a nelegálně zřízené tunely a vedla se pronárodní politika, ne politika proněmecká, všechny platy by mohly být navýšeny o 16.500 a důchody o 6.500 Kč měsíčně. Minimální mzda by byla 25.000. To, že si z nás západ udělal svou kolonii je nelegální, rozdělení republiky bylo vlastizrádné. Rozděl a panuj. To je jedno ze základních pravidel koloniální politiky.

 

Porušení například

· V kauze T – uvedené jako příklad – ve všech soudních řízeních, soudci, vedeními soudu, PČR, stát. zast., Min. spravedlnosti

· Politická diskriminace – v naší kauze, veřejnoprávní média nedávají žádný prostor skutečným opozič. kandidátům, např. v prezidentských volbách

· Ombudsman chrání stát, ne politicky a rasově diskriminované

· Rasová diskrimin. – v kauze T, u Romů – práce, bydlení

· Otroctví – novodobé – ČR má největší % obyvatel v Evropě ve statusu novodobých otroků

· Dělání z normál. lidí blázny – kauza T, zavírání do blázince - kauza Liška

· Bezdůvodná trestná řízení, strašení, tvorba faleš. důkazů

· Trestné činy soudců, opatrovníků, policie, státního zastupitel., vše kryje stát, včetně ministerstev spravedlnosti a vnitra

· Ustanovování opatrovníků u soudu psychicky normálním osobám, aby soudy prohráli. Opatrovníci pracují pro protistranu.

· Advokátní komora, soudcovská unie - kryjí trestné činy členů

· V kauze Kajínek sedí na doživotí, bez řádných důkazů nevinný člověk

· Veřejnoprávními médii, které mlží, lžou, napadají vlastence

· Německými a jinými cizími subjekty – Landsmanschaftem, médii jako např. Nova či DNES v době cizího vlastnictví

· Korupce, střet zájmů – vláda dovoluje vlastnictví médii např. ministru financí Babišovi, ten uděluje i dotace, přitom jeho firma dostává miliardové, volby trvají 2 dny – možná manipulace v noci mezi volebními hodinami

· Exekutory – vloupávání do bytů, konfiskace cizího majetku

· Imunitou politiků a soudců – u nich neoficiální a zaštítěná PČR, státním zastup., vedeními soudů, Minster. spravedlnosti

· Lidé si nejsou rovní – imunita politiků, soudců, oligarchů, pouze bohatí si mohou dovolit odvolání do Štrasburku

· Vlastizrádné činy politiků – rozděl. ČSFR, prolomení Benešových Dekretů

· Politici – úmyslně zařídili úpadek kultury, vzdělání, soc. pokroku

· Ústavném soudem – opakovaně porušuje lidská práva

· Všeobecně státem

 

 

Část I.
 

Čl.1.


1. Všechny národy mají právo na sebeurčení. Na základě tohoto práva svobodně určují svůj politický statut a svobodně uskutečňují svůj hospodářský, sociální a kulturní vývoj.
2. Všechny národy mohou pro své vlastní cíle svobodně disponovat svým přírodním bohatstvím a zdroji bez újmy na jakýchkoli závazcích, vyplývajících z mezinárodní hospodářské spolupráce, založené na vzájemné výhodnosti a mezinárodním právu. V žádném případě nesmí být národ zbaven svých vlastních prostředků k životní existenci.

 

Český národ nemůže svobodně určit svůj politický status a svobodně uskutečnit svůj hospodářský a kulturní vývoj. Nemůže svobodně disponovat svým přírodním bohatstvím a zdroji bez újmy na jakýchkoli závazcích, vyplývajících z mezinárodní hospodářské spolupráce, založené na vzájemné výhodnosti a mezinárodním právu. V každém případě byl český národ zbaven svých vlastních prostředků k životní existenci a tento nelidský proces nadále pokračuje. Tato porušování lidských práv našeho národa se odehrávají za kolaborace zrádcovských polistopadových neoprotektorátních vlád a médií, která hájí německé, ne české zájmy, lžou, mlží, vymývají národu mozky. 90% tištěných médií se po listopadu dostalo do německých rukou, celoplošná televize se dostala do rukou cizinců, opět hájících německé zájmy, vše za podpory nekoloniálních zrádcovských vlád. Hospodářský a kulturní vývoj byl nahrazen jeho ničením, což se kolaborujícím režimům za pomocí kolaborujících médií velice dobře povedlo.

 

Mezinárodní hospodářská spolupráce byla nahrazena prohnilým zkorumpovaným systémem, kde si cizí státy mohou dělat co chtějí, rozhodovat o tom, kdo bude ve volbách zvolen, a to ten, kdo bude kolaborovat nejvíce. Aby toho mohlo být docíleno, Československo bylo rozděleno do dvou států, proti vůli obou národů, a ČR je nadále dělena jako za protektorátu. Již njsme všichni Češi, ale Češi, Moravané, Slezané, Romové a Vietnamci.

 

Rozděl a panuj! Českému národu je neustále vtloukáno do hlavy, že se jedná o špatný, nehodnotný národ a je ukazováno, jak jsou jiné národy kvalitní. Přírodní bohatství země je drancováno a vyváženo na západ, průmysly byly zničeny, byl vytvořen úřad exekutora, který může bez jakéhokoli soudního příkazu vstoupit do domovů lidí a zkonfiskovat věci, časem i byt či dům, jenom proto, že ten člověk údajně někde dluží pár korun, aniž o tom musí vědět. O násilném vniknutí do domu nemusí ani rozhodovat soud. ČR má asi 10.000.000 obyvatel a asi 5.000.000 exekucí.

  
 

Část II.

Čl.2.


1. Každý stát, který je smluvní stranou Paktu, se zavazuje podniknout při maximálním využití svých zdrojů samostatně, i prostřednictvím mezinárodní součinnosti a spolupráce kroky hospodářské a technické k postupnému dosažení plného uskutečnění práv uznaných v tomto Paktu, a to všemi vhodnými prostředky, včetně přijetí zákonodárných opatření.
2. Státy, smluvní strany Paktu, se zavazují, že zaručí, že práva formulovaná v tomto Paktu budou se uskutečňovat bez jakéhokoli rozlišování podle rasy, barvy, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního a sociálního původu, majetku, rodu nebo jiného postavení.

 

Česká fašistická republika (ČFR) ne jenomže plně porušuje toto lidské právo svých občanů, ale činí mnohem hůře. Prosperujíci hospodářství a vyspělou techniku zničila, jak vyhovovalo západním kolonizátorům, vytvořila mezinárodní spolupráci tak, aby byl český národ ještě více okrádán a udělala co bylo v jejích silách, aby sebral národu práva uznaná v tomto paktu. ČFR zavedla korupci, justiční mafii, policii, jejichž cílem je navýšit co nejvíce rozlišení podle ociálního původu, mejetku, rodu a jiného postavení a v tomto porušení paktu je podpořena kolaborujícími médii.
 

 

Čl.3.


Státy, smluvní strany Paktu, se zavazují, že zajistí rovná práva mužů a žen při požívání všech hospodářských, sociálních a kulturních práv uvedených v tomto Paktu.

 

Tohle je v ČR porušováno tím, že za stejnou práci mají muži vyšší platy, ženy mají k některým kvalitnějším povoláním omezený přístup a zákon o zúžení SJM pomáhá bohatým manželům okrást manželky o miliony, dokonce i miliardy, při rozvodu.


 

Čl.4.


Státy, smluvní strany Paktu, uznávají, že při požívání těch práv, která byla poskytnuta státem v souladu s tímto Paktem, stát může podrobit tato práva pouze takovým omezením, která stanoví zákon, a pouze potud, pokud to může být slučitelné s povahou těchto práv a výhradně za účelem podpory obecného blaha v demokratické společnosti.

 

Tento neprávní fašistický stát s kolaborující vládou na tato práva kašle, stejně jako kašle na svůj národ.


 

Čl.5.


1. Nic v tomto Paktu nemůže být vykládáno tím způsobem, jako by dávalo kterémukoli státu, kterékoli skupině nebo osobě jakékoli právo vyvíjet činnost nebo dopouštět se činů, které by směřovaly k potlačení některého z práv nebo některé ze svobod uznaných tímto Paktem nebo k jejich omezení ve větším rozsahu, než tento Pakt stanoví. 2. Žádné omezení nebo odchylka od kteréhokoli ze základních lidských práv uznávaných nebo existujících v kterékoli zemi na základě zákona, úmluv, předpisů nebo zvyklostí nebude připuštěno pod záminkou, že Pakt taková práva neuznává nebo že je uznává v menším rozsahu.

 

ČFR (Česká fašistická republika) na tento pakt a článek kašle. Lidská práva jsou jí cizí, stejně jako byly cizí Heydrichovi a spol.
 

 

Část III.

Čl.6.


1. Státy, smluvní strany Paktu, uznávají právo na práci, které zahrnuje právo každého na příležitost vydělávat si na živobytí svojí prací, kterou si svobodně vybere nebo přijme, a učiní příslušné kroky k ochraně tohoto práva.
2. Opatření, jež mají být učiněna státy, smluvními stranami Paktu, k dosažení plného uskutečnění tohoto práva, budou zahrnovat plány a prostředky k dosažení stálého hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje a plné a produktivní zaměstnanosti za podmínek, zajišťujících jednotlivci základní politické a hospodářské svobody.

 

ČFR na tohle kašle. Právo na práci, které bylo dodržováno za socialismu odbourali tím, že úmyslně zničili celé vyspělé průmysly, rozkradli a rozprodali za pakatel a úplatky stát. Rovné pracovní příležitosti nahradili ve veřejné a veřejnoprávní sféře klientelismem - a německý tisk jim k tomu tleskal. Romy ani prakticky nikdo nezaměstná, včetně u německých nadnárodních korporací, včetně u těch spojených v minulosti s nacismem, otroctvím a maximálními zvěrstvy proti lidskosti.

 

Podívejte se, kolik Romů zaměstnává Schwarzenberg, pro jehož rodinu nacisté vytvořili romský koncentrák proto, aby na její panství pracovali jako otroci. Namísto hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje nastalo ničení všech těchto věcí, plná zaměstnanost byla nahrazena maximální nezaměstnaností, jenom asi 45% lidí u nás pracuje a to většinou tak, že z výdělku jen velmi těžce živoří.

 

Politické svobody? Žádné! Média a průzkumy veřejného mínění manipulují volby, za politicky nesprávné smýšlení hrozí vyhazov z práce. Političtí kritici jsou trestáni tím, že je proti nim vedeno trestní řízení na bázi falešných důkazů vytvořených policií a nebo jsou obětí selektivní persekuce a prosekuce, viz kuza Rath.

 

Čl.7.

 

Státy, smluvní strany Paktu, uznávají právo každého člověka na spravedlivé a uspokojivé pracovní podmínky, které zajišťují zejména:
a) odměnu, která poskytuje jako minimum všem pracovníkům:
(i) spravedlivou mzdu a stejnou odměnu za práci stejné hodnoty bez jakéhokoli rozlišování, přičemž zvláště ženám jsou zaručeny pracovní podmínky ne horší než jaké mají muži, se stejnou odměnou za stejnou práci;
(ii) slušný život pro ně a jejich rodiny, v souladu s ustanoveními tohoto Paktu;
b) bezpečné a zdravotně nezávadné pracovní podmínky;
c) stejnou příležitost pro všechny dosáhnout v zaměstnání povýšení na odpovídající vyšší stupeň, přičemž nebudou uplatňována jiná kritéria, než délka zaměstnání a schopnosti;

 

Tohle v ČFR neplatí. Neokoloniální vlády tomu brání. Uspokojivé pracovní podmínky byly nahrazeny podmínkami s maximálním omezením lidských práv. Spravedlivá mzda? Příklad: Ve Švýcarsku je minimální mzda 80.000 Kč měsíčně, v ČR je to 8.500 Kč, přitom hrubý domácí produkt na obyvatele je ve Švýcarsku jenom asi 3x vyšší než u nás. Takže minimální mzda by měla být kolem 25.000. Z toho vyplývá, že o 2/3 platu je pracující v ČR okrádán. Ženy jsou v platech diskriminovány.

 

Slušný život pro zaměstnance a jejich rodiny? Tohle protektorátní polistopadový režim účelově odboural, proto, abychom se dostali do průměru východní Evropy a aby zde nakonec nastala situace jako na Ukrajině.

 

Bezpečné a zdravotně nezávadné pracovní podmínky? To je minulost! Dnes, aby zaměstnanci neztratili práci, za kterou jsou placeni pakatel, jsou např. při přestavbách bytů vystaveni, na nesmírně vysoké úrovni, dýchání azbestu, bez jakékoli ochrany, a ani neceknou. Potřebují práci, potřebují přežít! Při povýšení je oceňovaná podlost povyšovaného, udavačství, sexuální povolnost, a velkou roli hraje klientelismus.

 

 

Čl.10.

 

Státy, smluvní strany Paktu, uznávají, že:
1. Nejširší možná ochrana a pomoc by měla být poskytnuta rodině, která je přirozenou a základní jednotkou společnosti, zvláště k jejímu založení a po dobu, kdy odpovídá za péči a výchovu nezletilých dětí.

3. Zvláštní opatření by měla být činěna pro ochranu a pomoc všem dětem a mládeži bez jakékoli diskriminace na základě rodinného původu nebo jiných podmínek. Děti a mládež by měly být ochraňovány před hospodářským a sociálním vykořisťováním. Jejich zaměstnávání prací, která by škodila jejich morálce nebo zdraví nebo byla nebezpečná jejich životu, nebo by mohla brzdit jejich normální vývoj, by měla být trestná podle zákona.

 

Rodiny jsou ničeny exekucemi, rozvody po listopadu stouply 2x, na rodinu je útočeno ze všech stran, německá a česká kolaborující média propagují rozvrácení rodin, učí děti násilí a bezcitnosti, ničí jejich morálku. Exekuce, které jsou nezákonné, způsobují chudobu a strádání dětí, které se proto často obrátí k prostituci, často pro německé klienty, chlapci se často stanou homosexuálními prostituty a stanou se ohroženi AIDS. Němci, přistižení při činu, si moc starostí dělat nemusí. Jejich advokát je za peníze, v justici ovládané justiční mafií, ochrání. Takže pro německé provinilce to je obyčejně bez trestu, vždyť jen nepatrné množství těchto trestných činů se dostane na povrch.


 

Čl.11.


1. Státy, smluvní strany Paktu, uznávají právo každého jednotlivce na přiměřenou životní úroveň pro něj a jeho rodinu, zahrnujíce v to dostatečnou výživu, šatstvo, byt, a na neustálé zlepšování životních podmínek. Smluvní státy podniknou odpovídající kroky, aby zajistily uskutečnění tohoto práva, uznávajíce pro dosažení tohoto cíle zásadní důležitost mezinárodní spolupráce, založené na svobodném souhlasu. 2. Státy, smluvní strany Paktu, uznávajíce základní právo každého na osvobození od hladu, učiní jak jednotlivě, tak i na základě mezinárodní součinnosti taková opatření, zahrnujíc v to zvláštní programy, jichž je zapotřebí:
a) ke zlepšení způsobů výroby, uchovávání a distribuce potravin plným využitím technického a vědeckého poznání, šířením znalostí o zásadách výživy a rozvíjením nebo reformováním zemědělských systémů takovým způsobem, aby se dosáhlo nejúčinnějšího rozvoje a využití přírodních zdrojů;

 

Tohle je další oblast, kterou polistopadové vlády ne jen porušují, ale úmyslně jdou opačným směrem, přitom maximálně poškodili své občany, ne náhodou, ale záměrně. Před listopadem měl každý jednotlivec přiměřenou životní úroveň, která se neustále zvyšovala, zlepšovaly se životní podmínky celého národa.

 

Polistopadová mezinárodní spolupráce s Německem a dalšími západními státy byla proto, aby bylo toto lidské právo maximálně pošlapáno, jak vyhovovalo Německu a spol. pro vytvoření podřízeného koloniálního statusu ČR, kde potom mohli využívat levnou pracovní sílu, kde jejich a jiné západní banky mohly mít zaručené vysoké zisky i v době recese, protože exekutoři, kteří jim asistovali, okrádali dlužníky - a tak banky neztráceli peníze na půjčkách, oproti tomu jak tomu bylo v západních státech, kde byl spotřebitel chráněn nejrůznějšími mechanismy, které ho chránily.

 

České nekoloniální vlády žádné souhlasy dávat nemohly, tohle jim bylo diktováno ze západu a ony s ním kolaborovaly. Byla vytvořena nová, předtím neexistující sociální skupina bezdomovců, kteří často i umrzli v zimě v parku, protože byli bez přístřeší. Pro své deprese, a aby noc přežili, na to potřebovali alkohol.

 

V metylalkoholové aféře zahynuly desítky lidí a stovky z ní mají trvalé zdravotní problémy, včetně slepoty, když neofašistické polistopadové režimy dovolily každé svini vyrábět alkohol, a ne jen to, dovolili jim ho pančovat metylalkoholem. Ministr vnitra Kubice o situaci věděl a nic s ni nedělal. Věděl o ní od Radka Johna. Nakonec z toho vznikla ohromná tragédie a ty svině, kteří dovolili, aby se to stalo, ti za to žádnou odpovědnost nenesou.

 

Ohledně hladu, ten před listopadem nebyl - a potraviny byly přírodní. S pádem socialismu a kolonizací ČR přišla změna a to k tomu, že kvalitní strava byla nahrazena chemickou či prosáklou chemií. Lidé jsou klamáni tak, že složení potravin je na obalu napsáno velmi malými písmeny, navíc na tmavém pozadí, takže že to není prakticky vůbec čitelné, navíc se jedná o ingredience, kterým normální člověk vůbec nerozumí.

 

Tahle svinstva k nám přichází od kolonizátorů, včetně užívání těch nejhorších pesticidů. Technický pokrok je činěn proto, aby byli lidé tráveni, geneticky měněni, aby potřebovali léky vyráběné stejným chemicko-farmaceutickým průmyslem, který vyrábí pesticidy a tu nejhorší chemii, používanou ve stravě. Něco takového nemělo za socialismu obdoby.

 

 

Čl.12.

 

1. Státy, smluvní strany Paktu, uznají právo každého na dosažení nejvyšší dosažitelné úrovně fyzického a duševního zdraví. 2. Státy, smluvní strany Paktu, učiní opatření k dosažení plného uskutečnění tohoto práva, která budou zahrnovat: a) opatření ke snížení počtu potratů a opatření ke zdravému vývoji dítěte; b) zlepšení všech stránek vnějších životních podmínek a průmyslové hygieny; c) prevenci, léčení a kontrolu epidemických, místních nemocí, chorob z povolání a jiných nemocí;

 

Tahle lidská práva skončila s koncem socialismu a nástupem koloniálního statusu ČR. Lidé jsou depresivní a závislí na psychofarmatikách, sportování dětí a dospělých maximálně pokleslo tím, že si to lidé nemohou dovolit, tím, že sportovní zařízení byla úmyslně zničena a lidem začala být servírovaná břečka a propaganda v televizi.

 

Opatření ke zdravému vývoji dítěte? Děti jsou krmené chemií, trpí subklinickým nedostatkem vitamínů, cpe se do nich všude cukr, propaguje se jim hudba spojená s drogovou kulturou a do země bylo dovolen ohromný přísun drog. Ne náhodou, ale účelově.

 

Policie ví, kde se drogy podávají, kdo je prodává, ale stát tomu dává volný průchod. Cizincům je dovoleno se podílet na výrobě a distribuci drog. Dlouho než vznikla drogová epidemie mezi mládeží, stát propagoval legální prodej drog.

 

Země je nasáklá pesticidy, což způsobilo vymření žížal a taková půda nevsakuje dešťovou vodu, proto máme povodně. Pitná voda je tolik nasáklá pesticidy, že jsou zvyšovány jejich dovolené úrovně. Přitom od listopadu šla cena vody asi 100x nahoru a předtím ta levnější nasáklá pesticidy nebyla.

 

Za socialismu jsme zemědělskou produkci vyváželi, dnes ji dovážíme. Stavební dělníci jsou vystavení dýchání prachu z azbestu. Před listopadem byl efektivní boj proti pohlavním chorobám, tuberkulóze. Po listopadu se do ČR začaly šířit desítky nových pohlavních chorob. Ve stejnou dobu, aby se lépe šířily, TV Nova, z nichž jedním z vlastníků byl i americký belvyslanec, tady člověk se CIA konexemi, propagovala tu nejuvolněnější sexuální morálku a perverzní sex. Přes všechna tato maximálně navýšená nebezpečí onemocnění pohlavními chorobami, ve snaze, aby bylo co nejvíce lidí infikováno, chyběla řádná osvěta, tak ČR bylo na posledním místě mezi 100 státy, v kterých byl prováděn průzkum o tom zda a na kolik jsou užívány kondomy. Tenhle stát je zodpovědný i za šíření HPV, protože očkované jsou pouze bohaté holky, protože za vakcínu se musí draze platit.
 

 

Čl.13.


1. Státy, smluvní strany Paktu, uznávají právo každého na vzdělání.

2. Státy, smluvní strany Paktu, uznávají, že se zřetelem na dosažení plného uskutečnění tohoto práva:
e) bude na všech stupních aktivně usilováno o rozvoj školského systému, bude zaveden přiměřený systém stipendií a soustavně budou zlepšovány materiální podmínky vyučujících.
3. Státy, smluvní strany Paktu, se zavazují respektovat svobodu rodičů, případně poručníků, zvolit pro jejich děti jiné školy než ty, které byly zřízeny veřejnými orgány, které odpovídají takové minimální úrovni vzdělání, jaká je stanovena nebo schválena státem, a zajišťovat náboženskou a morální výchovu jejich dětí ve shodě s jejich vlastním přesvědčením.

 

Toto lidské právo se dodržovalo před listopadem. Po listopadu bylo činěno co bylo možné, aby byl kvalitní školní systém zničen, což se zrádcům našeho národa povedlo. Podmínky učitelů se zhoršily. Soukromé školy, ale i státní, jsou místa, kde bylo možno si koupit vysokoškolský diplom bez řádného studia. Soukromé školy mají všeobecně velmi ubohou úroveň. Morální výchova dětí? To také skončilo s pádem socialismu.


 

Čl.15.


1. Státy, smluvní strany Paktu, uznávají právo každého:
2. Opatření, která mají být učiněna státy, smluvními stranami Paktu, k dosažení plného uskutečnění tohoto práva, budou zahrnovat i ta, jež jsou nutná pro zachování, rozvoj a šíření vědy a kultury.

 

Od oby co se z ČR stala německou kolonií, to je po pádu komunismu, neoprotektorátní vlády dělaly co mohly, ne aby zachovávaly, rozvíjely a šířily vědu a kulturu, ale dělaly opak, to je ničily tyto hodnoty, což se jim velice uspěšně podařilo, vše toto je z 90% zničeno. Proto, abychom nekonkurovali našim kolonizátorům.


 

Část IV.

 

Čl.25.


Nic v tomto Paktu nemůže být vykládáno jako by oslabovalo přirozené právo všech národů užívat plně a svobodně jejich přírodního bohatství a zdrojů.

 

Užívání přírodnícho bohatství a zdrojů? Tohle právo nám bylo odepřeno, přírodní bohatství je ničeno a zdroje jsou pleněny tak, jak to vyhovuje Německu a spol.

 

 

 

 

(r)evoluce 2018

home - nová revoluce
náprava kolonie ČR
2x vyšší platy,důch.
legální evoluce 2018
rychlá náprava státu
průběh (r)evoluce

 

VIDEA,kontakt,odkazy

 

 

volby 2018

Josef Toman - stratég
shrnutí - program
2x vyšší pl.,důch. pokr.
ČR a islám za 1-28 let
95% pozitivních reakcí
média mlčí o mých 60%
zabránili mi kandidovat
více informací, i o mně

 

 

volby 2013

proč je ničena ČR
5x lepší život v ČR
kryptofašistická ČR
Čes. banánová rep.
prezidents. kampaň
otázky a odpovědi
ENGLISH Book2020

     

 

 

Doporučeno: SOS.cz

 

 

Tento web prezidentského kandidáta, vytvořený během jeho kandidatury, není dosud dokončen či opraven a bude postupně dokončován a upřesňován, proto může obsahovat nesprávné výrazy, popisy lidí, situací, atd., za něž se autor omlouvá. Nejnovější verze webu je vždy ta nejsprávnější. Berte jakákoli autorova negativní slova o ČR, vládě, politicích, jiných polistopadových prominentech, či o komkoli či čemkoli jiném, jako autorovo podezření a ověřte si fakta. Autor se snaží ukázat, jak věci v ČR vidí a jak by na ně reagovali západní Evropané, či Američané, kdyby ti lidé, co vládnou nám, vládli přes čtvrt století jim, tak jak vládnou u nás. Autor v žádném případě nepropaguje jakýkoli převrat, ozbrojené povstání, atd. Když o něčem v podobném smyslu píše, je to jenom varování našim elitám, že pokud nezačnou vést pronárodní politiku, něco takového by se v zemi mohlo stát. Autor věří tomu, že toto varování stačí a že to co zde uvádí napomůže k tomu, aby se režim sám začal napravovat. Celý web je psán v duchu tohoto odstavce. Kde to zní jinak, co je v tomto odstavci platí. Email s dotazy nebo komentáře k tomuto webovému serveru zašlete na adresu: TomanJoseph@gmail.com.

Copyright © 1989-2018 www.JosefToman.cz. Naposledy změněno: 08. 04. 2018