Josef Toman, strategický analytik - (r)evoluce 2018

 

 

 

JosefToman.cz

 

sponzoruje NarodniInstitut.cz - think tank pro nápravu státu, kultury, školství a vytvoření maximální prosperity

 

(r)evoluce 2018

home - nová revoluce
náprava kolonie ČR
2x vyšší platy,důch.
legální evoluce 2018
rychlá náprava státu
průběh (r)evoluce

 

VIDEA,kontakt,odkazy

 

různé

jak funguje svět - Czexit

ortomolekulární medicína

 

volby 2018

 

 

volby 2013

     

 

 

Doporučeno: SOS.cz

 

 
více informací

 

Jak rychle dosáhnout minimální, ne průměrné, mzdy 25000 Kč měsíčně

 

Minimální mzda v kdysi socialistickém a proti nám zaostalém Slovinsku je 22.500 Kč. Jejich hrubý domácí produkt (HDP) na obyvatele je ale dnes asi o 15% vyšší než u nás. Takže dle Slovinska by naše minimální mzda měla být asi 19.000 Kč, ne 8.500 Kč. Podobně to je v porovnání s řadou dalších států. Naše minimální mzda je mnohem nižší, než by dle HDP na osobu měla být. Kvůli nejrůznějším tunelům, včetně do daňových rájů, kvůli šedé a černé ekonomice, kvůli špatné ekonomické a zahraniční politice, atd.

 

Minimální mzda 30.000 Kč je možná. Důchody budou navýšeny o 6,500 Kč. Naše HDP je přibližně 3,9 bilionu. Správnou ekonomickou a zahraniční politikou je možné ho navýšit o 2,2 biliony na 6,1 bilionu, což je o 56,41%. To by odpovídalo, dle příkladu Slovinska, minimální mzdě přibližně 30.000 Kč. Tudíž 25.000 minimální mzda by byla poměrně snadně dosažitelná. Ta bude znamenat vyšší odvody z daní do státní pokladny a tudíž by zbylo více peněz na důchody. Ty by mohly být navýšeny o 6,500 Kč měsíčně.

 

2,2 biliony navýšení HDP. Minimálně 21% navýšení by bylo možné, kdybychom zlikvidovali šedou a černou ekonomiku. Ta ovšem plně zlikvidovat nejde. Správnou politikou je také možno silně omezit odsun kapitálu do daňových rájů, atd. Správně fungující politika by mohla znamenat vysoké navýšení HDP - silným omezením šedé a černé ekonomiky, dalším silným omezením odlivu peněz do daňových rájů, atd. Další navýšení HDP bude dosaženo tím, že bude zabráněno odsunu poloviny zisků, tedy 0,15 bilionu Kč ročně do zahraničí, 0,3 bilionu Kč na zmanipulovaných a nesprávných státních zakázkách, 0,3 bilionu na solárním, ČEZ, plynárenském, vodárenském apod. tunelu, na nedostatečném čerpání fondů z EU, na veřejnoprávním, zdravotnickém, herním, daňovém, apod. tunelu, budou přilákány hodnotné zahraniční investice, extra příjmy od turistů, západních lázeňských hostů, z rozsáhlé kooperační filmové tvorby, atd., tím, že se pro to vytvoří řádné podmínky. Jsme v srdci Evropy, tady by měla být centra nadnárodních korporací, musíme ale pro ně být atraktivní. Celkové navýšení HDP o 2,2 biliony je možné.

 

Nastartujeme ekonomiku správným směrem. Málo placená pracovní místa budeme dotovat, budou-li toto zaměstnání pro naši společnost prospěšná. Příklad: Organické potraviny a jejich výroba bude dotovaná. To bude vyváženo tím, že chemická strava bude naopak silně zdaněná.

 

Následující tabulka, podává přesnější cifry o možné minimální mzdě

 

stát EU minimální mzda Kč měsíčně, rok 2014 HNP na obyvatele(angl. GNI per capita)  v USD, rok 2012 průměrný (angl. mean) roční příjem v USD, 2012 jaká by měla být min. mzda (Kč) dle HNP = 0,944 (průměr 35,28 děleno 37,36) x 3. sloupec Jaká by měla být min. mzda (Kč) dle průměrného příjmu = 0,820 (průměr 35,28 děleno 43,02) x 4. sloupec
Belgie 41,3 44,72 47,5    
Irsko 40,2 39,02 51,6    
Francie 39,7 41,75 39,6    
Velká Británie 33,5 38,5 44,2    
Slovinsko 21,7 22,81 32,2    
průměr 35,28 37,36 43,02    
           
Polsko 10,7 12,66 21,1 12 17,3
Slovensko 9,7 17,19 20,2 16,2 16,6
ČR 8,5 18,13 20,5 17,1 16,8
ČR bez tunelů* 8,5 27,2 32,1 25,7 26,3
* správnou politikou, která podpoří vysoké investice a maximálně omezí všechny tunely

 

 

Všimněme si, že ve většině států v tabulce je minimální mzda přibližně úměrná k HNP na obyvatele. Výjimkou je ČR a Slovensko. Tabulka jasně indikuje, že česká minimální mzda by měla být přibližně 2x vyšší. Kdyby se maximálně ucpaly všechny tunely a vedla řádná pronárodní, ne neokoloniální politika, minimální mzda by mohla být asi 25.000 Kč. Všimněme si, že náš HNP na obyvatele je téměř o 50% vyšší než v Polsku, přitom Polská minimální mzda není podstatně nižší než naše - je o 25% vyšší. V porovnání se Slovinskem je to ještě drastičtější v náš neprospěch. Co je velice zajímavé je také to, že ekonomicky slabé v HNP na osobu Polsko nejenže má vyšší minimální mzdu než ČR a Slovensko, ale má také nejvyšší průměrnou mzdu z těchto 3 států. Je to stát, kde vláda pracuje pro zájem lidu. Když srovnáme náš a polský HNP na osobu, naše průměrná mzda by měla být mnohem vyšší. Podobně to platí i ve srovnání se Slovinskem. Vše je ve skutečnosti trochu složitější, ale pro naše účely tato tabulka stačí. Jelikož se zabýváme vzájemnými poměry, nebylo třeba převádět částky na jednotnou měnu.

 

Jak navýšit minimální mzdu na dvojnásobek a přitom zvýšit zaměstnanost? Navyšování minimální mzdy musí provázet ukončování pracovního poměru cizincům. Současně je nutno řádně danit podnikatele, včetně večerkářů a omezit odsun peněz do daňových rájů. Ze získaného extra rozpočtu je třeba dotovat podniky a pracovní místa, která jsou pro národ prospěšná. Dále je třeba zaměstnat ty, kteří jsou na dávkách. Místo dávek jim dát práci. Jestli se jim to nebude líbit, nikdo jim nebude bránit v emigraci do států s liberárnějším přístupem. V zemi je toho tolik, kolik je toho třeba udělat, od vyčištění nelegálních skládek do oprav silnic a rezavějících mostů, sloupů vysokého napětí a střech železničních vagonů. Jestli máme o téměř 50% vyšší HNP na osobu než v Polsku, není důvodu, proč bychom nemohli rychle dosáhnout o téměř 50% vyšší minimální mzdu než mají Poláci, to znamená 2x navýšení naší minimální mzdy.

 

Jsme pro rychlé napravení polistopadových křivd a škod, tvrdé potrestání viníků a nasměrování republiky k rychlému růstu prosperity, která započne dluhovou amnestií, protože banky půjčují z imaginárních peněz, které fakticky neexistují a naše exekutorské zákony odporují mezinárodním smlouvám o lidských právech, které jsou součástí Ústavního pořádku a tyto nelegitimní zákony dovolily cizím bankám, aby u nás prosperovaly během ekonomické recese, když v jiných zemích šly jejich zisky ve stejnou dobu prudce dolů, jsme pro vyhoštění Sudetoněmeckého landsmanschaftu z Prahy a pro potrestání za vlastizradu těch, kteří uvažují o návratu majetku sudetských Němců, kteří byli řádně odsunuti a jejich majetek zkonfiskován dle Postupimských dohod, garantovaných vítěznými mocnostmi USA, Anglie, Francie a Sovětského svazu, za válečné škody a zabití 170.000 našich občanů, jsme pro povolení celonárodních referend, pro emigraci do ČR odborníků, ne příživníků, jsme proti zvýhodňování rodin s nadměrným počtem dětí, budou mít práci, ne žebračenky, jsme proti jakékoli diskriminaci, pro urychlený boj s kriminalitou a pro nápravu školství, které mělo kdysi špičkovou světovou úroveň, dnes je na úrovni Kazachstánu, tohle vše bude pro začátek, našim cílem je se dostat do Evropské špičky, což nebude snadné, ale časem proveditelné, protože budeme pracovat pro blaho národa, ne blaho nadnárodních společností a místních oligarchů, zlodějů a zrádců.

Tenhle tunel trvá téměř 25 let. Takže každá 4 členná rodina byla okradena o 10 milionů Kč, neboli o kvalitní rodinný dům, každoroční drahou dovolenou, kvalitní auta, možnost jíst hodnotnou organickou, ne chemickou stravu, která prodlužuje, ne snižuje věk a upevňuje, ne ohrožuje zdraví, mohli bychom žít ve společnosti bez kriminality, justiční mafie a exekutorů, společnosti, která by byla pro Evropu příkladem, ne jejím smetištěm.

To je, když se podíváme jenom na tunely. Když k tomu přidáme také to, že ekonomika je po listopadu 1989 záměrně brzděná a ničená, jedná se o přibližně o dvojnásobnou částku, ale těmi dalšími ztrátami se tato stránka nezabývá.

Přes 20 let nám lhali, že budují demokracii. Budovali kryptofašistický policejní stát. Vybudovali z nás kolonii. Aby jim to prošlo, odhlasovali si doživotní imunitu. Vyšší než kdekoli ve světě. 100% nelegální. 20 let podvodů na našem národě, za tichého souhlasu katolické církve a německý tisk jim k tomu tleskal! Teď najednou všichni ti, kteří korupci zavedli, dělají, že proti ní bojují! Je čas jim říci dost!

To kde jsme, je vinou médií v rukou kolaborantů, cizinců a oligarchů. Skuteční proreformní kandidáti a strany tam nedostávají žádný či prakticky žádný prostor. Proto o nich ani celíkem nikdo neví a proto se mohou každé volby vytvořit populární politické subjekty, které se zásluhou nevlasteneckých médií populisticky vezou na nespokojenosti občanů, přitom na otřesné situaci v ČR po léta profitovali a nic s ní nedělali.

Žijeme v neprávním státě, který je konsistentně vědomě ničen, stejně jako je ničen náš národ. Kdo ho ničí? Polistopadové svině. Jinak se to nazvat nedá. Sice dá, ale jenom něčím daleko horším, ale nebudeme se zde dostávat na jejich úroveň. Ti, kteří nám po listopadu vládnou nejsou žádní hlupáci, jedná se vysoce inteligentní lidi, kteří nám škodí s plným vědomím. Jako příklad zde uvádím škodu českému dlužníkovi při exekuci v porovnání s dlužníky v jiných zemích. Vysvětlení naleznete pod odkazem Exekutorská mafie.

Ti na západ od nás z našeho státu udělali udělali kolonii. To Německo chtělo před Hitlerem, za něho, i po něm. Konečně se jim to podařilo. Ovšem to jim to nestačí. Chtějí ještě zpět Sudety a pomstít se nám za to, že jsme je ze Sudet dle rozhodnutí vítězných mocností po válce odsunuli. Kdo ovládá tajné služby jiného státu, ovládá ten stát. To, že naše tajné služby s touto situací nic nedělají, je zřejmé, že je ovládá někdo, komu co se u nás děje, vyhovuje.

Němci Polsko po listopadu odškodnili za to co napáchali v 2. světové válce. S nimi mají schválenou hranici, přestože Polsko jim po válce sebralo velké území a Němci odtamtud utekli nebo byli vysídleni. Nás Německo po listopadu neodškodnilo a uzavřelo s námi smlouvu, že podpoří náš vstup do EU jenom za jistých podmínek. V části té smlouvy se z německé strany neuznává naše současná, ale stávající, tudíž budoucí hranice. Havel, Schwarzenberg, Dinsbier s Němci chtěli "vyrovnat" sudetoněmeckou otázku. Kvůli veřejnému mínění se to ututlalo a Německo přešlo k plánu B a to je nás zničit a potom je budeme prosit, aby se mohli vrátit do Sudet a pomoct nám.

Církevní restituce jsou proto, aby byly prolomeny ještě více Benešovy dekrety. Naše justiční mafie potom prolomí dekrety plně tím, že vrátí rozsáhlá panství řádům Německých a Maltských rytířů, které u nás kolaborovaly s nacisty. Návrat Sudet Němcům potom proběhne bez jakýchkoli právních překážek.

 

Poznámka

Existují i jiné způsoby jak spočítat či odhadnout jaká by u nás měla být minimální mzda, to je jaká odpovídá naší ekonomice. Jiné počty jsou použity na stránce "uzavření tunelů" - viz menu. Výsledek je podobný. Je zřejmé, že stát nás krátí o ohromné částky. Když se zavřou tunely a povede se pronárodní politika, možnosti jsou různé jak postupovat, např. jestli spíše navyšovat mzdy či snižovat důchodový věk, apod.

 

 

 

(r)evoluce 2018

home - nová revoluce
náprava kolonie ČR
2x vyšší platy,důch.
legální evoluce 2018
rychlá náprava státu
průběh (r)evoluce

 

VIDEA,kontakt,odkazy

 

 

volby 2018

 

 

volby 2013

     

 

 

Doporučeno: SOS.cz

 

 

Tento web prezidentského kandidáta, vytvořený během jeho kandidatury, není dosud dokončen či opraven a bude postupně dokončován a upřesňován, proto může obsahovat nesprávné výrazy, popisy lidí, situací, atd., za něž se autor omlouvá. Nejnovější verze webu je vždy ta nejsprávnější. Berte jakákoli autorova negativní slova o ČR, vládě, politicích, jiných polistopadových prominentech, či o komkoli či čemkoli jiném, jako autorovo podezření a ověřte si fakta. Autor se snaží ukázat, jak věci v ČR vidí a jak by na ně reagovali západní Evropané, či Američané, kdyby ti lidé, co vládnou nám, vládli přes čtvrt století jim, tak jak vládnou u nás. Autor v žádném případě nepropaguje jakýkoli převrat, ozbrojené povstání, atd. Když o něčem v podobném smyslu píše, je to jenom varování našim elitám, že pokud nezačnou vést pronárodní politiku, něco takového by se v zemi mohlo stát. Autor věří tomu, že toto varování stačí a že to co zde uvádí napomůže k tomu, aby se režim sám začal napravovat. Celý web je psán v duchu tohoto odstavce. Kde to zní jinak, co je v tomto odstavci platí. Email s dotazy nebo komentáře k tomuto webovému serveru zašlete na adresu: TomanJoseph@gmail.com.

Copyright © 1989-2018 www.JosefToman.cz. Naposledy změněno: 08. 04. 2018