Josef Toman, strategický analytik - (r)evoluce 2018

 

 

 

JosefToman.cz

 

sponzoruje NarodniInstitut.cz - think tank pro nápravu státu, kultury, školství a vytvoření maximální prosperity

4 náprava ČR

 

(r)evoluce 2018

home - nová revoluce
náprava kolonie ČR
2x vyšší platy,důch.
legální evoluce 2018
rychlá náprava státu
průběh (r)evoluce

 

VIDEA,kontakt,odkazy

 

různé

jak funguje svět - Czexit

ortomolekulární medicína

 

volby 2018

Josef Toman - stratég
shrnutí - program
2x vyšší pl.,důch. pokr.
ČR a islám za 1-28 let
95% pozitivních reakcí
média mlčí o mých 60%
zabránili mi kandidovat
více informací, i o mně

 

 

volby 2013

proč je ničena ČR
5x lepší život v ČR
kryptofašistická ČR
Čes. banánová rep.
prezidents. kampaň
otázky a odpovědi
ENGLISH Book2020

     

 

 

Doporučeno: SOS.cz

 

 

kniha Česká banánová republika

1. drsná realita 2 falešná demokracie 3 falešná ekonomika 4 náprava ČR 5 náprava světa 6 lidská práva

 

část 4

NÁPRAVA ČR

 

  

Ne neokolonizaci

 

·         Úspěšné státy jsou ty, jejichž státním zájmem je vlastní národ, ne zájmy cizích mocností.

·         Jsme schopný, kreativní, kvalitní národ. Potřebujeme čestné vlastenecké politiky, média, školství, policii, apod. Tito čestní schopní vlastenci pak musí stát příkladem ostatním občanům. Měli bychom ukázat jiným zemím lepší, správnější cestu. Ne se opičit po něčem, co nefunguje. Nadšení listopadu 89 vyprchalo a kvůli činům a chováním médií a polistopadových vlád, vyprchalo i jakékoli vlastenectví. Nahradily je deprese a beznaděj.

·         Český národ je schopnější a kvalitnější než mnohé jiné národy. To dokazují úspěchy našich emigrantů v zahraničí. Od Volyně až po USA. Proto musíme být příkladem jiným národům. Nepotřebujeme, aby nám cizí země s cizími zájmy radily jak republiku vést a uspořádat. Přestože byli Češi diskriminováni na Volyni, jejich vesnice, stejně jako vesnice německé, byly mnohem rozvinutější a ekonomicky zdatnější než vesnice polské. S vesnicemi ukrajinskými se pak nedaly vůbec srovnávat. Volyňští Češi se pomalu rozšiřovali do polských měst, kde byli opět úspěšní, přestože byli částečně diskriminovaní. O vysokých úspěších Čechů v USA se snad ani nemusím zmiňovat.

·         Jsme jedním z nejhodnotnějších národů na Zemi. Ale vtloukají do nás, že jsme opak. Že máme rozmělňovat (oni používají výraz obohacovat) naši ještě donedávna vysokou kulturu. Kulturami podřadnými?

o   Jan Hus vedl protestantské hnutí sto let před Lutherem. Ti mluvící německy Husa zradili a katolická církev ho upálila. Byli jsme o sto let vpředu před zbytkem světa. Za první republiky naše vlastenecká vláda považovala Jana Husa za hrdinu. Po Sametové byl po nějakou dobu považován za něco horšího.

o   Jan Žižka byl za první republiky považován za statečného hrdinu Českého národa. Podobně bylo pohlíženo na celé Husitské hnutí. Snaží se dnešní vláda zrušit ve školách vyučování dějepisu a nejraději by na Jana Žižku zapomněla? Tak jak to vyhovuje katolické církvi a Němcům?

o   Ján Ámos Komenský je dalším důkazem toho, jak vyspělý byl český národ.

o   Byli jsme tak vpředu, tak stateční a schopní, že nás dali „převychovat“. Na dobu 300 let. Pod nadvládou rakouských Němců.

o   Přišla První republika a obrození české suverenity.

o   Následovala Mnichovská zrada a náš vlastenecký prezident Beneš udělal tu nejrozumnější věc. S Hitlerem nebojoval. Protože ho západní spojenci zradili. Boj neměl cenu. Dnes je Benešova politika kritizována. Válčila by dnešní vláda s Hitlerem? Vláda ne. Ale poslala by zbytečně na smrt milióny našich občanů?

·         Opakuji, že ve vládě musí být schopní lidé, kteří jsou čestní a jsou vlastenci.

·         Musíme obnovit kvalitu našeho školství. Žáci se musí co nejdříve dělit mezi matematicky, umělecky, manuálně a všeobecně nadané. Musíme si brát příklad z židovské výchovy a učit děti od malička logicky uvažovat.

·         Na gymnáziích je pro náš národ nejdůležitější matematicko-fyzikální větev.

·         Angličtina by se měla učit českými učiteli a výslovnost s pomocí CDček. Zahraniční lektoři by měli být užíváni až později pro výuku konverzace.

·         Musíme obnovit pořádek, dostat pod kontrolu kriminalitu a zavést účinné kontrolní mechanizmy, abychom velice rychle a totálně vymítili korupci, velké daňové podvody, apod. Když v jiných fungujících zemích musí mít prodejci pokladny a politikové nemají imunitu, proč někdo ničí naši republiku tím, že tvoří zákony, které nás poškozují?

·         Jedna věc, která je absolutně nutná, je plná zaměstnanost. Jestli bude někdo špatně pracovat, bude se to odrážet v jeho pozici a platu. Ne v tom, že bude pobírat nezaměstnaneckou podporu. Stát musí zajistit práci pro ty, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní a pracovat chtějí. Dotacemi u soukromých zaměstnavatelů a tvorbou státních pozic. Je toho tolik, kolik je toho třeba u nás opravit. Počínaje opravou zchátralých silnic a vyčištěním nelegálních skládek kolem nich.

·         Musíme zlepšit zdravotní péči. Papírování a zisky akcionářů do zdravotnictví nepatří. Americký film Sicko od Michaela Moora ukazuje, kam pravicový zdravotnický trend spěje.

·         Musíme do země dostat co nejvíce bohatých a schopných cizinců. Ne málo vzdělaných lidí třetího světa. S nakažlivými chorobami třetího světa.

·         Musíme obnovit efektivní výstavbu paneláků, které budou podstatně kvalitnější než ty z doby socialismu. I nás může čekat malé zemětřesení. Paneláky, které mají železobetonovou konstrukci, jen těžko poškodí. Může vážně poškodit vícepatrové cihlové novostavby?

·         Musíme pozvednout mravy a kulturu národa.

·         Musíme zavést účinnou ochranu spotřebitele.

·         Musíme obnovit, modernizovat a zpřístupnit lidem lázeňství.

·         Musíme maximálně obnovit pokročilý (high tech) výzkum a průmysl.

·         Musíme mít skutečný protidrogový program, včetně efektivní výchovy.

·         Musíme pomoci v národě vypěstovat zdravé sebevědomí. Ne ho opakovaně srážet.

·         Musíme plně a důrazně informovat a varovat občany o všem důležitém, včetně možností

o   Práce v zahraničí

o   Emigrace na západ

o   O nemocech, včetně pohlavních, v cizích zemích i u nás. Mrkněte na Seznam.cz. Jak tam byla a je v diskusních fórech dovolená propagace uvolněné sexuální morálky. A AIDS se šíří vesele dál. S nepřímou podporou pravice? Dle principů tržní ekonomiky a všech těch nesmyslů s ní spojenými? Že trh vše vyřeší? Že by i tu AIDS nákazu?

  

 LIKVIDACE NÁRODNÍ KULTURY

  

Politické změny

 

·         Jsme malý národ, a proto je pro nás důležité, abychom byli součástí EU a NATO.

·         Musíme účinně bojovat za vytvoření solidního státu. Ne za stát, který především politikou pravice dovolil tak ohromnému ekonomickému, sociálnímu, mravnímu, společenskému, psychologickému a kulturnímu úpadku. Tvrdí nám, že demokratické jsou ty státy, kde je politická svoboda, volná konkurence a demokratický politický systém. Jsou u nás všechna tato slova jen planá hesla?

·         O každém kandidátovi musí být známo jak, kdy a pro co hlasoval. Parlamentní diskuse nesmí být za zavřenými dveřmi, kde malé skupinky (výbory) rozhodují o tom, jak se bude hlasovat. Tak se u nás rozhodlo o povolení geneticky změněných obilnin a potravin a dokonce ani nebyla dovolena parlamentní diskuse.

·         Platy politiků nesmí být vysoké. Mělo by se jednat spíše o čestné funkce. Senát nepotřebujeme.

·         Které politiky by si lidé asi vybrali, kdyby měli tu možnost?

o   Ti nejvíce zodpovědní za polistopadové období – Klaus a spol. – těm já osobně dávám 0% svého hlasu.

o   Vlastenecké – ať již předúnorové (Beneš a spol.) či reformní komunistické z roku 1968 (Šik a spol.). Vlasteneckým dávám osobně 100% svého hlasu.

  

 NEVLASTENECKÁ MÉDIA

  

Čeští lídři

 

·         Musí být vlastenci. Ne loutky mezinárodní vojenskoprůmyslové mašinérie. Musí pracovat pro blaho českého národa, ne pro blaho nadnárodních konglomerátů a kartelů.

·         Musí být upřímní, ne falešní. Co říkají, musí mínit. Musí být odborníci, ne podvodníci. Nesmí pracovat pro své vlastní finanční zisky ale proto, že chtějí pomoci svému vlastnímu národu.  Jako prezident Beneš. Jako ekonom Šik z dubčekovy vlády.

·         Nesmí souhlasit s politikou socialismu před obdobím Gorbačeva. Ta nedovolovala politickou a ekonomickou svobodu. Výjimku tvořila doba Dubčeka.

·         Musí se dívat realisticky na situaci, v jaké jsme. Realita, ke které byla naše země dovedena postkomunistickými režimy, pravicovými především, je otřesná.

·         Musí mít program jak rychle zlepšit život našich občanů. Ne jak zlepšit život elit, tudíž především politiků, mafiánů a různých zbohatlíků, jejichž všeobecná minulost je lidu velice dobře známa.

·         Naši lídři musí svým lidem, svým občanům, vše podrobně vysvětlovat. Volební hesla a prázdné fráze nic neznamenají.

·         Úspěšná země musí fungovat jako úspěšná firma. Musí mít nejen správný rozpočet, ale také správný plán. Místo prázdných hesel, politikové musí nabídnout skutečný dlouhodobý a krátkodobý plán pro lepší budoucnost.

Všechny parlamentní strany musí pracovat pro vlast a národ. Musí pracovat pro nás všechny. Ne jen pro vrchních 10%. Musí bojovat za obohacení národa, ne pro obohacení sama sebe.

  

 

 

 

 

 

Lepší život

 

Hádání se o to jakou hodnotu DPH použít a jestli budeme mít spíše tržní či sociální ekonomiku, není velice produktivní. Co je důležité a o čem se dostatečně nemluví je nutnost zabránit odlivu peněz z ČR a nahradit ho maximálním přílivem. Čím více peněz bude ve státě, tím zde bude vyšší blahobyt. Jestli budou mít stejně peněz všichni nebo jestli jich budou mít více bohatí, kteří je zde pak utratí a zainvestují, to není zas až tak příliš důležité. Protože když je utratí nebo zainventují v ČR, budou se zde tyto peníze přesouvat k méně majetným.

 

Vývoz kapitálu do zahraničí a neplacení daní je velice jednoduché. Stačí si založit nadaci či podnikat. Existují zákony o dvojím zdanění, jež zakazují zdanění v druhé zemi, když jste již zdaněn v jedné. Je proto velice jednoduché dostat kapitál do zahraničí, vyhlásit zisky tam, a to v zemi, kde nejsou daně, nebo tam jsou jen minimální, případně je dostat někam do Afriky nebo „jakoby do Afriky“ a tvrdit, že tam byly použity třeba pro dobročinné účely. V zemích třetího světa je možné všechno.

 

V ČR prakticky neexistuje opozice. To, že strana musí mít 5% hlasů, eliminuje jakoukoli skutečnou opozici a vládnoucí strany si jsou ideologicky a ve svých činech velice blízké. I dnešní komunisté jsou vládnoucím stranám dost podobní. Kdyby nebyli, jejich strana by již byla dávno zakázaná. Stačí se podívat na zákaz komunistické strany v bývalém Západním Německu, její likvidaci v USA, apod. Pořád se straší, že se komunisté mohou vrátit k moci a mluví se o 50. letech, kdy vládl Stalin. Ovšem musíme si uvědomit, že současné „demokracie“ v mnohých zemích světa jsou daleko horší než stalinistický komunismus 50. let v ČR a že dnešní komunisté, stejně jako Dubček či Gorbačev, nemají se Stalinisty nic společného.

 

Zahraniční společnosti zde mohou investovat a deset let neplatit daně, pouze platit směšné mzdy našim zaměstnancům. Směšné v porovnání s tím co platí za stejnou práci na Západě. I tyto ubohé mzdy jsou často dotovány státem, jinak by tyto firmy investovaly v státě jiném – dále na východ. Ve státě s nižšími platy. Naše bývalé ekonomické sdružení se Slovenskem, Polskem a Maďarskem bylo odbouráno právě akcemi naší české pravicové vládní garnitury. Rozděl a panuj. To je jedno ze základních pravidel politiky. Kdybychom působili jako skupina, ne jako rozdělené státy, proti rozpínavé a neférové ekonomické politice západních zahraničních korporací u nás, byli bychom na tom mnohem lépe.

 

3 důležité body zdravé ekonomiky jsou

·         Země musí mít efektivní ekonomickou, sociální, vzdělávací a zahraniční politiku. Musí podporovat rozvoj vědy, výzkumu, vývoje a průmyslu.

·         Do země musí přicházet velké množství kapitálu.

·         Kapitál musí být náležitě rozdělen mezi obyvateli.

 

Naše vláda vydává peníze na propagaci ČR v zahraničí. Jsou to vyhozené miliony či miliardy za nesmyslné kampaně, když nejlepší kampaňí je například kvalitní film, který bude naši republiku propagovat v zahraničí lépe než cokoli jiného. Film Štěstí, částečně financovaný Němci, měl absolutně opačný efekt. Naši republiku bude propagovat nejlépe to, co inteligentní lidé v západních zemích chtějí a co je jim tam více méně odpíráno:

 • Je to přírodní medicína a lázeňství. Ty ale nesmí být v rukou mafií a ortodoxní medicíny, jak je tomu u nás.
 • Nízká kriminalita a tvrdý boj proti drogám
 • Ulice bez prostitutek, města bez nevěstinců, erotických podniků a sex shopů.
 • Filmy, které točil například Klein, Kachyňa či Menzl, který po revoluci prakticky přestal natáčet, protože dnes filmy financují kapitalisté. Včetně kapitalistů německých, ať již přímo či nepřímo. Ti bohužel neměli dlouho o Menzlovy filmy, kvůli jeho pronárodním polistopadovým kulturním a filmovým úvahám, zájem. Potřebují hloupý, primitivní, vulgární národ, který se o politiku nezajímá a nerozumí ji? Národ, který má ohromné problémy se zdravím, alkoholem, drogami, nezaměstnaností? Mohou si s takovým národem dělat, co budou chtít?

 

Kdysi cenzurovali filmy komunisté. Nefinancovali, co odporovalo jejich myšlení. Dnes filmy cenzurují kapitalisté tím, že odmítají financovat to, co nesouhlasí s jejich myšlením. Je to prašť jako uhoď! Rozdíl je v tom, že komunisté prováděli cenzuru otevřeně, ti noví skrytě. Obalují to hesly jako svoboda, volný trh a demokracie. Horší na všem je, že u nás film financují německy mluvící kapitalisté, ovšem ne ze svých peněz, ale z těch, které vydělávají na nás. Historie se opakuje.

  

  

Referendum

 

Musí vláda postkomunistické diktatury skončit? Smí oni za nás rozhodovat, když nás jenom opakovaně poškozují? Z místních voleb, kde lidé znají kandidáty více osobně a které tak často vyhrávají právě nezávislí kandidáté je jasné, že strany, které nám vládnou, nemají skutečnou podporu voličů.

 

Chceme volit prezidenta sami. Nechceme, aby ho volili politici za nás! Nevěříme jim! Chceme národní referenda, kde budeme rozhodovat my, ne oni za nás bez nás! Jedno z takovýchto referend by mělo zaručit, že vlády které nás poškozují se již nikdy nebudou opakovat!

  

 

  

 

Příklad textu referenda:

 

Žádám, aby politikové, řídící pracovníci velkých korporací, médií a ministerstev, dále všichni policisté, armádní důstojníci, pracovníci tajných služeb, a členové rady Národní banky přísahali, že:

 1. Budou vždy dávat lidu na vědomí, jaké mají krátkodobé a dlouhodobé plány a jak vidí naši vlast a národ v dlouhodobé perspektivě. Podrobně vysvětlí, co udělají pro to, abychom se dostali z krize, v které se nacházíme.
 2. Souhlasí s analýzou svého písma, od písma již z dětství. A že vzorky písma a detaily výsledků této analýzy budou k dispozici všem na internetu.
 3. Umožní časté pravidelné besedy s lidmi a tyto besedy budou přenášeny televizí a také navždy přístupné na internetu.
 4. Pracují a budou pracovat pro národ a ne nikoho jiného.
 5. Odstoupí z funkce v okamžiku, kdy mají nebo budou mít jiné než národní zájmy nebo pokud nejsou či nebudou výbornými odborníky ve svých funkcích.
 6. Zveřejní vše o sobě a své minulosti
 7. Jestli patřili či patří do tajných služeb nebo s nimi spolupracovali či spolupracují, uvedou, o které tajné služby se jedná. Totéž odpoví o svých rodičích a dalších blízkých příbuzných.
 8. Zaváží se nekrást, nelhat, přestat spolupracovat se zahraničními rozvědkami. Souhlasí s vysokým trestem pro sebe a pro ty, kteří tento slib poruší.

 

 

Je největší problém to, že současná vláda je nedemokratická a nepodpoří žádné demokratické elementy, kde lid bude moci svobodně rozhodnout o osudu své vlasti a o osudu svém? Vyhovovaly by skutečné svobodné volby naší vládě a jejich zahraničním poradcům a lobbystům? Politici se ohání tím, že mají od občanů mandát. Mají skutečně nějaký mandát, když účast voličů je nízká, jisté socioekonomické skupiny nejsou mezi voliči prakticky vůbec zastoupeny a vlastenecké strany nemají šanci v našem, cizinci manipulovaném volebním cirkuse, uspět? Zkorumpovaným politikům vadí nejvíce pravda. Proto výše uvedené referendum povoleno nebude. Proto by voliči měli volit pouze strany, které se zaváží, že udělají vše pro to, aby referenda povolena byla.

 

  

 OSOBNÍ SVOBODA (Nejedná se o svobodu politickou či ekonomickou.)

  

 

 

 INDEX KRIMINALITY

 

  

Digitální televize

 

Žádné západní státy nemají kvalitnější analogovou televizi než my, s výjimkou snad jen Japonska. Svět nyní přechází na digitální televizi s vysokým rozlišením, HDTV (high definition television), která umožní podobnou kvalitu obrazu jako v kině. Nová generace DVD, nazývaná Blu-Ray, má též vysoké rozlišení. Všechny nové televizory, v době kdy plně přejdeme na digitální vysílání, budou mít vysoké rozlišení. Naše digitální televize bude mít rozlišení standardní. To nebude vyšší než u současné analogové televize.

 

Český analogový televizní systém je kvalitnější než německý, má 6,5 MHz pásmo, německý má 5,5 MHz, britský 4,5 MHz a americký pouhé 3,5 MHz. To znamená, že americký systém může přenášet přibližně jen polovinu obrazových informací systému českého. Lidský zrak vnímá úroveň rozlišení plošně. Jelikož americký systém je schopen, při stejné dynamice, pouze poloviční plošné velikosti obrazu televize české, vizuálně má česká televize přibližně 2x větší potenciál rozlišení než televize americká.

 

V USA se brzy přejde na digitální vysílání. Bude se jednat o HDTV a vláda bude platit za setup boxy (konvertory) pro chudé lidi, kteří nebudou mít digitální televizory. Aby mohli mít televizní příjem. U nás si budeme muset všichni kupovat setup boxy sami. V USA by se lidé bouřili, přestože tam mají 4x vyšší příjmy a nižší ceny. Kdybychom si u nás stěžovali, považovala by nás vládní garnitura za komunisty, idioty a odchovance socialismu, kteří nechápou tržní ekonomiku a demokratický proces? Od roku 2010 analogová televize v ČR přestane fungovat. Proč by nemohla fungovat paralelně s digitální? Proč by chudí lidé nemohli nadále přijímat analogové kanály?

 

Není pravda, že televizní vysílání způsobuje nepřiměřeně vysoké záření, což je argument proponentů digitální televize. Toto záření je absolutně nepatrný zlomek toho, co způsobují mobilní telefony a jejich vysilače, které pokrývají území republiky. Navíc mobilní telefony s nejvyšší pravděpodobností způsobují poškození mozku, někdy i jeho rakovinu. Televize pak nikoli.

 

Jestli vláda a provozovatelé televizních stanic plánují na vysílání více kanálů, ať používají současné nevyužité kanály. Televizory jich mají desítky. Lepší by ovšem bylo, kdyby se snažili zkvalitnit ty, které již vysílají, ne přidávat nekvalitní další. Satelitní a kabelová televize je kam současně patří plánované digitální vysílání, ne do obyčejných vysilačů a televizorů. Náš národ byl již ožebračen dost. Pánům drahá digitalizace televize, která by se v budoucnu měla opět měnit na HDTV, vadit nebude. Velké většině národa ano. Proto by mělo být o digitální televizi provedeno národní referendum. Západní firmy na prodeji této dočasné technologie vydělají. V banánových a podobných republikách stačí podplatit vládní činitele. U nás budou západní firmy vydělávat dvakrát. Poprvé když nám prodají digitální zařízení, které nezvýší rozlišení obrazu, podruhé, když nám prodají HDTV. Je ovšem pravděpodobné, že se v naší zubožené vlasti s žádným budoucím HDTV vysíláním nepočítá. My teprve plánujeme digitální televizi a mezitím se již v Japonsku, kde mají televizi s vysokým rozlišením již mnoho let, vyvíjí televize s ultra vysokým rozlišením, tedy rozlišením mnohem vyšším než mají kina. Ekonomicky zaostalejší Slováci budou moci sledovat Olympijské hry 2008 v HDTV, budou brzy přecházet na euro a budují protiatomové kryty. Náš prezident mezitím bojuje proti evropské ústavě.

 

Sony je hlavní světový výrobce televizních kamer a ateliérových zařízení pro standardní a vysoké rozlišení. Jako každé jiné evropské zemi, Sony před pár léty zaslalo i nám za 1 milion Kč velice kvalitní kameru a zařízení na HDTV. Zaplatit se mohlo po odzkoušení a nebylo to spojeno s tím, že stát na tento systém přejde. Česká televize zájem o tuto kameru a zařízení neměla, i když se jednalo o cenu, která byla malým zlomkem ceny prodejní. Toto je bohužel absolutně do nebe volající, jelikož i když bude vysílání ve standardním rozlišení, tvorba musí být v rozlišení vysokém. Jinak natočené programy nebudou mít dlouhou životnost. Jelikož budoucnost televize patří HDTV. Ovšem vypadá to, že u nás asi ne. Navíc pořady by měly být natáčeny tak, aby měly potenciál prodeje do zahraničí, což standardní rozlišení již brzy prakticky vůbec nedovolí a pochybuji, že státy kde žijí Křováci, Hotentoti a jiné hmyz pojídající bytosti budou kupovat naše programy. Jestli si rozvojové země, včetně latinskoamerických, mohou dovolit přechod na HDTV, proč ne my? Ve skutečnosti bychom měli plánovat i s tím, že dalším stupněm televize po HDTV bude 3D HDTV.

  

 

 VÁŽNÉ POHLAVNÍ CHOROBY

 

 

Mediální tvorba

 

Možná si řeknete, že věnuji příliš mnoho prostoru kultuře, umění a médiím. Jelikož média vychovávají, především pak naši mládež a jsou to právě ony, které jsou nejvíce zodpovědné za úpadek naší společnosti, měl bych jim spíše věnovat prostoru ještě více.

 

Velké procento amerických filmů a televizních programů má negativní dopad na naši společnost, proto by měly být dostatečně zdaněny. Nyní se u nás z každé prodané vstupenky do kina dává 1 Kč na Fond české kinematografie. Z těchto peněz se potom natáčí filmy, které mají obyčejně podobně negativní dopad na naši společnost jako filmy americké. Tato nepřijatelná situace vyžaduje velice rychlou a razantní změnu! Navíc jsou u nás vstupenky do kin příliš drahé, což umožňuje investorům budovat drahá multikina. Tam se potom promítají filmy za cenu až 159 Kč/vstupenku, což je přibližně cena vstupenky na nový film v USA, kde jsou ale také kina, kde se promítají filmy po tom, co byly promítány v hlavních kinech, kde vstupenky obyčejně stojí, převedeno na naše peníze, kolem 50 Kč. Tyto biografy zahrnují i multikina.

 

Kina v USA dostávají procenta z tržby. Když je filmová premiéra, nějakých 80% z ceny vstupenky jde distributorovi. Když je film pár měsíců starý, nějakých 80% již jde kinu. Kolik si bere distributor, se mění se stářím filmu a může začínat na 90% a skončit na 10. Proto distributoři též užívají kina, která hrají pár až několik měsíců staré filmy. Procenta zisku z každé takovéto levnější vstupenky jsou pro tato kina vysoká.

 

V USA dělá typický člověk na koupi jednoho lístku do kina nějakých 15 minut. U nás na ni musí dělat 4x déle. V ČR vydělají lidé dostatek peněz, aby jakž takž uživili sebe a svou rodinu, na kino obyčejně nezbývá. Proto a z důvodu, že tam jsou též ty levnější biografy, které hrají starší filmy, odhaduji, že kino bude v USA nějakých 40x dostupnější než u nás.

 

Jelikož se v ČR obyčejně promítají filmy, které jsou starší, měla by být cena vstupenky do kina podstatně nižší, v každém případě by pak měla být levnější na české filmy a ty by měly biografy promítat povinně. Zapomeňme na nějakou tržní ekonomiku, že trh by měl rozhodovat. Trh rozhoduje špatně a v tomto případě ničí naši kulturu, morálku a jiné společenské hodnoty.

 

Z nehodnotných zahraničních filmů by se mělo vybírat na Fond české kinematografie v průměru 50 Kč, což je 50x více, než se vybírá nyní, aniž by se zvýšila cena vstupenek v kinech. Tyto peníze by měly jít na české produkce, které by měly být kvalitní a peníze by měly dostávat především projekty, kde je scénář napsán vynikajícím scénáristou a bude režírován vynikajícím režisérem. Takovýto film má potom také šanci na prodej do zahraničí. Musí být také přihlíženo k tomu, jakou má film hodnotu ohledně výchovy diváka. Politická správnost filmu musí jít stranou – jsme přeci demokracie – a jedná se o umění.

 

Uvedl jsem zde jenom několik bodů ohledně této problematiky. Následuje několik dalších poznámek:

·         V USA se v multikině nesmí bez placení přecházet z kina do kina, ale je to více méně tolerováno. Mnohem více než u nás.

·         Co je zajímavé je, že kvalitní filmy se k nám obyčejně dostanou až po nějaké době, kdežto ty špatné, o kterých američtí distributoři ví, že budou mít špatnou reputaci, mají u nás někdy premiéru ve stejný den jako v USA, nebo i dříve.

·         Stát musí financovat ve všech okresních městech vybudování kin s kvalitní digitální projekcí. Tato kina musí být rezervována hlavně pro kvalitní uměleckou tvorbu našich režisérů, mladých především, jelikož jejich filmy často nemají rozpočet na vytvoření filmových kopií. Ty u digitální projekce nejsou třeba.

·         Za 100.000 Kč se dá v USA koupit kamera Sony EX-1, která má podobnou obrazovou kvalitu jako kamera s kterou se točily Star Wars. Je jasné, že tato kamera stačí na výrobu mnohých celovečerních filmů začínajících umělců. U nových režisérů, jejichž filmy jsou nízkorozpočtové, by tato kamera snížila produkční náklady o podstataná procenta. Takové kamery by se měly pronajímat začínajícím umělcům státem bez zisku – za minimální částky.

·         Měly by se u nás zveřejňovat výsledky názorů amerických a jiných diváků na nové filmy. Ty jsou v USA k dispozici například na serveru Yahoo.com, ovšem tyto informace jsou pravděpodobně pro nás v ČR blokovány. Názory kritiků jsou nejlépe prezentovány na RottenTomatoes.com. Máme výhodu, že Američané obyčejně vidí filmy první a jestli se spálí na špatném filmu, proč bychom se měli pálit my? Proč bychom měli číst, jaké kritiky píší naši kritici, když si můžeme přečíst

·         co píší ti, kteří jsou zkušenější

·         jaký názor mají diváci, kteří film již viděli

 

Proč je u nás tak nemožně vysoká cena CDček? Proč „hvězdy“ nekoncertují tolik jako za socialismu, kdy musely, aby si vydělaly na svůj luxusní život? Proč jsou u nás lidé stíhání za kopírování předražených CDček a předraženého softwaru? V zemích, kde tomu tak není, jsou legální kopie daleko levnější, protože na volném trhu musí konkurovat s kopiemi nelegálními. Proč jsou CDčka, která byla natočena levně za komunistů, prodávána nyní za tak nehorázně vysoké ceny? Tato CDčka prakticky nic nestojí ty, kteří jen vyrábí duplikáty. Aparatura na natáčení hudby je dnes velice levná. Proč jsou u nás naše CDčka přesto tak drahá?

 

Proč se naše kvalitní filmová tvorba, převážně předlistopadová, nepropaguje a nedistribuuje dostatečně v zahraničí?

 

Úroveň některých našich nových televizních dokumentů je absolutně otřesná. Snížila se jakost naší hudební tvorby a propaguje se hudební tvorba nekvalitní, neumělecká. Propaguje se extroverze a necitovost interpretů. Ta a umělecké podání si odporují. Proto nemáme šanci v soutěži Eurosong, kde bychom mohli propagovat naši republiku, ne ji tvořit negativní reklamu. Na to snad stačí výroky o ekologii a EU našeho prezidenta. V divadle se propagují muzikály, propaguje se kýč, ne umění. Kultura našeho národa a cokoli pozitivního v něm svět viděl, je pomalu ale jistě odbourávána.

 

 

 

pokračování zde

 

 

kniha Česká banánová republika

1. drsná realita 2 falešná demokracie 3 falešná ekonomika 4 náprava ČR 5 náprava světa 6 lidská práva

 

 

 

Děkujeme Odejděte. Aneb 5x vyšší kvalita života, 50x rychleji.

Rychlý přesun ČR z Východní Evropy do Západní.

 

  

 

(r)evoluce 2018

home - nová revoluce
náprava kolonie ČR
2x vyšší platy,důch.
legální evoluce 2018
rychlá náprava státu
průběh (r)evoluce

 

VIDEA,kontakt,odkazy

 

 

volby 2018

Josef Toman - stratég
shrnutí - program
2x vyšší pl.,důch. pokr.
ČR a islám za 1-28 let
95% pozitivních reakcí
média mlčí o mých 60%
zabránili mi kandidovat
více informací, i o mně

 

 

volby 2013

proč je ničena ČR
5x lepší život v ČR
kryptofašistická ČR
Čes. banánová rep.
prezidents. kampaň
otázky a odpovědi
ENGLISH Book2020

     

 

 

Doporučeno: SOS.cz

 

 

Tento web prezidentského kandidáta, vytvořený během jeho kandidatury, není dosud dokončen či opraven a bude postupně dokončován a upřesňován, proto může obsahovat nesprávné výrazy, popisy lidí, situací, atd., za něž se autor omlouvá. Nejnovější verze webu je vždy ta nejsprávnější. Berte jakákoli autorova negativní slova o ČR, vládě, politicích, jiných polistopadových prominentech, či o komkoli či čemkoli jiném, jako autorovo podezření a ověřte si fakta. Autor se snaží ukázat, jak věci v ČR vidí a jak by na ně reagovali západní Evropané, či Američané, kdyby ti lidé, co vládnou nám, vládli přes čtvrt století jim, tak jak vládnou u nás. Autor v žádném případě nepropaguje jakýkoli převrat, ozbrojené povstání, atd. Když o něčem v podobném smyslu píše, je to jenom varování našim elitám, že pokud nezačnou vést pronárodní politiku, něco takového by se v zemi mohlo stát. Autor věří tomu, že toto varování stačí a že to co zde uvádí napomůže k tomu, aby se režim sám začal napravovat. Celý web je psán v duchu tohoto odstavce. Kde to zní jinak, co je v tomto odstavci platí. Email s dotazy nebo komentáře k tomuto webovému serveru zašlete na adresu: TomanJoseph@gmail.com.

Copyright © 1989-2018 www.JosefToman.cz. Naposledy změněno: 08. 04. 2018