Josef Toman, strategický analytik - (r)evoluce 2018

 

 

 

JosefToman.cz

 

sponzoruje NarodniInstitut.cz - think tank pro nápravu státu, kultury, školství a vytvoření maximální prosperity

5 náprava světa

 

(r)evoluce 2018

home - nová revoluce
náprava kolonie ČR
2x vyšší platy,důch.
legální evoluce 2018
rychlá náprava státu
průběh (r)evoluce

 

VIDEA,kontakt,odkazy

 

různé

jak funguje svět - Czexit

ortomolekulární medicína

 

volby 2018

Josef Toman - stratég
shrnutí - program
2x vyšší pl.,důch. pokr.
ČR a islám za 1-28 let
95% pozitivních reakcí
média mlčí o mých 60%
zabránili mi kandidovat
více informací, i o mně

 

 

volby 2013

proč je ničena ČR
5x lepší život v ČR
kryptofašistická ČR
Čes. banánová rep.
prezidents. kampaň
otázky a odpovědi
ENGLISH Book2020

     

 

 

Doporučeno: SOS.cz

 

 

kniha Česká banánová republika

1. drsná realita 2 falešná demokracie 3 falešná ekonomika 4 náprava ČR 5 náprava světa 6 lidská práva

 

část 5

NÁPRAVA SVĚTA

 

 

 

V perspektivě

 

Abychom pochopili, jak je toto vše možné a proč je vše tak rozdílné od oficiálního pohledu, musíme si uvědomit následující:

·         Aby se strana dostala do parlamentu, potřebuje ve volbách dosáhnout stanoveného procenta hlasů. Postaají se média a nedostatek finanční podpory o to, aby vlastenecké strany tohoto procenta nedosáhly?

·         Poslouchejte ultrapravicové strany, ať již Pravý Blok Petra Cibulky nebo Dělnickou stranu, vedenou Tomášem Vandasem. Jejich kritika režimu je ve většině oblastí super. Kdyby Dělnická strana zavrhla rasismus, mnohem více lidí by jí fandilo. Všimněte si, jak Cibulka vidí všude ruské agenty, ne americké. Levice je všeobecně v opozici tomu, co je nám servírováno Amerikou, která je mnohem více pravicová než Evropa. Současný prezident Bush, je dle evropské normy ultrapravicový. Demokrat, který ho brzy vystřídá, bude dle americké normy levicový. Ale z evropského hlediska bude středový.

·         Nezdá se Vám, že protestantskému západu na Židech, podobně jako na Romech, ale asi ani na Slovanech, příliš nezáleží? Že zahynulo 6 milionů Židů je dostatečně doloženo. I když různí neonacisté vypráví báchorky, že Hitler Židy nezabíjel, že nebyly vyhlazovací tábory a plynové komory. Nevěřte tomu! Ne takovéto propagandě! Musí to dávat smysl. Já různým konspiračním teoriím věřím, ale těch 6 milionů si může každý dostatečně ověřit. Věrohodných historických podkladů je na to dost. Také o tom, jak Západ bránil Židům při odchodu z ohrožených zemí. Můžete se dočíst o tom jak jiná vojenská taktika Ameriky a Anglie mohla za války zachránit podstatné množství Židů, apod. Právě toto chování západních států stmelilo Židy a je hnací silou za politikou Izraele. Oni opravdu nechtějí, aby se něco podobného opakovalo. I když nám se může zdát chování Izraele paranoidní a neférové, oni mají jinou historii a vidí to jinak. Pravda je vždy relativní. Navíc různé arabské státy již přes půl století chtějí Izrael navždy vymazat z mapy světa. Proto musíme pochopit, že Izrael se, v tom jak se chová, jen brání. A brání se rázně. Tak jak chápe, že musí.

·         Osobně jsem mluvil s lidmi, kteří byli svědci toho, jak Němci při svém tažení na východ vylidňovali židovská geta. Jak Židé z get museli kopat jámy. Potom je Němci a Ukrajinci stříleli a Židé do těchto jam zastřelení padali. Tak likvidovali jedno geto za druhým. Prevence něčeho podobného, aby se něco takového již nikdy neopakovalo, je na pozadí politiky Izraele. A mělo by to být součástí politiky všech států. Všechny státy by měly měly myslet na budoucnost svých občanů. Naši politikové by si měli brát z Izraele přiklad. Blahobyt českého národa by měl být jejich hlavní prioritou. Člověk se musí vžít do toho, co Židé zažili, aby pochopil, proč je Izrael agresivní a někdy až paranoidní ve své politice a chování. Na rozdíl od toho co si neonacisté myslí a co propagují, Židé svět neovládají. Pouze se snaží být dostatečně silní, aby mohli předejít dalšímu Holocaustu. Svět ovládají protestanté. To je fakt, který je v zemích s katolickou tradicí málo známý.

·         Totalitní režimy dávají rozkazy. „Demokracie“ je jiná. Musí nejprve vytvořit situaci, kde lidé budou něco chtít. Teprve potom vláda plní „co si lidé přejí“. Je to méně efektivní, ale vládě to dává podporu lidu. Jelikož u nás vládě na názoru lidí o americké základně nezáleží, je to dalším důkazem toho, že zde máme totalitu. I když s pozlátkem demokracie. Zlato toho pozlátka je ale bohužel pouze kočičí.

·         Naši „demokraté“ tvrdí, že Západu dlužíme! Za co? Že nás v Mnichově zradili? Že část území osvobodili Američané? Kdyby Sudety osvobodili Rusové, sudetští Němci by prchali sami.

·         Naše krásná země je devastovaná. Naše děti jsou nakažovány pohlavními chorobami. Je u nich vytvářena závislost na drogách. U mnohých dospělých se jedná především o závislost na psychofarmatikách. Je naše školství ničeno za potlesku cizích médií? Máme zde ohromnou kriminalitu, korupci. Naše západukonkurující průmysly byly zlikvidovány. Je do nás všude cpána chemie. V jídle, v nápojích, ve vzduchu. Naše kultura je ničena a je nahrazována kýčovou a drogovou subkulturou. Naše krásná krajina je plná smetišť. Kdo za tím je? Jaký je v tom důvod? Teď chce vláda dát snad přes 100 miliard na odstranění některých škod životního prostředí. Převážně těm zbohatlíkům, kteří privatizovali? Co ale například ty všechny nelegální skládky v příkopech podél silnic a podobně, přikryté novou trávou a keři? Ty se měly vyklízet okamžitě. Dlouhodobě nezaměstnaných máme dost. V těch skládkách je to samý plast, chemie. Některá tato smetiště jsou tak zarostlá vším možným, že je ani nenajdete. Budou nás trávit po stovky či tisíce let. Celou dobu co se tyto plasty budou rozpadat, budou způsobovat rakovinu a genetické vady. Má vláda peníze především na velké projekty? Ty miliardové? Rozděluje je svým věrným? Že by tyto zakázky byly férové? Proč se často čeká tak dlouho, až nápravy či opravy stojí mnohonásobně více než by stála preventivní údržba?

  

  

Lepší svět

 

 1. Zastavit globalismus. Vlády musí hájit zájmy vlastních národů, ne se nechat kolonizovat od jiných. Všichni mocní se musí zavázat k mírové politice nevměšování a tu musí dodržovat. Politici nesmí mít imunitu. Musí naopak být trestáni přísněji než ostatní, včetně za lež, braní úplatků a falešné sliby. Politici nesmí jednat v tajnosti a o každém musí být známo, pro co vše volil. Musí být vytvořen státní server s webovými stránkami všech politiků, kde každý na jedné stránce pravdivě popíše, za čím stojí a jakou má krátkodobou a dlouhodobou vizi. Té se musí držet.

 2. Musí se vytvořit daňový systém, kde jsou daně přímo úměrné tomu, kolik služba, firma, produkt, atd. škodí. Dotace musí být tam, kde se jedná o věci prospěšné. Tyto dotace musí být přímo úměrné prospěšnosti.

 3. Musí se vytvořit federace států se sankcemi pro ty státy, které porušují demokratické principy. Musí být uděleny dotace těm státům, které dělají, co mohou, aby tyto principy vytvořily či uhájily. Musí být převychovány národy, které nejsou připraveny na demokracii, národy, v kterých je nenávist vůči jiným národům, rasám, apod. Musí být změněny. Teprve potom se budou moci stát plnohodnotnými členy federace. Až tehdy se tyto národy budou moci těšit skutečné demokracii, skutečné svobodě. Co je pro takovéto národy typické je nízká vzdělanost a gramotnost. Je proto v takovýchto státech důležitá podpora školství a zákaz mediální činnosti, která nenávist podněcuje a šíří.

 4. Školství. Jestli má být angličtina světový jazyk musí se psát foneticky, vyučovat všude ve školách co nejdříve, a musí to být jedna angličtina. Ta musí být světová, ať již je to angličtina britská, či americká. Problém angličtiny je, že se píše a čte jinak a výslovnost se maximálně mění s rychlostí řeči. To platí především pro americkou angličtinu. Žáci musí být co nejdříve děleni na matematicky, umělecky, manuálně a všeobecně nadané. Základní školní docházka musí být všude ve světě povinná a státy, které si ji nemohou dovolit, musí dostat dostatečné dotace.

 5. Musí se vytvořit světová armáda, která bude hájit demokratické principy a chránit naši planetu od hrozeb z kosmu. Například, kdyby se k nám řítil velký meteorit. Než dorazí do atmosféry, je třeba ho zničit, roztříštit na malé kusy, které by v atmosféře shořely, případně ho zasáhnout tak daleko od Země, kde by se většina kusů odchýlila dostatečně od původní dráhy a minula by nás.

 6. U voleb musí být všechny socioekonomické skupiny plně zastoupeny. Neúčast na volbách, bez lékařského potvrzení o nemoci, musí být pokutována. Pokutě se budou snažit vyvarovat především nižší socioekonomické vrstvy, které volby nejvíce ignorují. Pokuty musí být tak vysoké, aby se procentní účast nižších vrstev navýšila natolik, aby byla stejná jako u vyšších vrstev obyvatelstva. To musí být spojeno s tm, že všechny strany budou mít mediální podporu úměrnou odmocnině své velikosti. To znamená, že např. 4x menší strana bude mít 2x menší mediální podporu, 100 větší strana podporu 10x větší. Bude zrušeno procento nutné pro vstup strany do parlamentu. Do mediální podpory se budou počítat i reklamní spoty. Strana nebude smět přesáhnout určenou velikost mediální podpory.

 7. Nezaměstnanost nesmí existovat. Málo výdělečná ale společnosti prospěšná zaměstnání musí být státem dostatečně dotována. Podpora pro nezaměstnané bude po týdnu nezaměstnanosti vyžadovat práci alespoň na poloviční úvazek. Práce musí být pro všechny dost, i když to bude vyžadovat státní dotace. Všichni, kteří nebudou mít jiné legální zdroje příjmu, pracovat budou muset. Pracovat budou muset i vězni. Ti až 72 hodiny týdně, pokud jsou zdrávi a nechtějí část této doby, nebo ji celou, věnovat studiu. Vězení nebude rekreace a stát na vězně doplácet nebude.

 8. Užívání a prodej drog musí být přísně trestán. Pokud dotyčný nepřivede policii ke svému zdroji.

 9. Musí existovat databáze lidí nakažených pohlavními nemocemi a každý si bude moci okamžitě bezplatně ověřit, zda jeho potencionální partner je v tomto smyslu pro něho vhodný či ne. Bezplatná internetová seznamka umožní, aby se navzájem seznámili lidé se stejnými problémy, či bez nich.

 10. Musí se podporovat geneticky zdravé obyvatelstvo. Proto se bude problémovým párům doporučovat umělé oplodnění, adopce, atd. S tím budou spojené dotace. Musíme se snažit vytvořit geneticky co nejzdravší lidskou rasu. Musíme vytvořit rasu, která je inteligentní, hodnotná, schopná, pracovitá, ušlechtilá. Proto by se měli spolu brát lidé, kteří po co nejvíce generace nemají společné předky. Proto je zdravé mísit různé rasy. Aby se tak ale stalo, musí mít všechny rasy dostatečně vysoký socioekonomický status. Proto je nejdůležitější, aby všichni lidé, kteří pracovat chtějí, práci mohli rychle najít. Musí se též propagovat umělé oplodnění žen ze spermatové banky geneticky výjimečných jedinců. Žena, či rodina, která podstoupí takovémuto oplodnění, by měla dostat daňové úlevy a jiné výhody. Navíc by výhoda takového oplodnění měla být vyučována ve škole.

 11. Měl by se snížit počet obyvatel na zemi. Počet dětí v rodině by měl být limitován na dvě. U přelidněných států, jako je například Čína a Indie, musí být limit jedno dítě. Katolická církev, která je zodpovědná za nesmírný nárůst populace, v mnohých chudých zemích, a je tudíž zodpovědná za chudobu a utrpení, které je pro tyto země typické, musí být pokutována a musí na ni být uvrženy daňové a jiné sankce. Ve všech zemích, v kterých to bude možné prosadit. Sankce musí trvat do doby, než tato církev s těmito praktikami přestane. Katolická církev odmítá různé druhy prevence oplodnění, odmítá interrupce. Je jediný důvod to, že chce mít co nejvíce členů, kteří pak ve volbách podporují kandidáty, která ona jim doporučí? Toto je nezákonné vměšování do politiky státu. To musí přestat! Tato církev se musí reformovat. Musí se mimo jiné stát lidštější, méně sobecká, méně dychtivá po moci. Moc do skutečného náboženství nepatří.

 12. Propagace nenávisti musí být trestána stejně jako zločiny z nenávisti. Tyto tresty musí být podstatné. Nenávist, rasová pak především, je jako infekční choroba a stejně jako infekční choroba potřebuje dobrou prevenci. Případen karanténu pro efektivní léčbu. Nesmí se dostat do stavu epidemie. Jak tomu bylo u fašismu a nacismu před druhou světovou válkou.

 13. Jedním z hlavních problémú je propagace toho, že „demokracie“ jak dnes existuje, je nejlepší systém, že lepší systém ještě nikdo nevynalezl. To jsou samozřejmě pouhé lži, které pomáhají tomu, že současná neunesitelná situace se nemění. Pomáhají tomu, že stamiliony lidí hladoví či se ani nedožijí dospělého věku. Komunisté se to snažili radikálně změnit vyvlastněním médií a majetku bohatých. Ti, jak víme i z dnešní doby, k svému majetku přišli často velice neférovou cestou. Nic tak radikálního jako vyvlastňování se činit nemusí. Proti zlu a násilí se nemusí bojovat stejnými metodami. Hlavním důvodem, proč současný vadný nevyhovující systém setrvává, je to, že jej propagují média, která jsou především v rukou těch, kterým současný stav vyhovuje. Proti lžím se musí bojovat pravdou. Té se oni bojí nejvíce. Proto násilně umlčují či zesměšňují ty, kteří pravdu hlásají. Proto jim vadí Cibulka, mnohé z toho, co chtěl Sládek a co nebylo vůbec rasistické, proto jim vadí současní mírumilovní komunisté, kteří je kritizují. Je nutné, aby média komunikovala pravdu. Aby nepropagovala lži, že bohatství se rovná štěstí. Aby nepozdvihovala bohatství nad hodnoty, které jsou pro šťastný život mnohem důležitější. Je nutné, aby média ukázala, jak se věci mají, že život bohatých je povětšinou prázdný, že jejich city jsou povětšinou tupé. Mohou takovíto lidé dosáhnout skutečného štěstí? Je nutné ukázat jejich bezcitnost. Jsou to oni, kdo mohou za většinu zla a neštěstí ve světě. Musíme ukázat, že jejich prázdný život, či život často založený na tom, že bezcitně vydělávají peníze na neštěstí druhých, k jejich kvalitnějšímu, spokojenějšímu životu nevede. Musíme ukázat, že práce skutečně šlechtí člověka. Že zahálení či okrádání někoho činí opak. Musíme ukázat pravdu takovou jaká je. Ne ji překrucovat. Potom, když se na tyto mocné a bohaté budou lidé dívat bez zkreslené propagandy médií, až je ostatní přestanou obdivovat, všude ve světě, nikdo jim nic vyvlasňovat nebude muset. Pravdou vytvořené psychologické faktory je donutí, aby se podívali pravdě do očí a pochopili, že peníze nejsou vše. Že jsou mnohem důležitější hodnoty. Jestli se budou chtít většiny svého bohatství vzdát pro blaho ostaních, to necháme na nich. Jenom jim musí média nastrčit pravdivé zrcadlo. Aby pochopili, kdo jsou. Jestli ne ihned, tak za generaci či dvě se z nich stanou psychicky zdraví, hodnotní lidé, prospěšní naší společnosti. Stane se tak bez násilí, bez metod, jaké často užívají oni a jejich poskoci.

 14. Půjčujte co nejvíce lidem tuto knuhu a knihy podobné, které odhalují pravdu, které se snaží napravit současný neblahý stav ve světě a činí tak bez násilí. Když lidé budou znát pravdu, média vlastněná vojensko-průmyslovým komplexem nebudou moci lhát. Protože by jim nikdo neuvěřil. Politici nás nebudou moci oklamávat, protože by je nikdo nevolil. Pravda, ve světě lží, je mocná zbraň. Té se oni bojí nejvíce. Nic nezmění svět více a rychleji, než když lidem otevřeme oči. Všem lidem.

 

  

Co udělat

 

Nevolit žádnou stranu, která se dostatečně neztotožňuje s filosofií této knihy. Volte jenom takovou stranu, která se této filosofii přibližuje nejvíce. Neberte příliš zřetel na to, zda ji nazývají radikální či ne. Nevěřte mediálnímu zastrašování. Nevěřte, že se musí předejít nějaké katastrofě, proto se musí volit jedna z parlamentárních stran, která má více méně středovou politiku. To, že média nabádají k volbám je jenom strach z toho, že kdyby většina národa „jejich“ strany nevolila, byla by šance na změnu. Voliči, kteří by volby bojkotovali, by se mohli v příštích volbách sjednotit za nějakou novou, pravdivou stranou. Pokud lidé volí strany, které mají jiné zájmy než zájmy svých voličů, tyto strany se nezmění. A jiné strany nemají šanci. Pokud se celý systém nenapraví, raději než volit strany, především pravicové, které nehájí zájmy lidu, raději nevolit vůbec.

 

Veřejnost v zahraničí se musí informovat o tom, jaká je skutečná situace v ČR. Jsou nutné kampaně a demonstrace v jiných zemích. Co nejvíce článků na internetu a v zahraničí. To je, čeho se naše garnitura a jejich zahraniční poradci obávají nejvíce. Zdá se, že pravda zveřejněná za hranicemi našim pánům vadí. Je pro ně asi méně důležité, co si o nich lidé myslí doma.

  

 

 

 

Nutné kroky

 

 • Zastavit, částečně obrátit a změnit k lepšímu reformu zdravotnictví. Korporační zisky a testování nevyzkoušených léků na netušících pacientech, pro západní farmaceuticko-chemický průmysl, do našeho zdravotnictví nepatří. Poplatky za léčbu také ne. Generické léky ano. Jestli se to farmaceutickým firmám líbí či ne. Generické léky jsou stejně kvalitní jako léky negenerické a obyčejně stojí zlomek ceny léků negenerických – originálních. Jestli jsou generické léky OK pro Američany a Němce, proč nejsou dostatečně dobré pro nás, když náš národ je o tolik chudší? Může to být proto, že na nich mají výrobci mnohem vyšší zisky a proto mohou platit silné lobby? Platí doktorům, mimo jiné, drahé dovolené? Aby drahé léky předepisovali?
 • Zastavit, částečně obrátit a změnit reformu školství.
  • Soukromé školy by dotovány být neměly.
  • Školné do vzdělání nepatří.
  • Ministerstvo školství musí být zodpověděno za osnovy a kvalitu škol. Je místo toho zodpovědné za ničení toho, v čem jsme byli v době socialismu jedni z nejlepších ve světě?
 • Přísně regulovat zisky elektráren, plynáren, vodáren. Stejně jak je tomu v USA. Proč si v tomto případě brát příklad z banánových republik a ne z vyspělých států?
 • Zavést normální, ne privilegované platy pro politiky, atd. Lobby, které ovlivňuje politiky, musí být zakázáno. Jestli si nějaká cizí chemička, zbrojovka, či cizí mocnost přeje naše politiky přesvědčit, jak mají volit, mělo by to, co chtějí, být napsáno na náš vládní internetový server. Kde to budou moci číst a vyjádřit se k tomu všichni lidé. Rozhodovat o nás bez nás a pro cizí zájmy by mělo být trestné! Zahraniční lobisté, kteří uplácí naše politiky, dle mého názoru nepatří do sněmovny. Patří ale na šibenici? Ohromně nás poškozují. Měl by pro ně být obnoven trest smrti? Kdyby jich pár viselo na Staroměstském náměstí, odtáhl by zbytek z nich rychle tam, kam patří? Doporučoval bych někam na hnůj. Potom by vláda vládla pro ty, kdo ji zvolili, ne pro ty co ji podplatili. Ať přímo či nepřímo. Počítám, že většině našich politiků by se v takovémto systému do politiky nechtělo. Mohli by pak odtáhnout na stejné místo jako lobisté? Každý někam patří.
 • Mít krátkodobý a dlouhodobý plán. Ten musí vláda publikovat a držet se ho. Volební hesla nestačí.
 • Zavést mírovou politiku.
 • Kritizovat mnohem více sebe, než vést propagandu proti Rusku, komunistům, Číně, Venezuele a Kubě.
 • Zastavit a obrátit reformu kultury. Potřebujeme kulturu, která národ vychovává k lepšímu. Ne dekadentní západní subkulturu, která ho ničí.
 • Okamžitě zavést přísné antikorupční mechanismy.
 • Zrušit 5% minimum hlasů nutných, aby se strana dostala do parlamentu. Demokratický proces se musí rozšiřovat, ne likvidovat.
 • Nedovolit cizí vlastnictví či management v našich hlavních médiích.
 • Být příkladem ostatním státům. Již nikdy si nebrát příklad z toho nejhoršího u jiných.
 • Nestarat se o kritiku ze západu. Zájmy západu a našeho národa se neshodují. Jejich zájmem je nás o co nejvíce obrat. Proč naše vlády hájí cizí zájmy?
 • Uznat Eduarda Beneše a Alexandra Dubčeka za národní hrdiny. Následovat jejich politiku. Vlasteneckému prezidentu Benešovi věříme. Věříme současné vládě?
 • Zastavit a dostatečně obrátit restituce a privatizační proces. Ať zbohatlíci dokáží, jak přišli k penězům.
 • Dát rovná práva homosexuálům, ale přestat s propagací homosexuality.
 • Vyklidit z pražského hradu a odjinud sochy s dlouhými pánskými přirozeními a nahradit je sochami jinými. Vyklidit z karlovarské Vřídelní kolonády sochu Opočenského, o které se říká, že snad má představovat dlouhé pánské přirození a navrátit tam zpět sochu Gagarina, která tam stála po destiletí. Toto je pár ukázek toho, jak v podobných situacích jednat.
 • Přestat s těžbou nerostných zdrojů nad míru vlastních potřeb.
 • Přestat zásobovat energií jiné státy.
 • Zakázat geneticky změněné potraviny a pěstování geneticky změněných rostlin.
 • Přísně postihovat ty, kteří poškozují životní prostředí a jsou tím zodpovědní za rakovinu, jiné nemoci a genetické poškození našeho národa.
 • Přestat s osvětlováním ulic neefektivními sodíkovými HPS výbojkami, propagovanými zahraničními korporacemi. Je již půl století známo, že bílé a namodralé světlo, ne narůžovělé, je mnohem efektivnější, především pak u venkovního osvětlení. Neefektivně navržené osvětlení může mít i více než 10x horší účinnost než osvětlení navržené správně, přestože expozimetr ukazuje stejnou hodnotu světla.
 • Maximálně zlepšit vztahy s Ruskem a domluvit s nimi nižší ceny ropy, plynu, a potencionální vojenskou pomoc v případě napadení sousedním státem – například Německem či Polskem. Ona se historie totiž opaakuje. NATO nás neochrání. Podobně jako neochránilo Kypr před Tureckou invazí.
 • Vybudovat lepší vztahy s Francií a zveřejnit vše o prodeji Škody auto Volkswagenu, ne Renaultu.
 • Zdanit vše škodlivé, úměrně ke škodlivosti.
 • Vytvořit a dotovat pro nezaměstnané pracovní pozice, které jsou prospěšné naší společnosti.
 • Přestat s propagací tržní ekonomky a nesmyslu, že trh vše vyřeší. Americký, dle názoru mnohých loutkový, prezident Reagan je již minulostí! Škody, které jeho „tržní ekonomka“ napáchala, se USA dodnes nezbavilo. Dosud se nezbavilo Reaganovo tržní ekonomikou způsobených sociálních křivd, nekontrolovaného šíření pohlavních chorob, vytvoření nesmírného množství nových bezdomovců, podstatného zhoršení zdravotní péče, atd. Všechny tyto americké problémy mají podstatné kořeny v Reaganově pravicové tržní ekonomice. Nás to vše, dle mého názoru, ještě čeká. S pomoci Topolánka, Julínka a jiných, kteří propagují nesmyslnou a vadnou tržní ekonomiku. Ta bude příčinou ekonomické recese, na jejímž prahu stojíme. Protože pravice finanční a jiné instituce řádně nereguluje. A v USA je u moci pravice. Ta bude ve volbách vyměněná a nová demokratická vláda zachrání svět před skutečnou ekonomickou krizí. Ovšem jen dočasně.
 • Všichni propuštění kriminálníci budou mít náramky na noze s GPS detektorem. Tak dlouho jak bude třeba. Bude jim ale zajištěna možnost pracovat. Délka trestů se sníží. U zahraničních pedofilů se maximálně zvýší. Navíc pokud to bude možno, budou vykastrováni. To je naučí jezdit za sexuálním turismem a šířit pohlavní nemoci o dům dál. Jejich vlasti si je budou moci vykastrované za nějaký ten peníz z našich vězení odkoupit.
 • Národy se začnou integrovat, ne separovat. Když je integruje Amerika a Německo, proč je separujeme my? Státním znakem bude opět český lev. S německým přičiněním jsme již jednou byli rozděleni na Čechy, Slovensko, Moravu, Slezsko a Sudety. Historie se bohužel opakuje! Takovému opakování musíme předejít, ne mu napomáhat! Češi a Moravané jsou jeden národ!. Ten je třeba integrovat, ne separovat.
 • Drogy musí být vymíceny.
 • Emigrace problémových skupin do ČR musí být zastavena a obrácena. Emigrace musí být zaměřena na vysoce vzdělané odborníky, prospěšné naší společnosti. A na bohaté západoevropany.
 • Přechod na digitální televizi by měl být zastaven a nahrazen přechodem na HDTV a budoucí 3D HDTV vysílání.
 • Epidemie pohlavních a jiných infekčních nemocí budou zastaveny a postupně vymíceny.
 • Moderní náboženství, jako například protestantství, ale i katolicismus, mají dnes pozitivní dopad na věřící a společnost vůbec. Víra dává lidem sílu. Učí je morálním a jiným důležitým hodnotám ve světě plném zla, drog, pohlavních nemocí a falešných příkladů morálky. Víra dává sílu, kterou budou nutně potřebovat hlavně naše děti. Učme je proto náboženství! Přijde doba, kdy je právě náboženství ochrání více než cokoli jiného. Navíc členové církví si vzájemně pomáhají. Jestli chodíte do protestantského či katolického kostela, či do chrámu božího jiné církve, poznáte, že konexe tam získané jsou k nezaplacení. I dětem pomůžete nejvíce tím, že z nich učiníte věřící, přestože sami můžete být nyní ateisté. Ovšem asi těžce děti o pravdě náboženství přesvědčíte, když vy do kostela chodit nebudete. Jestli nic jiného, náboženství je jenom další nutná berle, o kterou se naše děti, v dnešním dekadentním světě, budou moci opřít. V žádném případě jim náboženství neublíží. Když se podíváme na skladbu DNA, je jasné, že se jedná o firmware. Podobně jako v počítači. Mohlo se toto firmware (je to podobné softwaru) utvořit samo, či ho někdo stvořil?
 • Jestli se rozhodujete jakou církev pro sebe a své děti zvolit, Českobratrská církev evangelická, Luterská evangelická církev a Evangelická církev Metodistická jsou dle mého názoru solidnější církve než je současná církev katolická.
 • Znovu se u nás zavede extensivní civilní obrana. Když ji bydují jiné státy, proč jsme ji my více méně zlikvidovali?
 • Česká vláda povede politiku, která bude sledovat zájmy našeho národa. Ne zájmy cizích mocností.
 • Politikové zodpovědní za polistopadovou katastrofu, která trvá dodnes a bude se v ekonomické krizi vážně prohlubovat, budou plně pardonováni. Jestli nebudou, hrozí nám potencionálně tvrdá diktatura. Oni se totiž budou chtít zabezpečit, aby se jim za jejich činy nic nestalo. Diktatura by je ochránila. Vyhovovala by velice Německu a USA?
 • Musíme mít vlasteneckou vládu. Vládu, která národ nadchne, která mu půjde příkladem. Která ho zgalvanizuje k tomu, aby pomohl s nápravou křivd a škod postlistopadových režimů. Je zajímavé, že v našich veřejnoprávních „demokratických“ médiích jsou komunisté v některých programech opakovaně napadáni, ale nedává se jim slovo, aby se mohli hájit. Činí to ČT totalitní, i když v jiných pořadech, komunistům slovo dávají. Propaganda pokračuje. Je horší než v době Gottwalda?
 • Jak okamžitě začít řešit problém s bezdomovci? Současné praktiky jsou vyhánět je z lepších čtvrtí, dále když je vidí policisté žebrat, zakročují proti nim. Opak by měl být činěn. Ať si jdou, kam chtějí. Ať žebrají, kde chtějí. Jestli jdou do čtvrtí bohatých a mocných. Teprve tehdy se s tímto problémem začne něco dělat. Jestli budou žebrat od turistů a policisté tomu nebudou moci bránit, vláda začne tento problém řešit. Jak se na naši vlast a sociální politiku dívají cizinci, na tom jim záleží. Teprve až budou moci sehnat práci všichni ti bezdomovci, kteří pracovat schopní jsou a pracovat chtějí, teprve tehdy se k těm z nich, kteří práci odmítnou, můžeme chovat tak, jak se k nim chováme nyní. Jestli chudáci bezdomovci mrznou v noci někde v zimě v parku na lavičce, nesmíme se divit, že jsou na tom psychicky tak špatně, že se nemohou zbavit závislosti na alkoholu. K psům se naše společnost chová lépe než k těmto lidem a přitom je tato společnost zodpovědná za to, že problém s bezdomovci existuje. Je to právě bezcitná pravicová politika, která je nejvíce zodpovědná za sociální úpadek naší společnosti, naší vlasti, a z toho vyplývajícího problému s bezdomovci.

 

 

 DROGOVÁ ZÁVISLOST

 

 

pokračování zde

 

 

kniha Česká banánová republika

1. drsná realita 2 falešná demokracie 3 falešná ekonomika 4 náprava ČR 5 náprava světa 6 lidská práva

 

 

 

Děkujeme Odejděte. Aneb 5x vyšší kvalita života, 50x rychleji.

Rychlý přesun ČR z Východní Evropy do Západní.

  

 

(r)evoluce 2018

home - nová revoluce
náprava kolonie ČR
2x vyšší platy,důch.
legální evoluce 2018
rychlá náprava státu
průběh (r)evoluce

 

VIDEA,kontakt,odkazy

 

 

volby 2018

Josef Toman - stratég
shrnutí - program
2x vyšší pl.,důch. pokr.
ČR a islám za 1-28 let
95% pozitivních reakcí
média mlčí o mých 60%
zabránili mi kandidovat
více informací, i o mně

 

 

volby 2013

proč je ničena ČR
5x lepší život v ČR
kryptofašistická ČR
Čes. banánová rep.
prezidents. kampaň
otázky a odpovědi
ENGLISH Book2020

     

 

 

Doporučeno: SOS.cz

 

 

Tento web prezidentského kandidáta, vytvořený během jeho kandidatury, není dosud dokončen či opraven a bude postupně dokončován a upřesňován, proto může obsahovat nesprávné výrazy, popisy lidí, situací, atd., za něž se autor omlouvá. Nejnovější verze webu je vždy ta nejsprávnější. Berte jakákoli autorova negativní slova o ČR, vládě, politicích, jiných polistopadových prominentech, či o komkoli či čemkoli jiném, jako autorovo podezření a ověřte si fakta. Autor se snaží ukázat, jak věci v ČR vidí a jak by na ně reagovali západní Evropané, či Američané, kdyby ti lidé, co vládnou nám, vládli přes čtvrt století jim, tak jak vládnou u nás. Autor v žádném případě nepropaguje jakýkoli převrat, ozbrojené povstání, atd. Když o něčem v podobném smyslu píše, je to jenom varování našim elitám, že pokud nezačnou vést pronárodní politiku, něco takového by se v zemi mohlo stát. Autor věří tomu, že toto varování stačí a že to co zde uvádí napomůže k tomu, aby se režim sám začal napravovat. Celý web je psán v duchu tohoto odstavce. Kde to zní jinak, co je v tomto odstavci platí. Email s dotazy nebo komentáře k tomuto webovému serveru zašlete na adresu: TomanJoseph@gmail.com.

Copyright © 1989-2018 www.JosefToman.cz. Naposledy změněno: 08. 04. 2018