Josef Toman, strategický analytik - (r)evoluce 2018

 

 

 

JosefToman.cz

 

sponzoruje NarodniInstitut.cz - think tank pro nápravu státu, kultury, školství a vytvoření maximální prosperity

porovnání kandidátů

 

(r)evoluce 2018

home - nová revoluce
náprava kolonie ČR
2x vyšší platy,důch.
legální evoluce 2018
rychlá náprava státu
průběh (r)evoluce

 

VIDEA,kontakt,odkazy

 

různé

jak funguje svět - Czexit

ortomolekulární medicína

 

volby 2018

Josef Toman - stratég
shrnutí - program
2x vyšší pl.,důch. pokr.
ČR a islám za 1-28 let
95% pozitivních reakcí
média mlčí o mých 60%
zabránili mi kandidovat
více informací, i o mně

 

 

volby 2013

proč je ničena ČR
5x lepší život v ČR
kryptofašistická ČR
Čes. banánová rep.
prezidents. kampaň
otázky a odpovědi
ENGLISH Book2020

     

 

 

Doporučeno: SOS.cz

 

 

prezidentská kampaň

ve zkratce porovnání kandidátů názory kandidátů jak a komu pomohu nevěřte lžím podrobněji kdo jsem podrobněji co nabízím regionální kampaň média

 

Rozdíl mezi Tomanem a jinými kandidáty

Ti nenapraví fundamentální problém a tím je, že neutěšená situace v ČR je způsobena koloniálními mocnostmi, kteří si z nás udělali svou kolonii, z které čerpají naše suroviny, naši elektřinu, zotročili náš lid a mají tu moc, že média propagují pouze kandidáty, kteří tento status quo podporují a mlčí o něm.

Rozdíl mezi pronárodní politikou a tou, která zde byla posledních více než 20 let. Oni slibují změnu, ale nechávají fundamentální problémy nedotčeny. Nabízím něco úplně jiného. Oni o tom nemluví nebo tvrdí, že to není možné, nebo že to není správné, nebo, že jsme ještě jako národ nedozráli, abychom mohli sami rozhodovat bez nich např. v referendech. Cizí média, ale i ta naše, vlastněná místní oligarchií, lijí do nás propagandu. Prosím omluvte mou nedokonalou češtinu. Po roce 1968 jsem opustil republiku a žil v USA.

Přečtěte si mé webové stránky a lépe pochopíte, kdo má pravdu, kdo lže, kdo mlží, co je možné a co ne.

prosazování následujících hodnot

nikdo

Dinsbier

Zeman

Franz

Fishrová

Toman

Fischer

Roith.

Schwarz.

Sobotka

Boboš.

Vandas

přibližná politická orientace

levice

levicový střed

pravicový střed

ultra-

prav.

splnil podmínky kandidatury no yes yes yes yes no yes yes yes yes yes no
skutečná PRONÁRODNÍ politika ano ne ne ne ano ano ne ne ne ne ne ne
ukončit kolonizaci Západem ano ne ne ne ne ano ne ne ne ne ne ne
bojoval proti americkému radaru ano ne ne ne ne ano ne ne ne ne ne ne
přesun ČR do Západní Evropy ne ne ne ne ne ano ne ne ne ne ne ne
omezení zbrojení ano ne ne ano ano ano ne ne ne ne ne ne
5x vyšší kvalita života do 20 let ne ne ne ne ne ano ne ne ne ne ne ne
praktický konec exekucím ano ne ne ano ano ano ne ne ne ne ne ano
exekuce těm co rozkradli ČR ne ne ne ne ne ano ne ne ne ne ne ano
není politik ne ne ne ano ne ano ne ne ne ne ne ne
prosadit, že čes.ZŠ=amer.SŠ*** ne ne ne ne ne ano ne ne ne ne ne ne
prosadit, že čes.SŠ=amer.2letá VŠ*** ne ne ne ne ne ano ne ne ne ne ne ne
nehledá podporu německých médií ne ne ne ne ne ano ne ne ne ne ne ne
zeselektivnění emigrace cizinců ne ne ne ne ne ano ne ne ne ne ne ano
ukončení imunity politiků i zpětně ne ne ne ano ano ano ne ne ne ne ne ano
právo na práci = zákl. lidské právo ne ne ne ne ne ano ne ne ne ne ne ano
práce pro Čechy, ne cizince ne ne ne ne ne ano ne ne ne ne ne ano
ukončení koloniálního statusu ČR ano ne ne ne ne ano ne ne ne ne ne ne
efektivní boj proti drogám ne ne ne ne ne ano ne ne ne ne ne ano
efektivní boj proti pohl. nemocem ne ne ne ne ne ano ne ne ne ne ne ne
dálnice budou stavět čínské firmy ano ne ne ne ne ano ne ne ne ne ne ne
skutečná, výnosná podpora filmu ne ne ne ano ano ano ne ne ne ne ne ne
podpora studentských médií ne ne ne ne ne ano ne ne ne ne ne ne
pro skutečnou přímou demokracii ne ne ne ne ne ano ne ne ne ne ne ne
pro nezávislá ryze česká média ne ne ne ne ne ano ne ne ne ne ne ne
přezkoumání legality restitucí ano ne ne ne ne ano ne ne ne ne ne ne
přezkoumání legality privatizací ano ne ne ne ne ano ne ne ne ne ne ano

 

nikdo Dinsbie Zeman Franz Fishrová Toman Fischer Roith Schwa Sobotk Boboš. Vandas
nejvyšší tresty pro vlastizradu ne ne ne ne ne ano ne ne ne ne ne ano
znovuobnovení civilní obrany ne ne ne ne ne ano ne ne ne ne ne ne
na ČR budeme moci být hrdi ne ne ne ne ne ano ne ne ne ne ne ne
stop drancování naší republiky ne ne ne ne ne ano ne ne ne ne ne ne
eliminace kriminality ne ne ne ne ne ano ne ne ne ne ne ano
skutečná eliminace korupce ne ne ne ano ano ano ne ne ne ne ano ano
tvořit svobodný, ne policejní stát ne ne ne ne ne ano ne ne ne ne ne ne
svoboda internetu bez cenzury ne ne ne ano ano ano ne ne ne ne ano ne
upevňovat, ne ničit lidská práva ano ne ne ano ano ano ne ne ne ne ne ne
být příkladem, ne smetištěm EU ne ne ne ne ne ano ne ne ne ne ne ne
podpora světového míru, ne válek ano ne ne ano ano ano ne ne ne ne ne ne
nepochlebuje Americe ano ne ne ano ano ano ne ne ne ne ne ne
skutečná pomoc chudým ano ne ne ne ano ano ne ne ne ne ne ne
skutečná pomoc nezaměstnaným ano ne ne ne ne ano ne ne ne ne ne ano
skutečná pomoc handicapovaným ano ne ne ano ano ano ne ne ne ne ne ne
skutečná pomoc důchodcům ano ne ne ne ne ano ne ne ne ne ne ne
skutečná pomoc studentům ano ne ne ano ano ano ne ne ne ne ne ne
skutečná pomoc jihočeským matkám ne ne ne ne ano ano ne ne ne ne ne ne
stop fin. podpoře rozvojovým zemím ne ne ne ne ne ano ne ne ne ne ne ano
snížení napětí mezi Romy a ultrapravicí ano ne ne ne ne ano ne ne ne ne ne ne
odškodnění Romů Němci za Holocaust ne ne ne ne ne ano ne ne ne ne ne ne
skutečná náprava justice ne ne ne ano ano ano ne ne ne ne ne ne
dlouhodobé strategické plánování ne ne ne ne ne ano ne ne ne ne ne ne
zdanění dle škodlivosti ne ne ne ne ne ano ne ne ne ne ne ne
dotace dle prospěšnosti ne ne ne ne ne ano ne ne ne ne ne ne
počet "ano" bodů 18 0 0 13 15 51 0 0 0 0 2 13

 

nikdo Dinsbie Zeman Franz Fishrová Toman Fischer Roith Schwa Sobotk Boboš. Vandas

Tak se vidím v porovnání s jinými kandidáty, ne v tom co hlásají, ale jak by po volbách jednali. U ostatních kandidátů se jedná o předběžné hodnocení. V prvním sloupci je jen naznačení prosazovaných hodnot. Podrobné vysvětlení je ve zbytku stránek tohoto webu.

*** Toto je minimum, které hodlám ohledně školství prosazovat. Polistopadové vlády konstantně ničili úroveň našich škol, ve snaze, aby se přiblížilo nižší západní, především americké, akademické úrovni. V ničem jsme nemohli být lepší. Vše se muselo zničit, tak jak to vyhovovalo kolonizátorům, ne nám, jejich kolonii. Já opakovaně upozorňoval na to, že místo mediálního tvrzení, že máme málo VŠ studentů, je třeba pravdivě uznat, že naše SŠ má minimálně podobnou úroveň jako americká dvouletá vysoká a naše základní škola má podobnou či vyšší úroveň než americká střední škola, kterou oni nazývají High School a končí 12. rokem studia. Problém ale je, že úroveň našeho školství stále klesá. Musí se okamžitě zrušit nesmysl, že žák může propadnout jen jednou v prvním a druhém stupni základky. Těm, kteří studium nezvládají je třeba pomoci doučováním, ne je nechat projít do 9 třídy, což je dnes teoreticky možné, aniž by se naučili číst a psát. Reforma školství musí být úplně jiná než co oni propagují za potlesku cizích médií. Tvrdí, že vytváří lepší školství, budují demokracii, přináší nám vyšší životní úroveň. Jedna lež za druhou. Přetvářky, falešné úsměvy, za kterými se skrývá největší podvod v historii našeho národa.

 

Hlavní rozdíl mezi mou a některými jinými kandidáty

 • Poznal jsem co je komunismus, poznal jsem co je kapitalismus, poznal jsem jak se vede politika obou neokoloniálních velmocí i jejich novodobých kolonií, mezi které patří Česká republika. Pracoval jsem proti zlu na obou stranách politického spektra. Nepracoval jsem pro Svobodnou Evropu či jiný orgán, který je řízen západními tajnými službami. Nevrátil jsem se do Čech s úmyslem pracovat pro cizí zájmy a přetvařovat se, že mým cílem je pomoci českému národu.

 • Jsem vlastenec, mým hlavním cílem je blaho národa. V zemích jako Německo a USA se vlastenectví propaguje. V neokoloniích jako ČR se proti němu bojuje.

 • Nekopíruji šablonu, dle které z nás byla vytvořena kolonie Západu. Mé myšlení je 100% nezávislé.

 • Nikdy jsem nikomu nelezl do zadních partií, ani komunistům, ani kapitalistům. Ani ne Rusům, Američanům či Němcům.

 • Nikdy jsem nebyl členem žádné politické strany.

 • Nikdy jsem nepracoval pro žádnou tajnou službu, ať již českou či cizí.

 • Na rozdíl od jiných kandidátů na prezidenta jsem nikdy nepatřil do žádných tajných organizací či jsem se nikdy nezúčastnil jejich super tajných setkání. Nejtajnější a nejmocnější takovou organizací je Bildrberg. Oni by mě mezi sebe stejně nikdy nevzali a já bych mezi ně stejně nikdy nešel. Bylo mi naznačeno, že bych se měl stát členem méně "prestižního" klubu, ale neměl jsem zájem.

 • Náš stát potřebuje vládu lidí, kteří mají čistě české zájmy. Já součástí establishmentu nejsem. Já chci establishment změnit tak, aby vyhovoval lidem, ne elitám. Navíc to, co oni považují za elity, já za elity nepovažuji. K moci se musí dostat ti, kteří chtějí skutečnou fundamentální změnu a ne jen o ní tlachat během volebního období.

 • Mám vlastní názor na svět. Je nesmysl, co nám nakukávají, že demokracie je nejlepší státní systém, že nikdo ještě lepší systém nevynalezl. Co je největší problém  je to, že náš stát není demokratický, protože se neřídí demokratickými principy, je to neprávní stát, totalitní, protože zprofanovaní politici zůstávají u koryta či trůnu, záleží na tom, z čího pohledu se na ně díváme, jen si u něj prohazují místa.

 

Proč nevolit kandidáty jako Fischera, Zemana, Schwarzenberga

 • Fischer, bývalý komunista, je jedním z pilířů polistopadové politiky. Po léta vedl Český statistický úřad, který mlžil a mlží dodnes, tím že zkresluje pohled na skutečný, žalostný stav naší republiky. Více o tom je na další stránce. Fischer podporoval americký radar. Fischer má úzký vztah s Bartákem, který je potencionálně spojen řadou korupčních skandálů na Ministerstvu obrany.

 • Zeman, bývalý komunista, je jedním z pilířů polistopadové politiky. Loboval za koupi Gripenů. Měly stát 60 miliard Kč. Ty dnes nechrání náš vzdušný prostor, ale vzdušný prostor pobaltských republik, čímž provokují Rusko. Později se ukázalo, že politici byli podplacení, aby hlasovali pro Grippeny. Zeman, stejně jako Klaus, jsou prominenti, kteří pracovali v Prognostickém ústavu. Zeman byl Klausovým šéfem. Za tvrdé totality Klaus, jehož sestra žila ve Švýcarsku, byl vyslán českým státem na rok do USA. Klaus podporuje kandidaturu Zemana na prezidenta.

 • Schwarzenberg se účastnil super tajných jednání super tajné organizace Bilderberg. Přiznal se k úplatkářství. Podporoval americký radar. Je vzdáleným příbuzným rakouského hraběte Alfonse Mensdorffa-Pouillyho, který uplatil 20 našich politiků a úředníků, částkou 3 miliard korun, v kauze Gripenů. V restituci mu byly, stejně jako Schwarzenbergovi, vráceny majetky. Schwarzenbergovy restituční nároky byly opakovaně zpochybněny, restituce přesto proběhly.

 

Věříte médiím?

Můžete opravdu věřit, že přestože jsou tito kandidáti popularizováni v médiích, budou pracovat pro zájmy našeho národa? Je čas pro změnu. Nesmíme věřit médiím, které ovlivňují volby tím, že propagují či dávají prostor kandidátům kteří sice kritizují současný stav, ale když budou zvolení, nic fundamentální se nezmění. A to nejsme ve válce ani krizi. Kdyby jedna z nich přišla, to bychom teprve poznali co je to mít hlad, co je to kriminalita. Nebo kdyby bouchl Temelín.

 

Proč nevolit výstavní panenky, panáky a ty, kteří budou nejvíce přijatelné pro naše politiky

 • Nevěřte báchorkám, že prezident musí být někdo, kdo si rozumí s našimi zákonodárci. Oni nás již 23 roky poškozují. Prezident musí být někdo, kdo si s nimi nerozumí. Musí s nimi bojovat, ne je podporovat.

 • Nevěřte tomu, že prezident musí být někdo, kdo musí stále reprezentovat náš národ v zahraničí. Nemusí. Tohle může a měl by dělat hlavně premiér.

 • Nevěřte tomu, že prezident musí sídlit na hradě, cestovat po světě, psát knihy, atd. Prezident má právo a povinnost vetovat zákony, atd. Ale jeho volný čas by měl být vynaložen pomáhání lidem kde se jen dá. To by měla být jeho hlavní role. Jestli bude cestovat, musí náš národ ukazovat v nejlepším světle. Nesmí tvrdit, že globální oteplování neexistuje a že tržní ekonomika vše vyřeší. Takového prezidenta nepotřebujeme.

 • Uslyšíme spoustu báchorek. Že Havel byl nejlepší prezident. Že Klaus je dobrý prezident. Že Zeman bude dobrý prezident, protože má zahraniční styky. Schwarzenberg a Fischer také. Že prezident musí být maximálně vycvičený v prezidentské etiketě. Ale, že nevadilo, že Havel, když nastupoval do funkce, tak nebyl.

 • Prezident by měl působit z prezidentské vily. Ne okupovat hrad a s ním by se na této funkci nemělo přiživovat tolik lidí a byrokratů. Ne když máme lidi pod hradem, kteří hladoví a ze zoufalství páchají sebevraždy.

 

 

pokračování zde

 

prezidentská kampaň

ve zkratce porovnání kandidátů názory kandidátů jak a komu pomohu nevěřte lžím podrobněji kdo jsem podrobněji co nabízím regionální kampaň média

 

Děkujeme Odejděte. Aneb 5x vyšší kvalita života, 50x rychleji.

Rychlý přesun ČR z Východní Evropy do Západní.

 

 

 

(r)evoluce 2018

home - nová revoluce
náprava kolonie ČR
2x vyšší platy,důch.
legální evoluce 2018
rychlá náprava státu
průběh (r)evoluce

 

VIDEA,kontakt,odkazy

 

 

volby 2018

Josef Toman - stratég
shrnutí - program
2x vyšší pl.,důch. pokr.
ČR a islám za 1-28 let
95% pozitivních reakcí
média mlčí o mých 60%
zabránili mi kandidovat
více informací, i o mně

 

 

volby 2013

proč je ničena ČR
5x lepší život v ČR
kryptofašistická ČR
Čes. banánová rep.
prezidents. kampaň
otázky a odpovědi
ENGLISH Book2020

     

 

 

Doporučeno: SOS.cz

 

 

Tento web prezidentského kandidáta, vytvořený během jeho kandidatury, není dosud dokončen či opraven a bude postupně dokončován a upřesňován, proto může obsahovat nesprávné výrazy, popisy lidí, situací, atd., za něž se autor omlouvá. Nejnovější verze webu je vždy ta nejsprávnější. Berte jakákoli autorova negativní slova o ČR, vládě, politicích, jiných polistopadových prominentech, či o komkoli či čemkoli jiném, jako autorovo podezření a ověřte si fakta. Autor se snaží ukázat, jak věci v ČR vidí a jak by na ně reagovali západní Evropané, či Američané, kdyby ti lidé, co vládnou nám, vládli přes čtvrt století jim, tak jak vládnou u nás. Autor v žádném případě nepropaguje jakýkoli převrat, ozbrojené povstání, atd. Když o něčem v podobném smyslu píše, je to jenom varování našim elitám, že pokud nezačnou vést pronárodní politiku, něco takového by se v zemi mohlo stát. Autor věří tomu, že toto varování stačí a že to co zde uvádí napomůže k tomu, aby se režim sám začal napravovat. Celý web je psán v duchu tohoto odstavce. Kde to zní jinak, co je v tomto odstavci platí. Email s dotazy nebo komentáře k tomuto webovému serveru zašlete na adresu: TomanJoseph@gmail.com.

Copyright © 1989-2018 www.JosefToman.cz. Naposledy změněno: 08. 04. 2018