Josef Toman, strategický analytik - (r)evoluce 2018

 

 

 

JosefToman.cz

 

sponzoruje NarodniInstitut.cz - think tank pro nápravu státu, kultury, školství a vytvoření maximální prosperity

kolonizace ČR

 

(r)evoluce 2018

home - nová revoluce
náprava kolonie ČR
2x vyšší platy,důch.
legální evoluce 2018
rychlá náprava státu
průběh (r)evoluce

 

VIDEA,kontakt,odkazy

 

různé

jak funguje svět - Czexit

ortomolekulární medicína

 

volby 2018

Josef Toman - stratég
shrnutí - program
2x vyšší pl.,důch. pokr.
ČR a islám za 1-28 let
95% pozitivních reakcí
média mlčí o mých 60%
zabránili mi kandidovat
více informací, i o mně

 

 

volby 2013

proč je ničena ČR
5x lepší život v ČR
kryptofašistická ČR
Čes. banánová rep.
prezidents. kampaň
otázky a odpovědi
ENGLISH Book2020

     

 

 

Doporučeno: SOS.cz

 

 
Další stránky

kolonizace ČR genocida národa skrytá pravda,exekuce porušov. lidsk. práv naše poslední šance životopis, fotky, atd.

 

Kolonizace ČR a islamizace Evropy - všechno je jinak

 

 

Co je hlavní síla, která nás všechny ovlivňuje?

 

Světu vládne malá skupina satanistů. Jsou to jedni z nejbohatších lidí světa. Jejich cílem je svět ovládnout. Schází se v USA v Bohemian Grove (Bohémském háji), kde se pořádají satanistické rituály, homosexuální sex, apod. Tito mocní v normálním životě naoko praktikují protestantství, katolicismus, judaismus, buddhismus, apod., ale ve skutečnosti uctívají satana, jestli v něj věří či ne, protože satan znamená zlo, podlost, přetvářku, a tudíž i sílu. Podporují války, na kterých profitují a které je dostávají blíže k jejich cíli ovládnutí světa.

 

Považují se za elity a jejich média je tak prezentují. Aby se cítili jako nejlepší a aby byli ještě silnější, musí zbytek světa udělat horšími a slabšími, to znamená zkřížit nás s africkými černochy, kteří jsou známí pro nízkou inteligenci, mají klenutí čela mezi lidoopem a bělochem, apod. „Elity“ do nás cpou GMO, Roundup, éčka... Sami jí zdravá jídla. Evropany se nyní snaží zkřížit s imigranty z Asie a Afriky. Již ovládají prakticky celý svět, ale ještě nemají Rusko a Čínu. Tu vyzbrojili pro válku s Ruskem, v kterou doufají. Mají protiatomové kryty, prakticky celá podzemní městečka, kde v případě nukleární války mohou žít desítky let.

 

 

Co ovlivňuje situaci v ČR - a o čemž média mlčí

1.   Plán elit ovládnout Evropu tím, že vytvoří unii evropských národů a smísí obyvatelstvo, sebe vyjímaje, s Afričany a Asiaty, jak bylo navrženo rakouským hrabětem Kalergim v roce 1922, který tím chtěl vytvořit snadno ovladatelnou rasu „podlidí,“ jak je nazýval.

2.   Ovládnutí Evropy Německem - ekonomicky - po prohrané 2. světové válce, tím že vytvoří unii evropských národů s pomocí tajných služeb. Herman Göring o tom poprvé tajně informoval vysoké německé průmyslníky v roce 1943 po porážkách Německa v Rusku. Začal se plánovat i nový budoucí protektorát Böhmen und Mähren, nové odtržení Slovenska od Československa, atd.

3.   Obavy Němců, že se židé, kteří věří ve starý zákon, jim budou chtít oplatit Holocaust, třeba i ve vzdálené budoucnosti. Po válce židé chtěli otrávit pitnou vodu v Německu, ale i když od toho plánu upustili, starý zákon jim stále dovoluje pomstu. Němci věří, že aby přežili, musí se promísit s jinými národy, proto přijímají uprchlíky a nutí k tomu celou Evropu. Kvůli nim nesmí v EU existovat státní hranice. Aby se národy Evropy co nejdříve pomíchaly a na Němcích by se pak již židé nemohli mstít, protože již by neexistoval německý národ, navíc v jednom ohraničeném území. Další důvod proč to chtějí, je jejich tajná podpora Kalergiho plánu. Obrátili o 180%.

4.   Vytvoření německé tajné služby BND a jejího odnoží Sudetoněmeckého Landsmanschaftu, léta po válce, bývalými vysokými nacistickými špiony, plně spolupracujícími s jinými západními rozvědkami ve snaze pomoci s bojem proti Sovětskému svazu ve studené válce, a později s úkolem zkolonizovat východní Evropu, což se jim podařilo po pádu komunismu.

5.   Naše polistopadové režimy jsou složené z politiků s temnou minulostí či pocházejících z rodin s temnou minulostí, i když jejich STB spisy byly po listopadu skartované. Takoví lidé jsou snadně vydíratelní, a protože tajné služby jiných států jejich temnou minulost znají, mohou u nás volně fungovat cizí mafie a naši politici pomáhají s kolonizací země bez velkých úplatků, povětšinou jen za nějaký ten bilion co nakrádají a nakradli ze státních zakázek, v privatizaci, apod. Odměnou za jejich pomoc s kolonizací jejich minulost není prozrazena. Německem a kolaborujícími oligarchy vlastněná média zaručují, že jsou opětovně zvoleni.

6.   Justiční mafie je jedna z pojistek pro udržení současného protektorátního režimu a jeho posluhovačů a zlodějů u moci. Byla vytvořena tak, že advokáti, kteří byli mezi zakladateli Občanského fóra, později rozhodovali o tom, kteří soudci zůstanou a kteří budou vyhozeni ze svých funkcí. Zůstali mnozí komunisté, kteří ze strany vystoupili, armádní prokurátoři a spolupracovníci s STB, jejichž STB spisy byly zkratovány, stejně tak jako spisy těch advokátů, kteří o nich rozhodovali. Kolaborující soudce, které zákony často vůbec nezajímají, chrání předsedové soudů se stejným rodinným zázemím, dnes obyčejně členové tajných organizací, jejichž vysoké vedení tvoří satanisté.

7.   Vytvoření, v ČR, poboček různých západních tajných organizací, které byly za socialismu zakázané. Tyto organizace jsou vedeny satanisty a patří mezi ně i tajné katolické organizace Opus dai a rytířské řády jako např. Knights of Columbus. Tyto tajné organizace přijímají do svých řad vybrané členy, kteří, aby byli schváleni, musí již mít jistou moc, být poslušní a být antikomunisty. V prvních stupních členství musí hájit dobro, ale i poslouchat pokyny shora. Teprve v nejvyšších stupních členství se zavazují věřit v satana.

8.   Prolomení Benešových dekretů bylo nutné k tomu, aby se časem vrátily Německu Sudety. Proto se i změnily hranice krajů, aby lépe korespondovaly s hranicemi bývalých Sudet, především pak Karlovarský kraj, a byl vytvořen moravskoslezský kraj a začala se tam propagovat polština. Opět pro budoucí odluku od naší vlasti. Jestli Polsko dostane část našeho státu, Německo nebude vypadat tak špatně, když dostane opět Sudety. České obyvatelstvo předtím vyžene jako za prvního protektorátu. Až na to přijde vhodná doba. Ta teď ještě není.

9.   Polistopadové politické vraždy, včetně vraždy Dubčeka, který by nedovolil rozkradení a rozdělení republiky. Po listopadu zmizelo velké množství lidí. Kteří z nich byli oběťmi politických vražd, se již asi nikdy nedozvíme.

10.               Imunita politiků, tak vysoká jako nikde ve světě, byla vytvořena proto, aby byli chráněni vlastizrádci, kteří jsou zodpovědní za rozkradení republiky, kolaboraci, atd.

11.               EU byla vytvořena ne jako unie rovnoprávných států, ale jako unie západních států a zkolonizované východní Evropy, kde otroci dřou za až 9x nižší platy než na západě. Území České republiky bylo roku 1989 mnohem vyspělejší než některé západní státy. Proto byly náš stát a národ zdevastovány. Aby mohla být ČR zaškatulkována do východních kolonií.

12.               Amnestie Havlem a Klausem kriminálníkům bez možnosti, aby nalezli práci, což znamenalo nárůst kriminality a tím pádem volání obyvatelstva po silnější policii a tudíž nepřímo i tvorbě policejního státu.

13.               Exekutoři jsou nezbytnou součástí kolonizace republiky, ožebračování národa a přesunu peněz, a tudíž i moci, do rukou největších sviní, které budou kdykoli ochotné kolaborovat.

14.               Vytvoření nepřítele lidu s tím, že jenom stát může před ním lid ochránit. To byl jeden z důvodů pro vytvoření radikálního islámu. Občané podporují stát, který je chrání, i když je okrádá. Až u nás teroristé vyhodí do povětří stanici Metra, či učiní něco podobného, stát omezí svobody, aby mohl občany lépe chránit. A občané omezení svobody přijmou.

15.               Vulgarita v médiích je součástí snahy vytvořit podlidi, kteří se budou snadněji mísit s jinými rasami a budou se lišit od zlodějských vládnoucích elit, které vulgaritu užívat nebudou.

16.               Kolaborující soudní znalci, včetně psychiatrů a psychologů, slouží mimo jiné pro zavírání psychicky zdravých kritiků režimu na doživotí do psychiatrických léčeben, kde jim dávají antipsychotické léky, po jejichž užití se chovají podobně jako skuteční léčení blázni. Viz kauzy Liška a Jandík na internetu.

17.               Kritika Číny pro porušování lidských práv, čímž je maskováno porušování lidských práv u nás. Ty obsahují i právo na práci a na byt, jak je definováno v mezinárodních paktech, které jsou součástí ústavního pořádku.

18.               Stěhování slovenských Romů do Čech, aniž pro ně máme pracovní místa. Placení dávek Romům, takže budou moci žít bez práce a nebudou chtít utíkat do Německa, kde jim Němci dluží ohromné sumy za Holocaust, který na jejich rodinách provedli stejně jako na židech, k těm se ale chovají úplně jinak.

19.               Stěhování rumunských Romů do Čech, jimž dáváme pracovní místa, přičemž máme téměř 50% nezaměstnanost. Ty 4%, o kterých mluví média je pouhá pohádka.

20.               Propagace homosexuality, vtahování homosexuálů a bisexuálů do politiky a výnosného podnikání, čímž jim je dávaná moc.

21.               Velezrady, vlastizrady, imunita jako nikde ve světě, kriminalita, korupce, tunely stejně velké jako všechny platy a důchody dohromady, lichva, zničené školství, inkluze…

22.               Ožebračování občanů – nízká minimální mzda, způsobená i vysokým poměrem minimální a průměrné mzdy, drogy, alkohol, tetování, propagace hudby spojené s drogami a černošskou kulturou, ničení morálky, kultury, sebevědomí liodí, národní hrdosti, průmyslu, vzdělanosti, inteligence národa…

 

Jak to napravit? V parlamentních či senátních volbách to nepůjde. Jestli se vám líbí nějaký politik tím, co uvádí v médiích, která mu dávají prostor, nevěřte mu. Kdyby říkal pravdu, jak změnit režim, či že jsme jenom další německý protektorát, média by mu prostor nedala.

  

Německá tajná služba BND a její odnoží Sudetoněmecký Landsmanschaft

 BND a Landsmanschaft vedli po válce až do 80. let Hitlerovi nejvěrnější špioni. Po nich přišla nová, jimi vycvičená generace, se stejnými cíly a ideály. Zkolonizovat náš stát, dostat zpět Sudety. Jejich metody jsou ty nejodpornější, nejhnusnější, nejpodlejší a na nějakých slovanských životech jim vůbec nezáleží, spíše naopak.

   

Sudetoněmecký Landsmanshaft

 Německá organizace Sudeten Landsmanshaft měla ve svém vedení ještě kolem 70. a 80. let 20. století následující vedoucí činitele s nacistickou minulostí, se zkušenostmi s podvratným, zákeřným bojem proti naší první republice. Jelikož se jedná o staré, dnes již pravděpodobně povětšinou zesnulé pány,Landsmanschaft dnes jistě bude mít jiné vedení. Filosofie a cíle tohoto hnutí však zůstávají prakticky stejné. Tato antičeská organizace dostává podporu od německé vlády. Zde je krátký seznam nacistů, kteří ještě nedávno vedli tuto sudetoněmeckou organizaci:

·        Dr. Victor Aschenbrenner, před rokem 1945 šéf špionážních a sabotážních orgánů pracujících proti Československu a organizátor německého protivládního hnutí v Československu

·        JUDr. Walter Brandt, před rokem 1945 šéf štábu nacistické špionážní a sabotážní jednotky a organizátor německého antivládního hnutí v Československu

·        JUDr. Felix Jashenk – před rokem 1945 nacistický špion v Československu

·        Adolf Metzner – před rokem 1945 nacistický špion v Československu, vedoucí funkce v hitlerovské straně

·        JUDr. Walter Zawadil – před rokem 1945 organizátor německého protivládního hnutí v Československu, vedoucí funkce v hitlerovské straně

 Tyto informace jsou převzaty z knihy Tajna sluzba bez masky. Východoněmecký originál Nicht länger Geheim napsal PhDr. Albrecht Charisius and Dr. JuliusMader, Dr.Sc. Maderovy knihy o západních špionážních službách jsou špičkové a uznávané za kvalitnější než knihy vydávané na západě. Pro bližší informace o vysoké úrovni Maderových knih se můžeme dočíst například z toho co o něm píše Paul Maddrell z Katedry mezinárodní politiky, University of Wales, v publikaci Cold War History, Vol. 5, No. 2, May 2005. 

  

Hitlerovi nejvěrnější ve vedení německé tajné služba BND, což je poválečná organizace

DOSUD NEPŘELOŽENO DO ČEŠTINY

 

·        The first chief of BND (1956-68) was Reinhard Gehlen, a Hitler’s general.

·        BND’s second chief, Gerhard Wessel, Hitler’s officer, was at one time working for Gehlen.

·        German Embassies are centers of German spy activities. Even in the 1970’s there were still tens of known Nazi diplomats with fascist spy past, who continued with their spy activities for West Germany. Here are ten of them, all previous Hitler’s spies:

o       Dr. Eckart Briest. In WW2 worked for the fascist spy services of the Foreign Ministry (Department of State), was a spy in Finland, China, and USA. In West Germany worked as an ambassador in New Zealand, Ireland, Paraguay, and Uruguay. (My note: Latin American countries were the main hiding places for German Nazis. How instrumental was post-war Germany in helping them into and in these safe heavens is unknown, but because of their close ties to the US spy service, which was helping with the Nazi exodus to South America, one can see the importance of an ex-Nazi spy to have an ambassador post in this part of the world.)

o       Günter Diehl. Fascist spy, a specialist in psychological war, worked against France and Belgum; in Western Germany was an ambassador in India.

o       Georg Ferdinand Duckwitz, chief of Hitler’s spy network in Scandinavia. In West Germany diplomat in Denmark, Finland, and India.

o       Prof. Dr. Wilhem Grewe, high post in Himler’s offices. In West Germany ambassador for Japan, USA, and NATO.

o       Hans-Heinrich Heerwarth von Bittenfeld, Hitler Germany’s diplomat and spy in Moscow; in West Germany ambassador to Italy and Great Britain.

o       Franz Krapf, SS officer, worked as a Hitler’s spy in Japan. In West Germany ambassador at NATO in Brussels (prior to that in France, USA, and Japan).

o       Karl Kuno Overbeck, Hitler’s spy in Hungary and Finland. In West Germany ambassador in France, Sweden, Finland, South Africa, and Ireland.

o       Dr. Hans Schirmer. SS officer, expert on spying and psychological war. In West Germany ambassador in Australia and Austria.

o       Dr. Gustav-Adolf Sonnenhol, SS officer, worked in Himler’s Foreign Ministry; worked against France and Switzerland. In West Germany ambassador to France, South Africa, and Turkey.

o       JUDr. Luitpold Werz, spy in Spain, Australia, South America, and Mozambique. In West Germany Ambassador to Argentina and Spain.

·        Many German organizations have strong ties to BND. One of them is the Goethe Institute, which probably has some 160 foreign branches. BND placed Nazi spies there too. Here are couple of names:

o       K. H. Abshagen, Nazi spy, worked against the British in Bulgaria and Turkey. Advisor to the institute’s central office and chief of the London branch.

o       Richard Wolf, Hitler’s anti-British spy in Yugoslavia, director of the institute

·        BND has proven contacts with foundations (nonprofit organizations), e.g. the Foundation of Konrad Adenauer:

o       Kai-Uwe von Hassel, Nazi spy instructor; in West Germany a leading member of the foundation

o       Frans Thedieck; organized pro German movement in Austria and Belgium. In West Germany a chief of the foundation

 

 

(r)evoluce 2018

home - nová revoluce
náprava kolonie ČR
2x vyšší platy,důch.
legální evoluce 2018
rychlá náprava státu
průběh (r)evoluce

 

VIDEA,kontakt,odkazy

 

 

volby 2018

Josef Toman - stratég
shrnutí - program
2x vyšší pl.,důch. pokr.
ČR a islám za 1-28 let
95% pozitivních reakcí
média mlčí o mých 60%
zabránili mi kandidovat
více informací, i o mně

 

 

volby 2013

proč je ničena ČR
5x lepší život v ČR
kryptofašistická ČR
Čes. banánová rep.
prezidents. kampaň
otázky a odpovědi
ENGLISH Book2020

     

 

 

Doporučeno: SOS.cz

 

 

Tento web prezidentského kandidáta, vytvořený během jeho kandidatury, není dosud dokončen či opraven a bude postupně dokončován a upřesňován, proto může obsahovat nesprávné výrazy, popisy lidí, situací, atd., za něž se autor omlouvá. Nejnovější verze webu je vždy ta nejsprávnější. Berte jakákoli autorova negativní slova o ČR, vládě, politicích, jiných polistopadových prominentech, či o komkoli či čemkoli jiném, jako autorovo podezření a ověřte si fakta. Autor se snaží ukázat, jak věci v ČR vidí a jak by na ně reagovali západní Evropané, či Američané, kdyby ti lidé, co vládnou nám, vládli přes čtvrt století jim, tak jak vládnou u nás. Autor v žádném případě nepropaguje jakýkoli převrat, ozbrojené povstání, atd. Když o něčem v podobném smyslu píše, je to jenom varování našim elitám, že pokud nezačnou vést pronárodní politiku, něco takového by se v zemi mohlo stát. Autor věří tomu, že toto varování stačí a že to co zde uvádí napomůže k tomu, aby se režim sám začal napravovat. Celý web je psán v duchu tohoto odstavce. Kde to zní jinak, co je v tomto odstavci platí. Email s dotazy nebo komentáře k tomuto webovému serveru zašlete na adresu: TomanJoseph@gmail.com.

Copyright © 1989-2018 www.JosefToman.cz. Naposledy změněno: 08. 04. 2018